Pridobitev sredstev za izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti

Pridobitev sredstev za izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti

Savaprojekt109Ministrstvo za infrastrukturo je v oktobru 2015 objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« (CPS), ki se bo izvajal v okviru OP za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Od 65 slovenskih občin, ki so bile izbrane za sofinanciranje, je večina že začela s pripravo CPS, ki morajo biti sprejete na Občinskih svetih do konca junija 2017. Zaradi merila najnižjih cen za izdelavo CPS bodo v povprečju občine pustile v evropski oziroma državni blagajni kar 43 % ali več kot 1,6 mio EUR sredstev. Občine, ki ne bodo imele izdelanih CPS in potrjenih akcijskih načrtov za izvedbo, se ne bodo mogle potegovati za sredstva za izvedbo ukrepov, ki bodo na razpolago v okviru nadaljnjih razpisov. Ker cilj podjetja Savaprojekt d.d. ni zgolj izdelava CPS, temveč tudi izvedba ukrepov trajnostne mobilnosti (projektiranje, strokovni nadzor idr.), je naš pogled uprt v prihodnost oziroma v pridobitev sredstev za njihovo izvedbo.

Savaprojekt d.d.
www.savaprojekt.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.