Katalizator in proces za pretvorbo bioplina v sintezni plin

Katalizator in proces za pretvorbo bioplina v sintezni plin

Kemijski institut-L05-SRM-2014Katalizator in proces za pretvorbo bioplina v sintezni plinBioplin je zmes metana in ogljikovega dioksida, ki jo pri razgradnji organske snovi v okolju brez kisika proizvajajo mikroorganizmi. Proces poleg reševanja problematike odlaganja biorazgradljivih odpadkov omogoča pridobivanje čistega energetskega vira. Pred izkoriščanjem bioplina s sodobnimi postopki (kogeneracija, pogon vozil, oddaja v plinsko omrežje) je iz pridobljene plinske zmesi potrebno odstraniti CO2 in druge primesi. V Laboratoriju za okoljske vede in inženirstvo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani smo razvili napredni in cenovno dostopni katalizator ter proces za pretvorbo bioplina v sintezni plin (mešanica H2 in CO), ki je uporaben bodisi kot kvaliteten energent bodisi kot surovina za visokotonažno proizvodnjo alternativnih goriv in drugih kemikalij z visoko dodano vrednostjo. Pridobljeni sintezni plin ima 20–30 % večjo energijsko vrednost kot vhodni bioplin in odpravlja potrebo po predstopnji čiščenja CO2. Informacije o izumu (pat. pend. EP14468002.2) so na voljo na http://skrci.me/reforming in v patentni pisarni Kemijskega inštituta (Urša Jerše, 01 4760 226, ursa.jerse@ki.si).

Sodelujoči v projektu: Ilja Gasan Osojnik Črnivec, Petar Djinović, Albin Pintar, Boštjan Erjavec

Kemijski inštitut Ljubljana
www.ki.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.