34. oskar za embalažo je okoljsko obarvan

34. oskar za embalažo je okoljsko obarvan

34. oskar za embalažo34. oskar za embalažoVarovanje okolja je poleg izvirnosti, skrbi za zaščito vsebine in potrošnika, praktičnosti, tehnične dovršenosti in odličnosti vizualne identitete ena od osnovnih smernic za vrednotenje kakovosti embalaže. Slovenski oskar za embalažo, ki poteka v okviru Pomurskega sejma pod pokroviteljstvom Gospodarske zbornice Slovenije, daje pri izbiri izdelkov poseben poudarek okoljevarstvenim merilom, kot so spoštovanje predpisov in najnovejših ekoloških smernic v Sloveniji in v EU, zmanjšanje volumna in mase embalaže glede na predhodnike novih modelov, vračljivost oz. možnost večkratne uporabe embalaže, možnosti za recikliranje (uporaba sorodnih materialov, ki omogočajo enotno reciklažo ali enostavno ločevanje več materialov za reciklažo), virom energije, kompostiranju in varnemu sežigu zavržene embalaže (uporaba materialov, ki omogočajo najlažje in okolju najbolj prijazno recikliranje, prihranke pri virih energije ali celo dodaten vir energije, minimalni izpusti škodljivih snovi v okolje) ter okolju prijaznim tehničnim vidikom proizvodnje embalaže in transporta (prihranki pri energiji in zmanjševanje škodljivih izpustov v okolje pri proizvodnji in transportu izdelkov v novi embalaži). Strokovno ocenjevanje bo potekalo 16. maja 2012.

Pomurski sejem d.d.
www.pomurski-sejem.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.