Revitalizacija degradiranega območja v industrijski coni

Revitalizacija degradiranega območja v industrijski coni

Savaprojekt objektObjekt za proizvodnjo medicinskih elastomerovV Savaprojekt d.d., družbi za razvoj, projektiranje, konzalting in inženiring, celostno pristopamo k reševanju zahtevnih strokovnih vprašanj. Strokovne rešitve, vse od ideje, svetovanja, zastopanja in končnega novega objekta bodo prostorsko na novo uredile tudi industrijsko cono Logatec. Tam namreč že nekaj mesecev intenzivno poteka gradnja novega objekta Lonstroff za proizvodnjo medicinskih elastomerov. Vodenje tako kompleksnega projekta zahteva skrbno načrtovano organizacijsko strukturo in veliko strokovnega znanja, podkrepljenega z dolgoletnimi izkušnjami, da lahko ugodimo naročnikovi želji in predpisani zakonodaji. Na tako velikem gradbišču je treba v prvi vrsti poskrbeti za varnost in urejenost gradbišča, kar je v primeru projekta Lonstroff tudi velika prioriteta investitorja. Izvedena je bila presoja vplivov na okolje in pridobljeno okoljevarstveno soglasje. Strokovno obdelane so bile vse okoljske vsebine, med njimi tudi reševanje preteklih okoljskih bremen lokacije, na kateri se je nahajala lesno pridelovalna industrija. Rešitve so bile strokovno načrtovane, tako da kar se da najmanj obremenjujejo okolico in prispevajo k celoviti revitalizaciji do sedaj degradiranega območja, vključno z zagotovitvijo kvalitetnih novih delovnih mest v prihodnje.

Savaprojekt d.d.
www.savaprojekt.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.