Nagrada za energetsko učinkovit javni objekt v občini Škofja loka

Nagrada za energetsko učinkovit javni objekt v občini Škofja loka

Skofja LokaPodeljena nagrada za energetsko učinkovitostObčina Škofja Loka je z namenom nižanja okoljskih obremenitev in optimizacije delovanja občine v letu 2013 začela aktivno uvajati sistem upravljanja z energijo, najprej v osnovnih šolah in vrtcih, nato pa tudi v drugih občinskih stavbah. Razpis za energetsko učinkovit javni objekt, ki ga je jeseni 2013 razpisal župan mag. Miha Ješe, je konkreten korak, s katerim želimo k sodelovanju v prihodnje pritegniti ne le javne objekte v lasti občine, temveč tudi ostale javne objekte in industrijo. Kriteriji ocenjevanja so bili: znižanje rabe električne energije in toplote v letu 2013 glede na leto 2012; predvideni prihranki, doseženi v življenjski dobi predstavljenih ukrepov; znižanje okoljskih emisij ter inovativnost in celovitost pristopa. V komisiji sta poleg predstavnikov občine sodelovala mag. Bogomil Kandus, direktor podjetja Enekom d.o.o., in direktorica Slovenske fundacije za trajnostni razvoj Umanotera, Vida Ogorelec. V obdobju, ki je bil predmet razpisa, so stavbe, ki so se prijavile na razpis, skupno prihranile 65,2 MWh elektrike, 158,8 MWh toplote, znižale okoljske emisije za 66,3 tone CO2 in znižale stroške energije za 18.600 evrov. Nagrado za energetsko učinkovit objekt v letu 2013 je med 8 prijavljenimi prejela OŠ Jela Janežiča, ki je za več kot 12 % znižala porabo električne energije in toplote ter za 8 % porabo vode. Za nagrado je šola prejela monitor s softversko opremo za sprotno spremljanje in prikazovanje rezultatov energetskega informacijskega sistema. Komisija je podelila tudi posebno priznanje za celostno spodbujanje energetske učinkovitosti. Prejela sta ga Vrtec Škofja Loka in OŠ Škofja Loka – Mesto.

Pripravila: Tatjana Bernik, vodja oddelka za okolje in prostor

Občina Škofja Loka
www.skofjaloka.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.