V Cinkarni močno zmanjšali izpuste CO2

V Cinkarni močno zmanjšali izpuste CO2

ZE-omrezje-CinkarnaLetne izgube zaradi puščanja KZ pri obratovalnem tlaku 7 barEden največjih potencialov za zmanjšanje emisij CO2 pri rabi komprimiranega zraka je ukrep tesnitve razvoda le-tega. Pri neprekinjeni proizvodnji ni mogoče izmeriti stopnje netesnosti sistema komprimiranega zraka. Največkrat je ta med 25 do 35 odstotki, ocenjena pa je bila že tudi 55-odstotna stopnja netesnosti. Pri odličnih sistemih je delež med 10 do 15 odstotki. Ocenili smo, da se potencialni delež puščanja v Cinkarni Celje giblje med 20 do 30 odstotki. Zato smo uvedli sistemski pristop odprave netesnosti: določitev odgovornosti za obhode in kontrole sistema, razvoda in porabnikov komprimiranega zraka ter sanacijo mest netesnosti, opravljanje testa stopnje puščanja vsaj vsake pol leta, v kolikor je mogoče, vgradnjo avtomatskih odvajalnikov kondenzata, osveščanje zaposlenih idr. Ocenjujemo, da smo s tem sistemskim pristopom v preteklem letu brez finančnih vložkov dosegli zmanjšanje stopnje netesnosti za 10 odstotkov in s tem prihranili 532 MWh električne energije v vrednosti 42.500 evrov. To predstavlja letno zmanjšanje izpusta CO2 za 266 ton.

Branko Starič
Cinkarna Celje, d. d.
www.cinkarna.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.