Simulirano mikro omrežje na območju Športnega parka Ruše

Simulirano mikro omrežje na območju Športnega parka Ruše

Zajeta slika EOL126Športni park RušeV okviru evropskega projekta PEGASUS, katerega glavni cilj je povečanje in izboljšanje učinkovite rabe obnovljivih virov energije ter kakovost oskrbe z električno energijo na lokalnih območjih preko mikro omrežij, je Energetska agencija za Podravje vzpostavila pilotni projekt na lokalnem območju Slovenije, in sicer na območju Športnega parka Ruše. Izbrali smo skupino objektov, ki bi lahko predstavljala zaključeno samozadostno omrežje ter zanje vzpostavili sistem natančnega merjenja proizvedene in porabljene energije. S pomočjo meritev bomo simulirali delovanje porabnikov in proizvodnih virov ter izračunali potrebe po hranilnikih električne energije. Na podlagi teh meritev bomo pripravili matematične modele, s pomočjo katerih bomo simulirali delovanje mikro omrežij ob različnih pogojih. Preučevali bomo vpliv tehničnih, finančnih, okoljskih in zakonodajnih zahtev. Rezultati projekta bodo v pomoč načrtovalcem in uporabnikom mikro omrežij v Sloveniji. PEGASUS je mednarodni projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Mediteran. V projektu sodeluje 10 partnerjev iz Italije, Grčije, Malte, Francije, Slovenije, Cipra, Hrvaške, Belgije in Španije. Energetska Agencija za Podravje sodeluje v projektu kot projektni partner, zadolžen za področje komunikacije. Več o projektu na spletni strani https://pegasus.interreg-med.eu/.

EnergaP – Energetska agencija za Podravje                  Pegasus EOL126
www.energap.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.