HE Brežice nadzorovana s strani naravovarstvene stroke

HE Brežice nadzorovana s strani naravovarstvene stroke

Savaprojekt110Naravovarstveni nadzorHE Brežice je prva hidroelektrarna na Savi s tako velikim številom nadomestnih habitatov in naravovarstvenih ukrepov, katerih izvedbo je treba skladno z Uredbo o DPN HE Brežice spremljati in nadzirati s strani naravovarstvene stroke. Oblikovala se je skupina strokovnjakov za posamezna področja, ki redno spremlja izvedbo posameznih ureditev. Podjetje Savaprojekt je z ekipo odgovornih nadzornikov prevzelo vlogo odgovornega koordinatorja ter posrednika med gradbeno (inženir gradnje in izvajalec posameznih ureditev) in naravovarstveno stroko (tako s strokovnjaki za posamezne rastlinske in živalske vrste kot tudi z Zavodom RS za varstvo narave). Hkrati podjetje zagotavlja strokovnjake za nadzor določenih ureditev (krajinskega arhitekta, inženirja vodarstva in ekologa). Naravovarstveni nadzor se je izkazal kot pozitivna dodatna vrednost. Do zaključka projekta se bo oblikoval model strokovnega delovanja naravovarstvenega nadzora, ki ga bo možno uporabiti tudi pri nadaljnjih izvedbah infrastrukturnih ureditev tako državnega kot regionalnega ali lokalnega pomena.

Savaprojekt d.d.
www.savaprojekt.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.