Prvo trajnostno poročilo komunale Slovenj Gradec

Prvo trajnostno poročilo komunale Slovenj Gradec

Komunala-Slovenj-Gradec-1116V podjetju se zavedamo, da je kakovostno izvajanje storitev eden ključnih dejavnikov za dobro poslovanje in ugled podjetja, zato smo v letu 2005 pridobili mednarodni certifikat ISO 9001 za kakovost in v letu 2008 ISO 14001 za ravnanje z okoljem. Ideja o družbeno odgovornem in trajnostnem poslovanju je v našem podjetju prisotna že dlje časa, v lanskem letu pa smo z izdelavo prvega Trajnostnega poročila za leto 2015 pristopili k njegovemu načrtnemu izvajanju. Postavili smo si za nas ključno vprašanje, kje in kako bo naše podjetje s svojim delovanjem pripomoglo k izboljšanju ekonomskih, družbenih in okoljskih pogojev v lokalnem, regionalnem in širšem okolju, sedaj in v prihodnje. Naša trajnostna strategija zajema zagotavljanje sodobnih, varnih, zanesljivih in potrebam odjemalcev prilagojenih storitev. Stremimo k nenehnemu izboljševanju kakovosti storitev, varnosti in zdravja pri delu, izboljševanju delovnih pogojev in zmanjševanju tveganj, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu zaposlenih. Želimo obvladovati in zmanjšati škodljive vplive na okolje v vseh fazah zagotavljanja naših storitev, z javno infrastrukturo ravnati po načelu dobrega gospodarja ter povečati učinkovitost podjetja, dosegati dobre poslovne rezultate ter ostati spoštovan, zaupanja vreden in zanesljiv poslovni partner našim uporabnikom, pristojnim občinskim in republiškim službam. Posredno sta izdelava poročila in vključevanje deležnikov pripomogla tudi k izboljšanju naše notranje komunikacije, kakor tudi komunikacije do naših uporabnikov in lastnikov. Odzivi vseh deležnikov so bili pohvalni in pozitivni, kar nam daje še dodatno vzpodbudo za doseganje zastavljenih ciljev in potrditev dejstva, da je bila izdelava Trajnostnega poročila pravilna odločitev.
Pripravili: Branka Slemenik, Teja Račnik

Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
www.komusg.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.