Količine emisij CO2 v 2016 za 3,8 % večje kot v prejšnjem letu

Količine emisij CO2 v 2016 za 3,8 % večje kot v prejšnjem letu

Statisticni urad RSIzračuni SURS (na podlagi metodologije sistema okoljsko-ekonomskih računov – SEEA) so pokazali, da so se količine emisij večine toplogrednih plinov v zadnjem opazovanem letu (tj. v 2016) v Sloveniji glede na prejšnje leto povečale. Izraziteje so se povečale predvsem emisije ogljikovega dioksida (CO₂), in sicer v letu 2016 za 3,8 % (na 15,2 milijona ton). Glede na zadnje predkrizno leto (2008) pa so se vendarle znižale, in sicer skupno za 19,1 % (iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti za 21,2 %, iz gospodinjstev pa za 10,0 %). V letu 2016 so bile glede na leto prej višje tudi količine emisij trdnih delcev PM₁₀, in to za 2,8 % (skupno smo jih v letu 2016 izpustili v zrak 14.000 ton). Po podatkih SURS jih je kar 72,1 % izviralo iz gospodinjstev. Glede na leto 2008 se je znižala tudi skupna količina emisij trdnih delcev PM₁₀ (za 30,7 %). Emisije PM₁₀ so nevarne predvsem zaradi neposrednega negativnega vpliva na zdravje in kakovost življenja.

Statistični urad RS
www.stat.si 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.