S kvalitetnimi meritvami do čistejših voda

S kvalitetnimi meritvami do čistejših voda

Kemijski-institutKemijski inštitutZaščita voda temelji na rezultatih merjenj za odločitve in ukrepe za doseganje okoljskih ciljev, zato je potrebno imeti vzpostavljen in vzdrževan program za zagotavljanje primerljivosti rezultatov. Medlaboratorijske primerjave (MP) predstavljajo pomembno orodje za izboljšanje kvalitete meritev. Laboratorij za okoljske vede in inženirstvo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani je od leta 2000 organizator MP na področju monitoringa odpadnih voda. V shemah sodelujejo laboratoriji iz Slovenije in drugih držav, ki izvajajo okoljske meritve. Organiziramo primerjave za preiskave vod v laboratoriju, kakor tudi primerjave na terenu. Vso dejavnost izvajamo v skladu z najnovejšimi mednarodnimi standardi. Ker smo ena izmed vodilnih skupin na tem področju, posredujemo svoje znanje in izkušnje tudi ostalim organizatorjem primerjalnih shem v Evropi. Enkrat letno organiziramo delavnico, na kateri udeležencem predstavimo teme, povezane z aktualnimi raziskavami na področju varstva okolja, z meroslovnimi vsebinami, uvajanjem in vzdrževanjem sistemov kakovosti in akreditacijo laboratorijev po standardu ISO/IEC 17025.

Kemijski inštitut
www.ki.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.