Prvo trajnostno poročilo Skupine Laško

Prvo trajnostno poročilo Skupine Laško

Skupina-Laško-SL ANG digital-1Trajnostno poročilo skupine LaškoSkupina Laško je izdala prvo obsežno trajnostno poročilo, ki kaže na ključne trajnostne dosežke obeh pivovarn Skupine Laško (Pivovarna Laško, Pivovarna Union). Poročilo se nanaša na leto 2014, izpostavljenih pa je tudi nekaj dobrih okoljskih projektov preteklih let. V sklopu trajnostne tehnologije so predstavljeni okoljski dosežki, v sklopu trajnostnih odnosov pa je predstavljen odnos do zaposlenih, dobaviteljev, kupcev in družbena odgovornost. Poročilo je pripravljeno na podlagi kazalcev GRI G4. V Pivovarni Laško iz lastne anaerobne čistilne naprave kot stranski produkt pridobijo okoli 300.000 m3 bioplina/leto, kar predstavlja pomemben delež obnovljivega vira energije. V Skupini Laško so glede na leto 2013 v letu 2014 z več ukrepi v obeh pivovarnah zmanjšali porabo električne energije za 1,37 %. Tudi na področju pakiranja so bili narejeni veliki premiki. Težo plastenke Zala so znižali za 24 %, dodali so 20 % recikliranega PET materiala k primarnemu viru, s čimer so zmanjšali porabo novega PET v enem letu za 27 % oziroma 55 ton. Težo plastenke Oda pa so zmanjšali za 25 %, kot prva v Sloveniji pa je Oda opremljena z Braillovo pisavo za slepe in slabovidne. Svojo trajnostno zavezo Skupina Laško izkazuje tudi v odnosu do svojih zaposlenih in širšega družbenega okolja, v katerega nenehno vrača z raznimi okoljskimi in družbeno odgovornimi projekti. Poročilo je dostopno na povezavi www.lasko-group.com/tr-porocilo.pdf.

Pivovarna Laško, d.d.
www.pivo-lasko.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.