Status inženirja v pravem pomenu besede

Status inženirja v pravem pomenu besede

Savaprojekt Modrej EOL 124 125V okviru inženirskih storitev se podjetje Savaprojekt d.d že 40 let ukvarja tudi z urbanizmom in izdelavo prostorskih dokumentov. V zadnjih letih smo uspešno izdelali Pobude za pripravo Državnih prostorskih načrtov, Državne prostorske načrte, Okoljska poročila, Presoje vplivov na okolje, Občinske prostorske načrte, Urbanistične načrte, Občinske podrobne prostorske načrte, Celostne prometne strategije, Strokovne podlage za legalizacije objektov, Strokovne podlage za razvoj gospodarskih območij, Študije s področja varstva okolja in ekoremediacijskih ukrepov ter Vizije razvoja posameznih naselij, mest in občin, ki v današnjem stihijskem svetu pomagajo občinam in investitorjem dolgoročno optimalno razvijati prostor, v katerem živijo in delujejo. Pri svojem delu uporabljamo celovito obravnavo prostora in faktorjev, ki vplivajo na njegov razvoj. To uspešno dosegamo z multidisciplinarnostjo kadra, ki deluje na vseh področjih inženiringa, projektive in urbanizma. Ravno zaradi te posebnosti imamo v tujini status inženirja v pravem pomenu besede. Inženirja, ki naročniku vodi projekt od ideje, preko izvedbe, do uporabe.

Savaprojekt d.d.
www.savaprojekt.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.