V Celju bodo vozili avtobusi na stisnjen zemeljski plin

V Celju bodo vozili avtobusi na stisnjen zemeljski plin

Mestna občina CeljeV Mestni občini Celje smo v letu 2017 sprejeli Celostno prometno strategijo, ki nam narekuje spodbujanje trajnostnih načinov mobilnosti. V skladu s tem že izvajamo prehod na vozila z nizkoogljičnimi pogoni. Vozni park smo opremili z dvema električnima avtomobiloma in električnima kolesoma, letos aprila pa smo od Eko sklada prejeli odločbo, s katero smo upravičeni do nepovratnih sredstev v višini nekaj več kot 922.000 EUR za nakup desetih avtobusov na stisnjen zemeljski plin. Celotna investicija bo znašala 1.152.600 EUR. V Celju smo prepoznali problematiko naraščajočega prometa. Eden od ukrepov je uvedba javnega
avtobusnega mestnega potniškega prometa, ki bo izboljšal mobilnost v Celju in posledično zmanjšal potrebo po uporabi osebnih motornih vozil. Javni mestni potniški promet bo vzpostavljen v začetku prihodnjega leta, ko bomo v naselju Trnovlje izgradili tudi polnilno postajo za avtobuse na stisnjen zemeljski plin. Prenovili in izgradili bomo tudi nekaj avtobusnih postajališč ter pripadajočo infrastrukturo.

Mestna občina Celje
https://moc.celje.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.