Energetsko varčni porabnik


Toplotne črpalke so eden najbolj varčnih in okolju prijaznih načinov ogrevanja. V zadnjih letih je tehnologija toplotnih črpalk izjemno napredovala, tako da dosegajo izjemne rezultate glede izkoristkov ter nizke porabe električne energije, utemeljuje strategijo trajnostnega kroga nove poslovne divizije Merkur energija njen direktor Boštjan Štruc, saj je njihov glavni namen spodbuditi energetsko učinkovitost in samooskrbo. Ne le pri kupcih, pri gospodinjstvih, temveč tudi v podjetjih, kjer je sicer, pravi, vsako podjetje zgodba zase. Letos bodo v Merkurju izvedli najobširnejšo naložbo v zeleni prehod.


Koliko je na ustanovitev novega poslovnega področja Merkur energija vplivala pobuda Zeleni planet in koliko povpraševanje na trgu oziroma v Merkurjevih marketih?

Merkurjeva pobuda Zeleni planet je iniciativa, ki je nastala spontano ob zavedanju, da vsi prebivalci našega planeta potrebujemo jasno zavezo glede planeta, ki ni samo za danes, ampak tudi za jutri, za naše otroke in zanamce. V kolikor ga želimo ohraniti, potrebujemo aktiven pristop k Zelenemu planetu. S preprostimi, a zelo potrebnimi odločitvami ter jasno usmeritvijo v trajnost. Torej je iniciativa zavedanje, ki ga moramo živeti. Iz zavedanja pa raste potreba, tako končnih kupcev kot tudi pravnih oseb, ki želijo s svojimi dejanji ter vzgledom aktivno pomagati k uresničevanju iniciative Zeleni planet. Koncept Merkur energije je usmerjen k potrošniku. K našim kupcem, da zeleni prehod izvedejo strokovno, kvalitetno ter z jasno garancijo prihodnosti.

Pri tem zagotovo upoštevate podatke, da so predvsem kurišča v gospodinjstvih vir emisij toplogrednih plinov. Kaj potrebuje gospodinjstvo za svoj zeleni prehod? Kaj postavljate na prvo mesto?

Poleg kurišč na trda goriva so vir toplogrednih plinov tudi drugi dejavniki tako v gospodinjstvih kot tudi na globalni ravni. Zavedanje, da lahko sami znotraj svojih družin že nekaj naredimo za boljši jutri, je seveda ključno in najlažje to storimo doma.

Kako?

Z majhnimi koraki. Smotrna poraba pitne vode, za zalivanje ali izplakovanje uporabimo zbiralnike za deževnico, na primer, ali ekonomična poraba električne energije. Recimo, zamenjava svetil z LED sijalkami, varčnimi električnimi aparati. Seveda pa največ z uporabo okolju prijaznih virov energije. V tem trenutku se kot najprijaznejši vir ponujajo toplotne črpalke, ki so v kombinaciji z lastno sončno elektrarno garancija za nizko porabo ter čistejše okolje.

V vaši strategiji poudarjate trajnostni krog v energiji – proizvodnjo, porabo, shranjevanje, upravljanje. Zakaj? Če izpostavljate toplotne črpalke v vaši prodaji, kakšno energetsko učinkovitost dosežejo in koliko prispevajo k razogljičenju?

Samo dosledno izpolnjevanje celotnega trajnostnega kroga ima lahko najboljše možne pozitivne učinke. Torej proizvodnja energije iz obnovljivih virov, ki se z energetsko varčnimi porabniki porabi čim bližje proizvodnemu viru, ter seveda pravilno upravljanje in shranjevanje presežne energije. Toplotne črpalke so eden najbolj varčnih in okolju prijaznih načinov ogrevanja.

Zakaj?

V zadnjih letih je tehnologija toplotnih črpalk izjemno napredovala, tako da dosegajo izjemne rezultate glede izkoristkov ter nizke porabe električne energije. Njihova naložba poleg udobja nudi tudi izjemno nizke stroške vzdrževanja. Ključno pri izbiri toplotne črpalke je, da se pred nakupom obrnemo na strokovnjaka, ki bo s pomočjo izkušenih mojstrov primerno dimenzioniral toplotno črpalko, saj je to ključ do dolge, ekonomične ter okolju prijazne uporabe.

Kaj pa podjetje, kako lahko podjetje poskrbi za energetsko samooskrbo? So zdaj trend predvsem sončne elektrarne?

Energetska samooskrba je pri podjetjih bistveno bolj kompleksen pojem kot pri gospodinjstvih. Ogromno je odvisno od dejavnosti podjejta, dinamike porabe energije preko dneva in potrebnih resursov za doseganje zastavljenih ciljev. Vsako podjetje je zgodba zase. Zato je potreben strokoven pristop ter priprava konkretnih analiz na podlagi zajema podatkov trenutnega stanja. Analiza pokaže jasne usmeritve ter potrebe podjetja, v kolikor se odloči za pot samooskrbe. Korak pa zagotovo ni samo en. V zaostrenih časih v tem trenutku je ključno zmanjševanje porabe energije, kar se lahko doseže z ukrepi zamenjave razsvetljave, dodatne izolativnosti objektov, namestitve varčnejših HVAC naprav. Seveda pa tudi z izgradnjo lastnega vira energije s pomočjo sončne elektrarne. To je glede na trenutne borzne cene električne energije najbolj popularen ukrep med podjetji.

Kakšno je zanimanje kupcev za baterijske hranilnike?

Za hranilnike se v tem trenutku zanimajo predvsem osebe, ki želijo hitreje izvesti svoj energetski prehod. Povpraševanje narašča. Bo pa povpraševanje zagotovo večje v prihodnjih letih, ko se bodo spremenili modeli samooskrbe na sončnih elektrarnah in ko bo tudi cenovna dostopnost baterij večja. Ob tem ne smemo pozabiti na upravljanje z energijo, ki bo ključno, v kolikor bomo želeli učinkovito doseči cilje pri zmanjšanju porabe energije.

Kako Merkur izvaja svoj program razogljičenja in zelenega energetskega prehoda?

Merkur svoj program razogljičenja in zelenega prehoda izvaja pospešeno in zavzeto. Sledimo trendom zmanjševanja porabe električne energije z zamenjavo razsvetljave (LED luči) v naših trgovskih centrih, z namestitvijo energetsko varčnejših sistemov HVAC ter s postavitvami sončnih elektrarn na strehah naših trgovskih sistemov. V letu 2022 bomo tako izvedli najobširnejšo investicijo v zeleni prehod, ki se bo nadaljevala tudi v letu 2023.