Nastajanje in ravnanje z odpadki v letu 2013

Nastajanje in ravnanje z odpadki v letu 2013

V letu 2013 je v Sloveniji nastalo več kot 4,6 milijona ton vseh vrst odpadkov (skoraj za 4 % več kot v letu 2012), od tega 82 % odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti, 18 % pa komunalnih odpadkov. Za skoraj odstotek in pol se je v letu 2013, glede na leto 2012, zmanjšala količina vseh vrst nevarnih odpadkov, ki so v največji meri nastali v predelovalnih dejavnostih (56 % od vseh nastalih nevarnih odpadkov). Prebivalec Slovenije je v letu 2013 proizvedel povprečno 414 kg komunalnih odpadkov ali malo več kot kilogram na dan. Vseh komunalnih odpadkov je bilo 853.000 ton, 63 % teh je nastalo v gospodinjstvih, 37 % v proizvodnih in storitvenih dejavnostih. V letu 2013 je bilo ločeno zbranih skoraj 63 % nastalih komunalnih odpadkov. V letu 2013 je opaziti povečanje količin gradbenih odpadkov, in sicer za 25 % glede na leto 2012. V letu 2013 je bilo v Sloveniji predelanih skupno več kot 5,2 milijona ton vseh odpadkov ali za skoraj 2 % manj kot v letu 2012, odstranjenih pa 602.000 ton odpadkov ali za 21 % manj kot leto prej. V letu 2013 je bilo recikliranih 89 % več odpadkov iz tekstila in 10 % več odpadkov iz plastike kot leta 2012. Na komunalnih odlagališčih je bilo v letu 2013 odloženih 26 % nastalih komunalnih odpadkov (16 odstotnih točk manj kot v letu 2012).

Avtorica: Tanja Vidic, oddelek za statistiko okolja in energetike

Statistični urad RS,
www.stat.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.