Trajnostna embalaža

| Avtorica: Urška Košenina |


Zmanjšanje količine primarne plastike iz fosilnih virov, povečanje deleža reciklirane plastike – tudi socialne plastike, uporaba plastike na biološki osnovi in ponovna uporaba so med trajnostnimi embalažnimi rešitvami, ki jih razvijajo v podjetju Henkel. Kot pravi Julija Lojen Baltić, specialistka komuniciranja pri Henkel Beauty Care, želijo z dosledno uporabo načel oblikovanja embalaže za podporo recikliranju premagati ovire za recikliranje, ki so značilne za embalaže, kot so fleksibilna embalaža, skrčljiva embalaža in črna embalaža. Skupaj s poslovnimi partnerji si prizadevajo za 100-% odgovorno pridobivanje virov. Zato uporabljajo celostni pristop k upravljanju dobaviteljev in z njimi tesno sodelujejo. Kot prvo podjetje na svetu je Henkel razvil lepilo na biološki osnovi za potrošniško elektroniko. Lepilo je vegansko, iz sestavin, kot so koruzno, repično in ricinusovo olje. Na trg so ga lansirali v letu 2021.


Julija Lojen Baltić
Julija Lojen Baltić, specialistka komuniciranja pri Henkel Beauty Care

Med cilji do leta 2025 na področju embalaže je tudi ta, da boste količino primarne plastike iz fosilnih virov v vaših izdelkih zmanjšali za 50 %. Kako nameravate to doseči?

S povečanjem deleža reciklirane plastike na več kot 30 %, hkrati pa bomo zmanjševali tudi prostornino plastike. Prav tako bomo vse pogosteje uporabljali plastiko na biološki osnovi, saj omogoča trajnejše rešitve. Potencialno lahko bio plastika namreč zagotovi enake tehnične zmogljivosti kot običajni polimeri, zato bi lahko predstavljala dobro alternativo in zagotovila dolgoročne koristi.

V sprejetem Zakonu o varstvu okolja-2 je opredeljena proizvajalčeva razširjena odgovornost. Ta zahteva odgovornost za življenjski cikel izdelka in vnaša novosti v sistem ravnanja z embalažo, poudarjena je reciklaža, ponovna uporaba itd. Kdaj bo mogoče 100 % Henklove embalaže reciklirati oziroma ponovno uporabiti?

Naš cilj je, da bo do leta 2025 100 % Henklove embalaže mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti. Konec leta 2021 je bil ta delež okoli 86 %. Naše razumevanje koncepta recikliranja ali ponovne uporabe temelji na smernicah industrijske iniciative Evropske platforme PET plastenk (EPBP), programa Recyclass organizacije Plastics Recyclers Europe in smernic za načrtovanje recikliranja, ki jih je izdala fundacije Ellen MacArthur. Z dosledno uporabo načel oblikovanja embalaže za podporo recikliranju želimo premagati ovire za recikliranje, ki so značilne za vsako kategorijo embalaže – kot so fleksibilna embalaža, skrčljiva embalaža in črna embalaža.

Pro Nature plastenke so narejene iz reciklirane plastike. Za kakšno vsebnost reciklata gre in s katerimi izzivi se soočate pri dodajanju reciklatov?

Paleta izdelkov Pro Nature je prešla na PET plastenke, izdelane iz 100 % reciklirane plastike, od tega je do 50 % t. i. socialne plastike®. To je plastika, nabrana na plažah in rečnih bregovih v tretjih državah – preden vstopi v oceane ali vodne poti. Najpogostejši izziv pri zamenjavi primarnega materiala z reciklirano vsebino, s katerim se soočamo pri oblikovanju embalaže izdelkov, je najti trajnostne alternative, ki še vedno nudijo enake zmogljivosti kot primarni materiali – v smislu ohranjanja visokih higienskih standardov ter omogočanja enostavne in okolju prijazne uporabe za potrošnike. Še en velik izziv vidimo v zmožnosti pretvarjanja vse embalaže v 100-% reciklate in zagotavljanja potrebne količine recikliranega materiala ustrezne kakovosti. Pri tem igramo veliko vlogo tudi mi sami, ljudje, potrošniki. Če plastične in druge odpadke zbiramo in ločujemo na pravilen način, lahko veliko prispevamo k procesu recikliranja in zagotavljanju večjih količin reciklatov, ki jih lahko nato ponovno uporabimo v embalažah izdelkov.

Med iniciativami, kjer sodelujete, je tudi Forum recikliranja, kjer želite potrošnike ozavestiti o krožnem gospodarstvu. Kakšni so rezultati, koliko potrošnikov dosegate in kje so največji izzivi pri spremembah vzorcev vedenja?

Forum recikliranja je neke vrste zavezništvo, v katerem se deležniki iz industrije, trgovine, podjetij za zbiranje in odvoz odpadkov in politike redno srečujemo, izmenjujemo ideje in razvijamo strategije o spodbujanju krožnega gospodarstva. Sprožili smo številne procese, kot sta na primer označevanje izdelkov z visoko vsebnostjo recikliranega materiala ali pa kartiranje reciklirane vsebine embalažnih materialov v GDSN, svetovni mreži certificiranih zbirk podatkov. To omogoča pregledno posredovanje informacij, pomembnih za trajnost, v oskrbovalnih omrežjih. Sodelujemo z organizacijami iz vrednostne verige embalaž, da bi spodbudili napredek pri zagotavljanju infrastrukture za recikliranje.

Kako pa poteka sodelovanje s prodajo?

V sodelovanju z našimi maloprodajnimi partnerji je naš cilj pomagati potrošnikom pri pravilni uporabi in odlaganju naših izdelkov. Na primer s posebnimi simboli za recikliranje na embalaži. Te ciljne informacije o recikliranju letno dosežejo več kot dve milijardi potrošnikov. Prav tako želimo povečati možnost ponovne uporabe sekundarne in terciarne embalaže, ki se običajno uporablja za razstave na policah ali za logistične namene. Za spodbujanje trajnostnih nakupnih navad in obveščanje o pravilnem recikliranju razvijamo in preizkušamo tudi nove logotipe za embalažo izdelkov.

Henkel sodeluje s podjetjem TerraCycle, ki ponuja rešitve za recikliranje materialov, ki jih je težko reciklirati. Kako poteka razvoj tega področja, saj vemo, da so velik problem nizke stopnje recikliranja zaradi težko reciklabilnih materialov? Kje vidite rešitve na tem področju?

Naš glavni cilj je spodbujanje krožnega gospodarstva, ki zajema tudi preprečitev vstopa odpadkov v okolje. V ta namen spodbujamo številne pobude za zbiranje in recikliranje odpadkov, ena izmed njih predstavlja sodelovanje s partnerjem TerraCycle. TerraCycle je inovativno podjetje za recikliranje odpadkov, ki je globalni vodja za recikliranje običajno težko reciklabilnih odpadkov. Njihov smoter je odprava ideje o odpadkih®. Tako kot naše podjetje jih krasi edinstven pionirski duh, ki spodbuja njihovo inovativnost pri recikliranju. Rešitve na tem področju vidimo v nadaljnjem vlaganju v inovativne rešitve in tehnologije za spodbujanje zaprtja zanke recikliranja, hkrati pa v osveščanju potrošnikov z zagotavljanjem ciljnih informacij o pomembnosti recikliranja.

Evropski pakt o plastiki in Ameriški pakt o plastiki, podpisnik je tudi Henkel, spodbujata sodelovanje za zagon krožnega gospodarstva, v katerem se plastika vedno znova ponovno uporablja. Kakšne obveznosti prinaša podpis, so podjetja zagovorniki/ protagonisti zaveze?

Henkel je bilo eno izmed prvih podjetij, ki je podpisalo oba regionalna sporazuma. Njun namen je povezovanje vlad in podjetij k sodelovanju pri premikanju v smeri krožnega gospodarstva. Skupaj z drugimi podpisniki sodelujemo pri štirih ciljih, ki so namenjeni oblikovanju embalaže, odgovorni uporabi, zmogljivosti recikliranja in uporabi recikliranih materialov. Vsi podpisniki, tako vlade kot podjetja, so zagovorniki in protagonisti zaveze, saj se zavedamo, da je rešitev problematike plastičnih odpadkov ključna za trajnejšo prihodnost, ki si je vsi želimo.

Kaj so značilnosti idealne trajnostne embalaže?

Idealna trajnostna rešitev so izdelki brez embalaže. Vendar pa je embalaža za številne izdelke bistvenega pomena za njihov prevoz, shranjevanje in uporabo. Embalaža vpliva tudi na rok uporabnosti izdelkov, z njo preprečimo prezgodnje kvarjenje živil in večje odpadke hrane. Značilnosti trajnostne embalaže so učinkovita raba virov, primernost za recikliranje, da je izdelana iz recikliranih materialov, nezapletena, dobra za okolje.

Pril, Henkel
Izdelki Pro Nature se nahajajo v do 100 odstotno reciklirani plastični embalaži in so certificirani z znakom EU Ecolabel, vir: Henkel Beauty Care

Vaša strategija za spodbujanje krožnega gospodarstva za embalažo je osredotočena na tri stebre, med katerimi je tudi ta, da so materiali iz trajnostnih virov. Od kod so materiali za vašo embalažo in kakšna je vaša strategija vpliva na dobaviteljsko verigo?

Naša globalna dobavna veriga vključuje poslovne partnerje v več kot 120 državah. Skupaj z njimi želimo doseči napredek v smeri 100-% odgovornega pridobivanja virov, zato uporabljamo celostni pristop k upravljanju dobaviteljev. Z njimi tesno sodelujemo pri spodbujanju trajnosti v celotni dobavni verigi v korist ljudi ter planeta. Sodelujemo le z dobavitelji, ki upoštevajo varnost in zdravje svojih zaposlenih ter delujejo v skladu z našimi visokimi pričakovanji glede družbenih standardov, poštene poslovne prakse, trajnostnih rešitev in spoštovanja človekovih pravic. Politika odgovornega pridobivanja virov je sestavni del naših nabavnih procesov. Prav tako podpiramo izvajanje 17 ciljev trajnostnega razvoja ZN (SDG) ter na ta način zagotavljamo celosten proces upravljanja z dobavitelji, ki temelji na močni zavezanosti k odgovornemu poslovanju.

Razvili ste tudi vrsto lepil na biološki osnovi. Za kakšna lepila gre in za osnovo iz katerih virov?

Res je. Pravzaprav je Henkel postal prvo podjetje na svetu, ki je razvilo lepilo na biološki osnovi za potrošniško elektroniko in ga lansiralo na trg leta 2021. Za raziskovalce v našem Loctite laboratoriju v Düsseldorfu iskanje prave mešanice za lepilo na biološki osnovi ni bilo enostavno, a jim je z ogromno znanja in številnimi poskusi uspelo izdelati varianto lepila na biološki osnovi: Loctite HHD 3544F. Lepilo na biološki osnovi je izpolnilo vse zahteve elektronske industrije, vključno s hitro začetno trdnostjo in primernostjo za vse podlage. Lepilo na biološki osnovi je vegansko. Sestavljajo ga sestavine, kot so koruzno, repično in ricinusovo olje, in je brez kritičnih rastlinskih surovin, kot sta palmovo olje ali soja.

Kako trenutne razmere na trgu vplivajo na vašo oskrbo z materiali in kako bo to vplivalo na letošnje poslovanje?

Razmere na trgu se vseskozi spreminjajo in odražajo družbena in geopolitična dogajanja po svetu. Izzivi pri oskrbi z materiali se pojavljajo, vendar zaenkrat večjih težav nimamo. K temu pripomore tudi dober partnerski odnos z našimi dobavitelji. Z napovedmi, kako bodo trenutne razmere vplivale na letošnje poslovanje, pa ne bi želeli prehitevati. Pred nami je še več kot polovica tega leta.