Ministrstvo za naravne vire in prostor smo prosili za pojasnilo o pripravi predloga Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja in o vzrokih za kritične odzive panoge na predlagano regulativo.


Kako je nastajal predlog Zakona o GJS varstva okolja

Kateri deležniki so sodelovali v pripravi predloga Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja, katere so spremembe predloga in vzroki zanje? V panogi so posebej kritični do združevanja ali ustanavljanja novih komunalnih podjetij, do prekinitve koncesijskih pogodb in do ukinitve režijskih obratov. Kakšen bo postopek dopolnjevanja in sprejemanja zakona?

Predlog Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja (ZGJSVO) je pripravila delovna skupina, sestavljena iz javnih uslužbencev vseh treh direktoratov nekdanjega Ministrstva za okolje in prostor. Predlog ZGJSVO je bil prvič posredovan v javno obravnavo 17. 3. 2022 do 17. 5. 2022 z objavo na spletnem portalu e-demokracija, s čemer je takratno Ministrstvo za okolje in prostor omogočilo kar dvomesečni rok, znotraj katerega se je javnost lahko podrobno seznanila s predvidenimi rešitvami ter nanje podala svoja mnenja. Ministrstvo je prejete pripombe podrobno preučilo in smiselne ustrezno upoštevalo.

Po reorganizaciji je bila ustanovljena vladna Medresorska delovna skupina za nadaljevanje priprave predloga zakona, sestavljena iz uslužbencev Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) in Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. MNVP je nov predlog ZGJSVO, ki sistemsko bistveno ne odstopa od prvotnega predloga, ponovno poslal v javno obravnavo dne 22. 5. 2023 do 22. 6. 2023 z objavo na e-demokraciji. MNVP prejete pripombe iz svojega delovnega področja podrobno preučuje in bo smiselne ustrezno upošteval. V nadaljevanju sledi posredovanje in usklajevanje z zainteresiranimi deležniki in posredovanje predloga v medresorsko usklajevanje.

Predlog naslavlja nekatere pereče problematike, ki so bile v preteklosti izpostavljene ter problematizirane s strani Računskega sodišča, Varuha človekovih pravic ter uporabnikov javnih služb. Predlog zakona vsebuje rešitve, katerih namen je izboljšanje kvalitete javnih storitev in učinkovitosti nadzora nad njihovim izvajanjem.


Predlog teži h krepitvi državne centralizacije – ESG 181

Nekateri predlogi zakona lahko onemogočijo izvajanje GJSVO – ESG 181

Zakon naj upošteva sedanjo Uredbo o metodologiji oblikovanja cen – ESG 181

Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja – ESG 181