Pridelava slovenskih avtohtonih vrst – kot nekoč

Pridelava slovenskih avtohtonih vrst – kot nekoč

Spar-Slovenija 121Avtohtone sorte zelenjaveSpar Slovenija se je letos lotil ohranjanja slovenskih avtohtonih sort zelenjave. Sedem večjih slovenskih pridelovalcev je spodbudil, da posejejo semena in pridelajo zelenjavo avtohtonih sort Spar Kot nekoč. Pridelovalci bodo pridelali kar 350 ton zelenjave avtohtonih sort, za katero jim Spar jamči 100-odstoten odkup. Kot prvi v Sloveniji si tako Spar Slovenija prizadeva ohranjati slovenske avtohtone sorte od semena do pridelka. K sodelovanju so povabili Semenarno Ljubljana, s katerimi so pripravili izbor semen avtohtonih ter udomačenih sort vrtnin. V sklopu projekta so v Sparu konec maja organizirali okroglo mizo, na kateri so sodelovali vsi ključni akterji na področju avtohtonih slovenskih sort, kot so Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Kmetijski inštitut Slovenije, Semenarna Ljubljana in Kmetija Jarkovič (pridelovalec, ki je letos za Spar Slovenija posadil slovenske avtohtone sorte). Strinjali so se, da je potrebna v prizadevanjih za ohranjanje naših starih sort sodelovati in spodbujati pridelavo avtohtonih sort tako za seme kot pridelek. Ravno Sparov projekt pomembno prispeva k ozaveščanju kupcev o pomenu avtohtonih sort in prepoznavanju njihovih prednosti ter spodbuja tako pridelavo kot potrošnjo slovenskih sort vrtnin, ki so jih cenili že naši predniki in ki jih moramo ohraniti za prihodnje rodove.

Spar Slovenija d.o.o.
www.spar.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.