Uspeh ekipe Kemijskega inštituta

Uspeh ekipe Kemijskega inštituta

Kemijski-institutDr. Ilja Osojnik Črnivec (desno) in dr. Petar Djinović (levo)Ekipa raziskovalcev Kemijskega inštituta je konec junija osvojila tretjo nagrado na evropskem tekmovanju Emerging Technologies Competition, ki ga vsako leto pripravi britansko združenje Royal Society of Chemistry. Nagrado so osvojili s katalizatorjem, ki omogoča pretvorbo biološko razgradljivih odpadkov v biogoriva. Ekipo so sestavljali raziskovalci iz laboratorija za okoljske vede in inženirstvo Ilja Gasan Osojnik Črnivec, Petar Djinović, Albin Pintar in Boštjan Erjavec. Razvili so katalizator in proces, ki sta ključna za pridobivanje tekočih goriv iz biološko razgradljivih odpadkov. Izum omogoča učinkovito pretvorbo metana in ogljikovega dioksida (bioplina) v sintezni plin v popolni odsotnosti vodne pare in na ta način odpira možnost pretvorbe številnih plinskih zmesi, pridobljenih iz obnovljivih virov, v tekoča goriva in druge spojine z visoko dodano vrednostjo. Izum je že pritegnil zanimanje tujih podjetij za proizvodnjo heterogenih katalizatorjev in pogovori o sodelovanju že potekajo.

Kemijski inštitut
www.ki.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.