MEM - projekt na področju energetskega upravljanja v občinah

MEM - projekt na področju energetskega upravljanja v občinah

20180220 110852 029 EOL 127 Partnerji pri projektuV mesecu oktobru 2017 se je pričelo izvajanje projekta MEM, ki prinaša nove izzive in priložnosti štirim partnerjem projekta. V okviru projekta potekajo aktivnosti za izboljšanje energetskega upravljanja v občinah. S partnerji izmenjujemo znanja in izkušnje na tem področju. MEM je mednarodni projekt sofinanciran s strani Nemškega zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave, stavb in nuklearne varnosti ter evropske iniciative »Europaische Klimashutzintiative – EUKI«. Glavni cilj EUKI je spodbujanje podnebnega sodelovanja v Evropski uniji, da bi ublažili emisije toplogrednih plinov. V projektu sodelujejo partnerji iz 4 držav: Nemčije, Slovenije, Bolgarije in Litve. Partner iz Slovenije je Energetska agencija za Podravje – EnergaP, ki želi v občinah in občinskih stavbah vzpostaviti takšen sistem upravljanja, ki bo učinkovit in bo zadovoljeval potrebe, ki jih ima občina na tem področju. Osnova za to je izvajanje Uredbe o energetskem upravljanju v javnih stavbah. Prvo srečanje projektne skupine je potekalo v mesecu februarju 2018 v mestu Hamel v Nemčiji, kjer smo partnerji imeli priložnost razpravljati o poteku projekta, glavnih aktivnostih, časovnem načrtu in o načrtovanih projektnih rezultatih.

   logo mem EOL 127

 

EnergaP – Energetska agencija za Podravje   
www.energap.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.