Pomurski sejem v letu 2015 trajnostno svež

Pomurski sejem v letu 2015 trajnostno svež

Pomurski sejem po uspešno končanem sejemskem letu 2014 pripravlja v trajnostno prihodnost usmerjene sejemske prireditve v letu 2015. V Gornji Radgoni bo Pomladni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti sočasno z Mednarodnim sejmom trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN spodbujal energetsko sanacijo stavb, protipoplavne ukrepe, razvoj širokopasovnih omrežij, gradnjo komunalne infrastrukture, pametno specializacijo v obrtništvu ter energetsko samooskrbo. Prizadeval si bo za pravico do pitne vode ter za večja in učinkovitejša vlaganja v raziskave, razvoj in inovativnost na področju trajnostnega razvoja. K sobivanju in preživljanju prostega časa v neokrnjeni naravi bosta sredi aprila vabila Mednarodni sejem lovstva in ribištva LOV ter Mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi NATURO. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA konec avgusta bo ponujal nove tehnologije in znanja za okolju in človeku prijazno pridelavo in postrežbo hrane ter z vrhunskimi živili širil poslanstvo prehranske samooskrbe. Kakovost mesnih in mlečnih izdelkov, brezalkoholnih pijač, vin in medu ter kmetijske mehanizacije za varno in okolju prijazno pridelavo bo od pomladi dalje preverjal na ocenjevanjih kakovosti pod svojim okriljem. Vabljeni k trajnostnemu sodelovanju!

Pomurski sejem d.d.
www.pomurski-sejem.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.