Sodelovanja za izboljšanje strategij nizkoogljičnega gospodarstva

Sodelovanja za izboljšanje strategij nizkoogljičnega gospodarstva

1 Empower-image_okEOL117Po letu priprav se je pričelo izvajanje projekta EMPOWER, ki prinaša nove izzive in priložnosti devetim partnerjem projekta, kakor tudi drugim evropskim mestom, kjer se srečujejo s potrebo po zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida in spremljanju energetske učinkovitosti v stavbah. Gre za mednarodni projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Europe. V projektu sodelujejo Slovenija, Švedska, Francija, Nemčija, Portugalska, Irska, Španija, Italija in Poljska. Vodja projekta je Energetska agencija za Podravje. V okviru projekta poteka izmenjava idej in izkušenj na področju dinamičnega spremljanja energetske učinkovitosti v stavbah in povezava z inovativnimi finančnimi instrumenti. Cilj je zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in izboljšati strateško načrtovanje na področju nizkoogljičnega gospodarstva. Preko projekta želimo skupaj s partnerji dokazati, da je dobro gospodarjenje z energijo del dobrega upravljanja stavb. Več o aktivnostih, napredku in rezultatih projekta je na spletni strani http://www.interregeurope.eu/empower. Prvo srečanje projektne skupine je bilo v januarju 2017 v Mariboru, kjer smo imeli partnerji priložnost razpravljati o ključnih aktivnostih za dobro energetsko upravljanje in pridobivanje finančnih virov za energetske sanacije.

Energetska agencija za Podravje, zavod za trajnostno rabo energije
www.energap.si

thumb EU FLAGEOL117      thumb EMPOWEREOL117

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.