Regulativa EU

| Avtorici: mag. Vanesa Čanji in Tanja Pangerl |


Akt o digitalnih storitvah je prva digitalna ureditev na svetu, v skladu s katero so digitalna podjetja po vsej EU odgovorna za vsebine, objavljene na njihovih platformah. Namen akta o digitalnih storitvah je ustvariti varnejše spletno okolje za digitalne uporabnike in podjetja ter zavarovati temeljne pravice v digitalnem prostoru, in sicer z določitvijo novih pravil o boju proti nezakonitim spletnim vsebinam, vključno z blagom, storitvami in informacijami. Ob tem je treba polno spoštovati Listino o temeljnih pravicah, obvladovanje družbenih tveganj na spletu, sledljivost trgovcev na spletnih tržnicah, ukrepe za preglednost spletnih platform in okrepljen nadzor. Svet EU je akt o digitalnih storitvah sprejel oktobra 2022, nova pravila se uporabljajo od 17. februarja letos.


Akt o digitalnih storitvah je del svežnja akta o digitalnih storitvah, ki naj bi skupaj z aktom o digitalnih trgih digitalnim uporabnikom in uporabnicam zagotavljal dostop do varnih proizvodov ter ščitil njihove temeljne pravice omogočal svobodno in pošteno konkurenco v digitalnih sektorjih za spodbujanje inovacij in rasti.

Nove odgovornosti platform in opolnomočeni uporabniki

Vse spletne platforme z uporabniki v EU, razen malih in mikropodjetij, ki zaposlujejo manj kot 50 oseb in katerih letni promet ne presega 10 milijonov evrov, morajo izvajati ukrepe za:

 • boj proti nezakonitim vsebinam, blagu in storitvam: spletne platforme morajo uporabnikom zagotoviti sredstva za označevanje nezakonitih vsebin, tudi blaga in storitev; poleg tega bodo morale spletne platforme sodelovati z zaupanja vrednimi prijavitelji, tj. specializiranimi subjekti, katerih prijave bodo morale platforme prednostno obravnavati;
 • zaščito mladoletnikov: vključno s popolno prepovedjo oglasov, usmerjenih v mladoletnike, ki temeljijo na profiliranju ali njihovih osebnih podatkih;
 • opolnomočenje uporabnikov z informacijami o oglasih, ki jih vidijo, npr. o tem, zakaj so oglasi prikazani in kdo je plačal oglas;
 • prepoved oglaševanja, ki je usmerjeno v uporabnike na podlagi občutljivih podatkov, kot so politična ali verska prepričanja, spolna usmerjenost itd.;
 • zagotavljanje obrazložitve uporabniku, na katerega vpliva kakršna koli odločitev o moderiranju vsebine (npr. odstranitev vsebine, začasna ukinitev računa itd.), in naložitev obrazložitve v podatkovno zbirko o preglednosti, vzpostavljeno na podlagi akta o digitalnih storitvah;
 • zagotavljanje dostopa uporabnikom do pritožbenega mehanizma za izpodbijanje odločitev o moderiranju vsebine;
 • objavo poročila o svojih postopkih moderiranja vsebine vsaj enkrat na leto;
 • zagotavljanje jasnih pogojev uporabnikom in vključitev glavnih parametrov, na podlagi katerih delujejo njihovi priporočilni sistemi za vsebino;
 • določitev kontaktne točke za organe in uporabnike.

Akt o digitalnih storitvah se poleg spletnih platform uporablja tudi za storitve gostovanja, npr. storitve v oblaku ali sisteme domenskih imen, osnovne storitve, ki uporabnike povezujejo z zahtevanimi naslovi spletnih mest, in spletne posrednike, npr. ponudnike internetnih storitev ali domeno. Za storitve gostovanja in spletne posrednike velja podsklop obveznosti iz akta o digitalnih storitvah.

Akt o digitalnih storitvah se od konca avgusta 2023 že uporablja za 19 zelo velikih spletnih platform in iskalnikov s povprečno več kot 45 milijoni uporabnikov na mesec (Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedija, YouTube, Zalando, Bing, Google Search), imenovanih aprila 2023. Tri druge platforme, ki so bile decembra 2023 opredeljene kot zelo velike spletne platforme, morajo od konca aprila izpolnjevati najstrožje obveznosti, od 17. februarja pa splošne obveznosti iz akta o digitalnih storitvah.

Koordinatorji digitalnih storitev v državah članicah

Platforme, ki niso imenovane za zelo velike spletne platforme ali iskalnike, bo na ravni države članice nadzoroval neodvisni regulativni organ, ki bo deloval kot nacionalni koordinator digitalnih storitev.

V Sloveniji bo po informacijah Ministrstva za digitalno preobrazbo za koordinatorja digitalnih storitev skladno z Aktom o digitalnih storitvah imenovana Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije kot neodvisni regulatorni organ, ki bo tudi izvrševala nadzor nad delovanjem platform. Pooblastila za izvajanje postopka nadzora bodo določena z Zakonom o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev, ki je v tem trenutku še v postopku sprejemanja v Državnem zboru.

Naloga koordinatorjev bo zagotoviti, da te platforme upoštevajo pravila. Koordinatorji bodo nadzirali platforme s sedežem na njihovem ozemlju in skrbeli, da se zanje izvršuje akt o digitalnih storitvah.

V praksi bodo koordinatorji digitalnih storitev:

 • prvo mesto, kjer bodo uporabniki lahko vložili pritožbe zaradi kršitev akta o digitalnih storitvah s strani katere koli platforme, tudi zelo velikih spletnih platform in iskalnikov; kadar bo treba, bo koordinator digitalnih storitev pritožbo posredoval koordinatorju digitalnih storitev v državi članici, kjer ima platforma sedež, po potrebi skupaj z mnenjem;
 • potrdili obstoječe izvensodne pritožbene mehanizme, prek katerih lahko uporabniki vložijo pritožbe in izpodbijajo odločitve o moderiranju vsebine;
 • ocenili in podelili status zaupanja vrednih prijaviteljev ustreznim prijaviteljem ali neodvisnim subjektom, ki so dokazali strokovno znanje na področju odkrivanja, prepoznavanja in obveščanja o nezakonitih spletnih vsebinah;
 • obravnavali zahteve raziskovalcev po dostopu do podatkov zelo velikih spletnih platform in iskalnikov za posebne raziskave; koordinatorji bodo raziskovalce preverili in v njihovem imenu zaprosili za dostop do podatkov;
 • imeli robustna preiskovalna in izvršilna pooblastila za zagotavljanje, da ponudniki s sedežem na njihovem ozemlju spoštujejo akt o digitalnih storitvah; po domnevni kršitvi akta o digitalnih storitvah bodo lahko odredili inšpekcijske preglede, spletnim platformam, ki ne bodo spoštovale akta o digitalnih storitvah, naložili globe in uvedli začasne ukrepe v primeru resne škode za širšo javnost.

Evropski odbor za digitalne storitve

Koordinatorji digitalnih storitev in Komisija bodo oblikovali neodvisno svetovalno skupino, tj. Evropski odbor za digitalne storitve, ki bo zagotavljal dosledno uporabo akta o digitalnih storitvah in enake pravice uporabnikov po vsej EU, ne glede na to, kje imajo spletne platforme sedež.

Odbor bo podal mnenje o izvrševanju akta o digitalnih storitvah in nasvete glede vidikov, povezanih z aktom o digitalnih storitvah. Prav tako bo podpiral nadzor zelo velikih spletnih platform in iskalnikov ter izdajal letna poročila o pomembnih sistemskih tveganjih in dobrih praksah pri njihovem zmanjševanju.

Uvedene številne dodatne rešitve

Mimovrste by Allegro

V celoti podpiramo zakonodajni okvir, ki ga vzpostavlja Akt o digitalnih storitvah, saj se sklada z našimi zavezami ustvarjanje varnega spletnega okolja za evropske potrošnike in poslovne uporabnike. Akt o digitalnih storitvah v veliki meri temelji na prostovoljnih zavezah, katerih podpisnik je tudi Allegro, kot sta memorandum o soglasju glede ponarejenega blaga (Memorandum of Understanding on Counterfeit Goods – MoU) ali zaveza varstva potrošnikov (Consumer Protection Pledge). Naše zaveze na področju zagotavljanja varnosti uporabnikov presegajo pravne zahteve, zato so bili mnogi naši procesi že prej usklajeni z novimi zahtevami Akta o digitalnih storitvah. Kljub temu smo naredili nekaj prilagoditev na področju procesov moderiranja in boja proti nezakoniti vsebini. Uvedli smo tudi številne dodatne rešitve, kot je transparentnost oglaševanja in priporočil, omogočanje skladnosti trgovcev z načelom skladnosti pri oblikovanju, vzpostavili smo kontaktne točke in uvedli številne druge izboljšave. Predani smo temu, da iščemo najboljše prakse in aktivno sodelujemo z ustvarjalci zakonodaje, lokalnimi oblastmi in širšimi skupnostmi, s čimer želimo našim uporabnikom in potrošnikom omogočiti varno uporabo naše spletne platforme v celotnem regijskem prostoru, kjer smo prisotni.

Posebna pozornost na zaščiti mladoletnih

Robert Sraka, izvršni direktor za IT in podporo poslovanju, Big Bang d.o.o.
Robert Sraka, izvršni direktor za IT in podporo poslovanju, Big Bang d.o.o.

Big Bang je bil pionir spletne trgovine v Sloveniji, že vse od postavitve spletne trgovine www.bigbang.si pa stremimo k nenehnim izboljšavam in napredku na področju zagotavljanja digitalne varnosti. Redno skrbimo, da so vse vsebine in podatki, ki jih v sistem vnesejo naši poslovni partnerji, še pred objavo pregledani, upoštevamo tudi vse predpise o varstvu osebnih podatkov in zagotavljamo, da ti ostanejo zaščiteni. V naših pogojih poslovanja imamo jasno zapisane smernice in politiko glede uporabe platforme, vključno s pravili o neprimernih vsebinah, obnašanju uporabnikov in varstvu zasebnosti. Spremljamo in upoštevamo tudi vsa priporočila in smernice za zagotavljanje digitalne varnosti. Posebno pozornost namenjamo zaščiti mladoletnih ter za zaščito pred morebitnimi neprimernimi vsebinami in nevarnostmi spleta uporabljamo napredne varnostne mehanizme. Prav tako skrbimo za nadzor in odstranitev morebitnih vsebin, ki ne bi izpolnjevale pogojev uporabe in poslovanja. Na naši spletni platformi smo vzpostavili kontaktno točko, prek katere lahko z našimi uporabniki komuniciramo, uporabniki pa lahko na preprost in zelo jasen način tudi sami prijavijo neželene vsebine. Vse prijave obravnavamo in prijavitelju tudi sporočimo odločitev oziroma ugotovitve nadzora.

Zagotavljanje skladnosti z zahtevami

Booking.com

Akt o digitalnih storitvah bo vplival na številne ponudnike spletnih storitev. V Booking.com zelo podpiramo glavni namen evropskega Akta o digitalnih storitvah, t. j. ustvarjanje varnega digitalnega prostora. Kot popularna platforma na področju potovanj z vso resnostjo pristopamo k odgovornosti za zagotavljanje zaupanja vrednega in varnega spletnega okolja za vse naše potrošnike in poslovne partnerje. Številne zahteve Akta so bile v procese Booking.com vpeljane že pred tem, delamo pa na tem, da bodo naši procesi do zakonodajnega roka v celoti skladni z zahtevami Akta o digitalnih storitvah.