Simulacija in integracija mikro omrežja na primeru Športnega parka Ruše

Simulacija in integracija mikro omrežja na primeru Športnega parka Ruše

LOGO COLOUR Pegasus EnergapOsnovna ideja pilotnega območja Športnega parka Ruše je analizirati izvedljivost samozadostnega mikro omrežja in povezanosti več zgradb, na katerih je bil vzpostavljen sistem natančnega merjenja porabljene in proizvedene električne energije. Mikro omrežje z vključenimi objekti bi ostalo priključeno na javno distribucijsko omrežje, pri čemer bi delovalo kot hranilnik energije. Trenutni simulacijski modeli kažejo na vsaj 30 % zmanjšanje stroškov rabe primarne energije in do 25 % povečano uporabo obnovljivih virov energije. Vključujejo sončno elektrarno ter sistem soproizvodnje toplote in električne energije za proizvodnjo električne energije. Cilj ni zagotoviti 100% samozadostnost, temveč delovati čim bolj neodvisno od glavnega omrežja in biti ekonomsko izvedljiv. Pegasus je mednarodni projekt sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Mediteran. V projektu sodeluje 10 partnerjev iz Italije, Grčije, Malte, Francije, Slovenije, Cipra, Hrvaške, Belgije in Španije. EnergaP sodeluje v projektu kot projektni partner in je vodja delovnega paketa za komunikacijo. Projekt je osredotočen na simulacije delovanja mikro omrežij. Načrtovanje in delovanje mikro omrežij bo eksperimentalno izvedeno na 7 pilotnih območjih. Več o projektu na spletni strani https://pegasus.interreg-med.eu/.

EnergaP
- Energetska agencija za Podravje
www.energap.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.