Energetski monitoring za upravljanje z energetskimi podatki

Energetski monitoring za upravljanje z energetskimi podatki

Slika1 121Dinamično spremljanje rabe energije in stroškov (računalniški program E2, podjetje Adesco d.o.o.)Osnova vsakega dobrega gospodarnega upravljanja stavb je stalno spremljanje rabe energije in stroškov, ki nastanejo z uporabo stavb za bivalne ali delovne namene. Gre za spremljanje podatkov o rabi toplotne in električne energije ter vode. Energetsko upravljanje je aktivno beleženje, analiziranje stanja, načrtovanje in izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije. Z rednim spremljanjem rabe in stroškov energije lahko prihranimo tudi do 10 %. Energetski monitoring je osnova za energetsko upravljanje. Z energetskim dinamičnim monitoringom ustvarimo kakovostne baze podatkov za učinkovitejše ravnanje z energijo, investicijska vlaganja v energetsko učinkovitost objekta, hkrati pa lahko s temi podatki pripravimo tudi vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahtevajo razpisi povratnih in nepovratnih finančnih subvencij za energetsko učinkovitejše okolje. Po izvedbi investicije nam energetski monitoring nudi tudi primerjalne podatke za kontrolo nad realnimi prihranki izvedenih ukrepov.

EMPOWER EU FLAG 121

EnergaP - Energetska agencija za Podravje

www.energap.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.