Zeleno omrežje Slovenije


V podjetju Kimi d.o.o. si že od ustanovitve prizadevajo za trajnostno ravnanje. Kupcem omogočajo nakup izdelka v lastno prineseni embalaži že od odprtja maloprodajne trgovine leta 1988. Kot poudarja direktor razvoja in proizvodnje Rajko Štangar, je za njih kot ponudnike profesionalne higiene, ki poslujejo predvsem B2B, ključnega pomena krožno gospodarjenje na nivoju veleprodaje. Uvedli so ga že leta 2015. Trajnostne rešitve iščejo tudi v drugih procesih, tako v proizvodnji in logistiki kot v ponudbi izdelkov. Kot prvi v Sloveniji so že leta 2011 certificirali Ecolabel izdelek.


V zadnjih letih ste precej digitalizirali svoje poslovanje, saj poleg okoljskih rezultatov to prinese tudi učinkovitost. Uvedli ste aplikacijo Logist, ki optimizira transportne poti, in hkrati aplikacijo za spremljanje tokov povratne embalaže. Kako delujeta omenjeni aplikaciji, zakaj ste se odločili zanju in ali opažate pozitivne rezultate delovanja?

Največji izziv podjetji je, da morajo biti okoljski rezultati in učinkovitost povezani, sicer to niso prave rešitve. Kot ste že omenili, je aplikacija Logist namenjena optimizaciji transportnih poti na način, da voznik opravi najkrajšo možno pot glede na dostavne lokacije. V zelo kratkem času opažamo rezultate, saj smo ogljični odtis dostav zmanjšali za 18 %. Aplikacija za spremljanje tokov povratne embalaže je ločena, vendar jo prav tako uporabljajo naši vozniki. Kasneje podatke obdelujemo v razvoju. Za vsako vrnjeno embalažno enoto voznik v aplikacijo vpiše količino in volumen enote. Na ta način vodimo evidenco na nivoju kupca in mu ob koncu leta lahko izdamo certifikat, na katerem je zabeležen odstotek njegove vrnjene embalaže in koliko so v krožnem gospodarjenju z nami prihranili okolju (zmanjšanje odpadne plastike, izpusti CO₂). Poudarjam, da je prevzem prazne embalaže ogljično popolnoma nevtralen, saj ga opravimo sočasno z dostavo naročila.

Kupcem verjetno veliko pomeni povratna informacija o doslednosti vračanja embalaže, kot tudi marketinški aspekt certifikata, saj lahko preko tega svoje trajnostno sodelovanje skomunicirajo s svojimi uporabniki.

Da, res je. Povratna informacija je za kupca ključna, saj na podlagi tega lahko svoje zaposlene izobražuje ali še bolj spodbuja k sodelovanju pri krožnem gospodarjenju. Če se ugotovi, da so v celem letu na primer vrnili le 30 % embalaže, je to jasen pokazatelj, da v procesu vračanja nekaj ne deluje na njihovi strani. Na drugi strani se naš partner lahko z dobrim rezultatom vračanja pohvali in izobesi certifikat z zavidljivimi številkami na vidno mesto. Ta moment je predvsem pomemben v turizmu (Slovenia Green, Green Key, TravelLife idr.), saj so se z vedno večjo trajnostno ozaveščenostjo gostov izoblikovala tudi višja merila.

Kako sploh dosežete vračanje embalaže pri naročnikih in kako lahko to izboljšujete?

Prvi korak je naše interno izobraževanje svetovalne ekipe in voznikov. Mreža svetovalcev, ki jo imamo po Sloveniji, je bistven člen, da smo ves čas v direktnem stiku tako z odločevalci kot tudi z uporabniki naših sredstev. Neposredno jih nagovarjamo in izobražujemo o pomenu krožnega gospodarjenja. Poleg tega enkrat letno izvajamo promocijsko kampanjo. Na svetovni dan zemlje, 22. aprila, smo v letu 2022 izpeljali akcijo, ko so naši vozniki uporabnikom za vsak vrnjen kanister tega dne podarili čokolado z infografiko. Odziv je bil odličen in zelo pozitiven. Vredno je poudariti, da smo samo v enem letu (2022) vračanje embalaže povečali za kar 36,6 %, kar rezultira v absolutnem skupnem povratku 41 %. To je izjemna številka, ki je nismo pričakovali v tako kratkem času.

Registriranih imate že 53 Ecolabel certificiranih izdelkov, kar je največ v Sloveniji. Kako trajnostne rešitve vpeljujete v svoje proizvodne procese?

Trajnostne rešitve skušamo implementirati v vse procese delovanja, tudi tiste, ki so našim naročnikom skriti. Od leta 2020 smo, kljub turbolentnim razmeram zaradi epidemije, vlagali v tehnološke rešitve v proizvodnem procesu. Vzpostavili smo ponovno rabo kartonskih kotnikov pri paletah, ki se iz skladišča ves čas vračajo nazaj v proizvodnjo. Nadgradili smo kartonirni stroj, da pri zapiranju kartonov porabi 20 % manj lepilnega traku in dosegli, da je 40 % folije za ovijanje palet iz recikliranih materialov. Za pomembnejši dosežek si štejemo, da smo nosilne trakove za etikete zamenjali iz nereciklabilnih (potreben sežig) v PET, ki jih je mogoče v celoti reciklirati.

Trenutno izvajate tudi pilotni sistem za nevtralizacijo vode s CO2. Za kakšen postopek gre?

CO₂ v tem primeru namesto onesnaževalca odigra vlogo nevtralizatorja vode in na ta način ne konča v ozračju, temveč kot uporabna surovina za tehnološki proces.

Izvajate tudi sistem krožnega gospodarjenja z vašimi dobavitelji. Kako poteka sodelovanje?

Večina naših dobaviteljev embalaže je lokalnih, zato smo lahko z njimi sklenili dogovor in tako dejansko 100 % pomožne kartonske embalaže za embalažne elemente (plastenke) kroži med nami in proizvajalcem tudi do 10-krat. Na področju kemikalij imamo že leta vzpostavljen sistem vračljivih IBC zabojnikov. Zaradi izbire lokalnih dobaviteljev, kar pomeni krajše transportne poti, imamo tudi nižji ogljični odtis.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?

Načrtov in idej je veliko, seveda pa gremo korak za korakom. Trenutno delamo tudi večje energetske projekte na objektu, kot je toplotna črpalka, sončna elektrarna in nadgradnja hladilnih sistemov. Trajnost je stvar stalne pozornosti in vztrajnosti. Sestavljeno je iz velikega števila malih korakov v pravo smer. V tem primeru drži slovenski pregovor: »Počasi in vzTRAJNOSTNO se daleč pride«.