Energetska sanacija OŠ Jurija Dalmatina Krško

Energetska sanacija OŠ Jurija Dalmatina Krško

Za objekt OŠ Jurija Dalmatina Krško smo izdelali dokumentacijo za celovito energetsko sanacijo in obnovo ter funkcionalno izboljšavo. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. Projekt je zajemal ukrepe na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, tako organizacijskih ukrepov (osveščanje in izobraževanje uporabnikov, energetsko knjigovodstvo ipd.), kot tudi investicijskih ukrepov. Z načeli trajnostnega gradbeništva je energetsko učinkovita sanacija obstoječe osnovne šole dosegla izboljšanje toplotnih karakteristik ovoja stavbe (toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija stropa in tal, zamenjava stavbnega pohištva), izkoriščanje obnovljivih virov (rekonstrukcija kotlovnice z novim zalogovnikom za biomaso), zmanjšanje obratovalnih in vzdrževalnih stroškov ter najpomembnejše, izboljšana je kakovost bivanja v šolskih prostorih in okolju.

 

Savaprojekt d.d., Krško
www.savaprojekt.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.