V Sloveniji v letu 2011 nastalo več kot 6,5 milijona ton vseh odpadkov

V Sloveniji v letu 2011 nastalo več kot 6,5 milijona ton vseh odpadkov

Statisticni-urad-odpadkiKoličine nastalih odpadkov (vključno z zalogami iz preteklih let) po viru nastanka, Slovenija; vir: SURSNajnovejši statistični podatki kažejo, da smo prebivalci Slovenije v letu 2011 proizvedli skoraj 722 tisoč ton komunalnih odpadkov (to je približno 352 kg komunalnih odpadkov na prebivalca na leto). Od tega je bilo približno 4 tisoč ton nevarnih komunalnih odpadkov (kar je okrog 1,9 kg na prebivalca na leto). Poleg komunalnih odpadkov, ki nastajajo predvsem v gospodinjstvih in nekaterih storitvenih dejavnostih (trgovina, gostinstvo, šolstvo ipd.), velik problem zaradi količin in vsebnosti nevarnih snovi predstavljajo tudi odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih. V Sloveniji je v letu 2011 v teh dejavnostih nastalo okoli 5,3 milijona ton odpadkov (skupaj z zalogami iz preteklih let 5,8 milijona ton), od tega 78 % v proizvodnih dejavnostih in 22 % v storitvenih dejavnostih. Med temi odpadki je bilo skoraj 128 tisoč ton ali 2,4 % nevarnih odpadkov – okoli 86 % teh nevarnih odpadkov je nastalo v proizvodnih dejavnostih, 14 % pa v storitvenih dejavnostih. Poslovni subjekti so skoraj 49 % vseh odpadkov (vključno z zalogami iz preteklih let) predelali ali odstranili interno (znotraj podjetja), malo manj kot 40 % vseh odpadkov so oddali v predelavo ali odstranjevanje drugim podjetjem v Sloveniji, pristojnim za ravnanje z odpadki, preostalih 11 % pa so poslovni subjekti začasno uskladiščili (9 % vseh odpadkov) ali izvozili (2 % vseh odpadkov).

Pripravila: Tanja Vidic, Statistični urad Republike Slovenije

Statistični urad Republike Slovenije
www.stat.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.