37. Slovenski oskar za embalažo | Tanja Pangerl |
Izvirnost, varnost, estetika, praktičnost uporabe je le nekaj meril, ki se upoštevajo pri ocenjevanju za Slovenskega oskarja za embalažo. Letos pod okriljem Pomurskega sejma in pokroviteljstvom Gospodarske zbornice Slovenije poteka že sedemintridesetič. Strokovna žirija, ki jo sestavljajo red. prof., univ. dipl. obl. Vladimir Pezdirc, predsednik strokovne žirije, ter člana žirije oblikovalec Jani Bavčer in dr. Gregor Radonjič, redni profesor in predstojnik Katedre za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, je tokrat med 11 modeli embalaže osmih prijaviteljev nominirala 6 embalaž, ki se bodo potegovale za najprestižnejši naziv 37. Slovenski oskar za embalažo. Zmagovalci bodo znani v času sejmov Agra in Inpak v Gornji Radgoni, natančneje 27. avgusta.

Zdaj bodo bolj upoštevana tudi okoljevarstvena merila

Boris Nicolas Erjavec

Boris Nicolas Erjavec

Miran Mate

Miran Mate

O tem, kako so se spreminjali kriteriji za ocenjevanje, kako so zadovoljni s prijavami in kakšno dodatno vrednost daje nagrada za Slovenskega oskarja za embalažo prejemnikom, sta spregovorila Boris Nicolas Erjavec, projektni vodja Mednarodnega sejma embalaže, tehnike pakiranja in logistike Inpak, in Miran Mate, projektni vodja natečaja Slovenski oskar za embalažo.

Letos izbirate že 37. slovenskega oskarja za embalažo. Koliko so se v tem obdobju spremenili kriteriji, saj so nekateri materiali čedalje manj priljubljeni, in kaj je v ospredju letošnjega ocenjevanja?

Nagrado Slovenski oskar za embalažo je leta 1957 ustanovila Trgovinska zbornica Slovenije. Priznanje so štirinajst let  podeljevali vsako leto, nato je prešel natečaj na bienalni način organizacije. 15 let je bil organizator Center za embalažo in napredek trgovine pri TZ Slovenije, nato inštitut ITEO, leta 1986 pa je organizacijo projekta prvič prevzel Pomurski sejem in ga organizira v letih, ko poteka bienalni mednarodni sejem Inpak (prvič organiziran leta 1982). V tem obdobju je pokroviteljstvo nad natečajem prevzela Gospodarska zbornica Slovenije in ga ohranja vse do danes.

Merila za ocenjevanje?

Kriteriji ocenjevanja so se skozi šest desetletij seveda nekoliko spreminjali, vendar ne korenito. Med merili so bila vse od začetkov v ospredju izvirnost (inovativnost), zaščita vsebine (mehanska, kemijska, fizikalna), napredek pri varnosti in higieni izdelka, estetika, skladnost izdelka, embalaže in tržnega sporočila, tržno-komunikacijska učinkovitost, praktičnost uporabe pri transportu, skladiščenju in končni uporabi ter tehnični vidiki proizvodnje embalaže.

Že v preteklosti je bila med kriteriji tudi zahteva po skladnosti z veljavnimi predpisi in mednarodnimi standardi. V zadnjem desetletju, ko se vse bolj zaostrujejo vprašanja onesnaženosti okolja in klimatskih sprememb, pa strokovna žirija vse bolj izpostavlja okoljevarstvena merila. Omenimo npr. zahtevo po zmanjševanju volumna/mase, možnosti ponovne uporabe ali recikliranja embalaže, nižjo porabo energije pri proizvodnji in razgradnji, možnosti za biološko razgradnjo in podobno. Kljub temu, da so glede na ekološka vprašanja danes »bolj v modi« naravni materiali, možnosti ponovne uporabe, biološka razgradljivost, zna strokovna žirija oceniti, kaj dejansko pomeni napredek za proizvajalca, distributerja, končnega potrošnika in okolje. Na primer izdelek, pri katerem se plastični embalaži (še) ne moremo izogniti, je lahko nagrajen z najvišjim priznanjem zaradi bistvenega zmanjšanja teže embalaže na račun preudarnih in estetskih konstrukcijskih ojačitev. Pri tem se namreč zniža poraba energije, materiala, obseg transporta ter posledično obremenitev okolja.

Glede na nabor letošnjih izdelkov bi lahko rekli, da so pri odločitvi strokovne žirije za nominacije prevladali okolju in človeku prijazni materiali, prednosti pri zaščiti vsebine, praktičnost uporabe ter izvirne konstrukcijske rešitve glede na sodobne načine trženja in distribucije, kakršen je npr. spletna prodaja.

Kako ste zadovoljni z letošnjo bero prijav in s katerega področja je bilo prijav največ? Iz katerih podjetij bi želeli več sodelovanja na natečaju?

Na letošnjem natečaju je sodelovalo 8 prijaviteljev z 11 modeli embalaže. Spadali so v razrede prodajne, primarne embalaže (družina embalaže, darilna embalaža, sestavljena embalaža, kartonska zloženka, čvrsta plastična embalaža), ovojne sekundarne embalaže (razstavna embalaža, skupinska embalaža), transportne terciarne embalaže (industrijska embalaža, transportna embalaža). Sodelovali so tudi prototipi, izumi, izboljšave embalaže ter vizualna identiteta embalaže. Prevladovala je kartonska embalaža. Sodelujoči vzorci embalaže so bili namenjeni kategorijam pijač, elektronike, prehrane, zdravja in lepote. Če najprej omenimo razrede embalaže, smo pogrešali upogljivo – fleksibilno embalažo, stekleno in kovinsko embalažo, pri kategorijah pa embalažo za gospodinjske, medicinske in farmacevtske izdelke.

Želeli bi si več sodelovanja domačih ustvarjalcev, konstruktorjev, oblikovalcev in proizvajalcev embalaže, ki se lahko pohvalijo z lastnim razvojem, znanjem in inovativnostjo ter ustvarjajo koristne rešitve za uporabnike, potrošnike in okolje.

Kakšna dodatna vrednost je za zmagovalca prejem naziva Slovenki oskar za embalažo?

Slovenski oskar za embalažo je tradicionalno in prestižno priznanje, ki potrjuje odličnost prijavitelja in nagrajenega izdelka ter veča njun ugled na domačem in tujih tržiščih. Je tudi pomembna referenca za sodelovanje na sorodnih mednarodnih natečajih, tekmovanjih in trgih. Nominirano in s Slovenskim oskarjem nagrajeno embalažo lahko prijavitelji vidno označijo z logotipom ocenjevanja. Sejem Inpak, pod okriljem katerega poteka natečaj Slovenski oskar za embalažo, poteka hkrati z Mednarodnim kmetijsko-živilskim sejmom Agra. Skupaj bosta na več kot 71.000 kvadratnih metrih površin predstavila več kot 1.800 razstavljavcev iz preko 30 držav ter ponujala novosti v kmetijski tehniki, živilskopredelovalni industriji, na področju embalaže, tehnike pakiranja in logistike. Glede na rezultate minulih let tudi letos med 25. in 30. avgustom v Gornji Radgoni pričakujemo več kot 120.000 obiskovalcev. Nominirani in nagrajeni izdelki so objavljeni v posebni zloženki, ki jo distribuiramo na sočasnih sejmih, po različnih tematskih dogodkih in jo objavimo na spletni strani Pomurskega sejma in sejma Inpak

—————

Embalaža naj vključuje življenjske utrinke

Vladimir Pezdirc (Foto: Miha Benedii)

Vladimir Pezdirc (Foto: Miha Benedii)

Da embalaže uspešno sledijo razvoju, kjer je predvsem v zadnjem desetletju v ospredju tudi trajnostni vidik embalaže, in pa tudi to, da bi bila embalaža bolj racionalna, s podporo novih naravnih materialov, je povedal predsednik strokovne žirije red. prof., univ. dipl. obl. Vladimir Pezdirc. Poudaril je, da bi si želeli več prijav na Slovenskega oskarja za embalažo predvsem iz razvojno in kapitalsko močnih slovenskih podjetij.

Že nekaj časa predsedujete natečaju Slovenski oskar za embalažo. Kako se embalaže, ki se prijavljajo na Slovenskega oskarja za embalažo, spreminjajo, izboljšujejo, kako reprezentativne so za trend zlasti z vidika eko dizajna?

Res že kar nekaj let predsedujem natečaju in lahko ugotovim, da se raven embalaž, ki se prijavijo na natečaj, izboljšuje oziroma uspešno sledi razvoju in standardom embalaže v okoljih, ki so vodilna na tem področju. Opaziti je tudi povečano pozornost do vseh parametrov t.i. eko dizajna in trajnostnega razvoja.

Vsa ta leta število prijav ostaja na približno enakem nivoju. Želeli bi si bistveno večje število prijav in sodelujočih podjetij, saj bi tako dobili realnejši vpogled v stanje na tem področju.

Na podlagi katerih kriterijev ocenjujete embalaže pri izbiri nominacij in oskarja?

Komisija pri svojem delu upošteva predvsem inovativnost, izvirnost, skladnost predlagane rešitve na relaciji zaščita vsebine – komunikacija z uporabnikom – tržno sporočilo. Posebno pozornost namenjamo uporabi ekološko primernih materialov in trajnostnemu vidiku, ki obravnava celoten življenjski ciklus embalaže od zasnove, proizvodnje, polnjenja, zapiranja, transporta, skladiščenja, komunikacije, nakupa in vseh postopkov končnega uporabnika, torej do končne razgradnje ali druge ustrezne uporabe ali predelave. Ob tem je seveda pomemben tudi likovni, estetski vidik predlagane rešitve.

Kje je vzrok, da se razmeroma malo podjetij odloča za sodelovanje na natečaju?

Mnogo podjetij embalaže nima v svojih razvojnih in tržnih ciljih ali pa preprosto kopirajo rešitve drugih, včasih tudi neustreznih, ki komaj še zadovoljijo veljavne predpise in standarde EU. Tak pristop je mogoče razumljiv pri malih podjetjih, ki se šele uveljavljajo na lokalnem ali evropskem trgu. Na natečaju pogrešamo predvsem razvojno in kapitalsko močna slovenska podjetja.

S čim so vas prepričali tokratni nominiranci?

Predvsem izpolnjujejo zahtevane standarde, so kreativni in izražajo ustrezno pozornost ekološkim materialom in trajnostnim rešitvam. Dva najboljša bomo nagradili s Slovenskim oskarjem za embalažo.

Kakšna bo embalaža prihodnosti, kateri materiali bodo prevladovali?

Upam, da bo manj potrošniško naravnana in bolj racionalna. Predvsem pa inovativna v zaščiti, uporabi, njeni podobi in komunikaciji. Seveda ob podpori novih naravnih materialov, ki se bodo lahko transformirali v nove proizvode ali pa se vrnili na svoj začetek.

Kaj predlagate oblikovalcu embalažnih kreativnih rešitev?

Pri oblikovanju mora razumeti in upoštevati celoten življenjski ciklus embalaže. Pri načrtovanju naj doda nekaj življenjskih utrinkov: mogoče čas ali pa veselje, zakaj ne presenečenje, morda posebno okolje … Seveda brez maksimalne kreativnosti ne gre!

—————

Skladno s pravilnikom natečaja je strokovna žirija v ožji krog za najvišjo nagrado nominirala naslednje modele embalaže (razvrščeni po abecednem vrstnem redu prijaviteljev glede na naziv podjetja oziroma priimek).

Izdelek: Univerzalna vogalna zaščita
Prijavitelj
: DS Smith Slovenija d.o.o.
Avtor
: Miha Krnc
Razred
: Transportna embalaža

Izdelek: iPACK
Prijavitelj
: DS Smith Slovenija d.o.o.
Avtor
: Ajda Regali Knez
Razred
: Prototipi, izumi, izboljšave embalaže

Izdelek: Medenka, naravna sladkarija iz medu, iz medu in pomaranče, iz medu in jagode, iz medu in cimeta ter iz medu in limone
Prijavitelj:
Medenka, proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
Avtor:
Medenka d.o.o.
Razred:
Prodajna – primarna embalaža, družina embalaže

Izdelek: Scriba Stylus
Prijavitelj:
Andreja Pogačar, industrijska oblikovalka
Avtor:
Andreja Pogačar
Razred:
Prodajna, primarna embalaža, kartonska zloženka

Izdelek: E-COMERCE embalaža za steklenice
Prijavitelj:
DS Smith Slovenija d.o.o.
Avtor:
Miha Krnc
Razred:
prototipi, izumi, izboljšave embalaže

Izdelek: Promocijski set
Prijavitelj:
DS Smith Slovenija d.o.o.
Avtor:
Miha Krnc (strukturalni design), Špela Stergar (grafični design)
Razred:
Prodajna – primarna embalaža, družina embalaže