Obnovljivi viri energije


V luči aktualnih zahtevnih razmer na trgu energentov se je še povečala potreba Evrope, da postane čim bolj energetsko samozadostna. Z ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti lahko zmanjšamo potrebe po energiji, vse bolj razširjene pa so tudi rešitve za samooskrbo. Energetska podjetja, kot je Petrol, lahko s širokim naborom rešitev pomembno prispevajo k obema ciljema in s tem tudi večji energetski samozadostnosti, kar pomembno znižuje tveganja oskrbe in cenovna nihanja pri oskrbi z energenti, seveda pa ima tudi pomembne pozitivne učinke na okolje.


V Petrolu želijo prispevati k čim večji energetski samozadostnosti in večanju deleža obnovljivih virov energije. Zato investirajo v nove proizvodne objekte, kot so vetrne in sončne elektrarne, upravljajo pa tudi male hidroelektrarne in sodelujejo v pilotnih projektih za izrabo geotermalne energije.

Proizvodnja iz obnovljivih virov odgovarja na večje potrebe po električni energiji

Področje energetike se kljub izzivom razvija v zeleni smeri. V Petrolu so že pred leti prepoznali potrebo po zagotavljanju trajnostne energije, zato so začeli izvajati projekte za izboljšanje energetske učinkovitosti mest, lokalnih skupnosti in podjetij, energetske samooskrbe ter investirati v obnovljive vire energije. Do leta 2025 bodo za zeleni prehod namenili kar tretjino skupnega investicijskega potenciala.

V okviru skupine Petrol trenutno obratujeta 2 vetrni polji s skupaj 18 vetrnimi elektrarnami, 30 večjih sončnih elektrarn na raznih objektih in 6 malih hidroelektrarn, med katerimi so zadnjo zagnali pred kratkim v Srbiji. Najnovejše polje vetrnih elektrarn Ljubač je z obratovanjem pričelo v letu 2021. Njegovih devet vetrnih elektrarn s 96 GWh proizvedene elektrike letno lahko oskrbi 30.000 povprečnih gospodinjstev.

V tej luči nadgrajujejo tudi lastne bencinske servise, ki bodo v prihodnosti energetsko bolj učinkoviti in samooskrbni ter jih bodo napajale lastne sončne elektrarne. V kratkem pa bodo pričeli z investicijo v največjo sončno elektrarno v regiji (na Hrvaškem). Skupina treh velikih sončnih elektrarn bo imela skupno inštalirano moč 22 MW in pričakovano proizvodnjo električne energije v višini 29 GWh z načrtovanim zagonom v začetku leta 2023. Gre za še enega v nizu projektov, s katerimi podjetje sledi strateškim ciljem, ki do konca leta 2025 predvidevajo 160 MW proizvodne moči za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov.

Do optimalne rabe energije s kombinacijami energetskih rešitev

Ker se pogoji in okoliščine zelo hitro spreminjajo, si uporabniki želijo zagotoviti čim bolj stabilno oskrbo z energijo ob čim nižjem tveganju cenovnih sprememb. V Petrolu so prepričani, da so najboljši odgovor na nove razmere kombinacije energetskih rešitev, ki partnerjem najprej pomagajo izboljšati energetsko učinkovitost njihovih sistemov in s tem manjšo rabo energije, hkrati pa svojim strankam s pomočjo sončnih elektrarn pomagajo tudi do lastne samooskrbe, pa najsi gre za industrijske, druge poslovne, javne ali gospodinjske objekte.

V Petrolu nudijo celovite energetske rešitve, podpisane s številnimi uspešno zaključenimi projekti v regiji. Z njimi pomagajo do manjše rabe energije in s tem nižjih stroškov, ki pomenijo večjo konkurenčnost in manjša tveganja pri oskrbi z energijo.

Med njimi je tudi Vrtni center Požar v Kočevju, kjer so pomagali do popolne samooskrbe vrtnega centra. V okviru celovite energetske rešitve so zamenjali obstoječi sistem na kurilno olje s sistemom dveh toplotnih črpalk, vezanih v kaskado. Na strehi vrtnega centra so namestili 56,7 kW sončno elektrarno, ki omogoča popolno samooskrbo objekta z električno energijo za napajanje vseh električnih porabnikov v vrtnem centru. S projektom so zmanjšali emisije za 47 ton CO₂ letno, kar je ekvivalentno 2.158 na novo posajenim drevesom.

Partner rubrike Obnovljivi viri energije

Petrol logotip