Optimizacija energetskih sistemov kot del energetskega upravljanja stavb (EnergaP - Energetska agencija za Podravje)

Optimizacija energetskih sistemov kot del energetskega upravljanja stavb (EnergaP - Energetska agencija za Podravje)

Optimizacija energetskih sistemovEnergetski sistemEden ključnih ciljev gospodarnega upravljanja javnih stavb je vzpostaviti takšen sistem energetskega upravljanja, ki bo učinkovit in bo omogočal doseganje dodatnih prihrankov energije ter bo hkrati zagotavljal primerne bivalne pogoje uporabnikom stavb. Učinkovito energetsko upravljanje stavb temelji na rednem spremljanju rabe energije in nekaterih drugih parametrov, kot je npr. temperatura posameznih prostorov. Priporoča se, da je zbiranje podatkov avtomatizirano in da so časovni intervali spremljanja čim pogostejši, saj se le na ta način, v okviru analize podatkov, pridobi primeren vpogled v delovanje obstoječih energetskih sistemov v stavbi. To predstavlja osnovo za načrtovanje ustreznih optimizacijskih ukrepov, ki imajo pomembno vlogo pri doseganju dodatnih prihrankov. V večini primerov so to neinvesticijski ukrepi, kot npr. optimizacija ogrevalne krivulje, uravnoteženje prezračevalnega sistema, namestitev tipal za regulacijo notranje temperature. Samo s pravilnimi nastavitvami lahko dosežemo med 5 in 10% prihranke. V Energetski agenciji za Podravje izmenjujemo znanje in izkušnje s področja učinkovitega energetskega upravljanja s tujimi partnerji v okviru mednarodnega projekta MEM (Municipal Energy Management), sofinanciranega s strani Nemškega zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave, stavb in nuklearne varnosti ter evropske iniciative »Europaische Klimashutzintiative – EUKI«. Več o projektu na https://www.euki-mem.eu/.

EUKI ENG bmu supported

EUKI mem Logo trans
EnergaP - Energetska agencija za Podravje
www.energap.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.