V Cinkarni 36 ton manj izpustov CO2 v okolje

V Cinkarni 36 ton manj izpustov CO2 v okolje

Cinkarna 121Nova LED razsvetljavaEnergije ni v neomejenih količinah, poleg visokih stroškov pa njena proizvodnja največkrat obremenjuje okolje. V Cinkarni Celje se tega zelo dobro zavedamo in od leta 2006 načrtno izvajamo organizacijske in investicijske ukrepe na področju učinkovite rabe energije. Učinkovito rabo dosegamo z izvajanjem novih pristopov pri tehnoloških postopkih, z načrtno zamenjavo dotrajane merilne opreme in opreme za zagotavljanje energentov. Načrtno saniramo cevovode (para, voda, komprimiran zrak) ter zamenjujemo in vgrajujemo učinkovito električno in elektronsko opremo. V PE Titanov dioksid, ki predstavlja večino proizvodnje v našem podjetju, smo lani dosegli 5,3 % prihranek na energentih glede na leto 2015. Velike uspehe imamo pri izkoriščanju proizvedene pare v obratu žveplove kisline, ki jo uporabljamo v proizvodnih procesih in za ogrevanje objektov. Zaradi tega smo lahko bili lani 317 dni brez prižganih plinsko parnih kotlov in prihranili najmanj 1 milijon Sm3 zemeljskega plina. Zamenjali smo tudi zastarelo in energetsko potratno razsvetljavo v objektih. V obratu Cinkove zlitine tako letno porabimo 72 MWh manj električne energije, kar je 36 ton manj izpustov CO2 v okolje. Zamenjali smo razsvetljavo v PE Vzdrževanje in energetika, kjer bo letni prihranek 22 MWh (11 ton manj CO2). V proizvodnji smo vgradili energetsko učinkovite elektro motorje razreda IE3 in dogradili frekvenčne regulatorje, s čimer se bistveno zmanjša poraba električne energije. Če zmanjšamo vrtljaje za 20 %, se potrebna moč zmanjša za polovico. Poleg navedenih ukrepov veliko pozornost posvečamo detekciji in sanaciji puščanja energentov (para, voda in stisnjen zrak). Cinkarna z realizacijo takšnih nalog dokazuje okolju prijazno usmerjenost.

Cinkarna Celje, d.d.
www.cinkarna.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.