Trajnostna blagovna znamka

| Avtorica: Tanja Pangerl |


Donat, blagovna znamka z več kot 110-letno tradicijo, se močno zaveda vrednosti svojega vira naravne mineralne vode, zato je pomemben del prizadevanj njenega trajnostnega razvoja usmerjen v varovanje vodnega vira. »Vsako leto se zajame le toliko Donata, kolikor je naravnega prirasta,« pravi Darja Teržan, izvršna direktorica poslovnega področja Donat v Atlantic Grupi. Tudi rast načrtujejo le na dodani vrednosti in ne na povečanju količine Donata. Na podlagi analize LCA od leta 2021 za Donat uporabljajo izključno 100 % rPET, s čimer so svoj ogljični odtis zmanjšali za 90 %. Do leta 2030 želijo postati ogljično nevtralni. Ne gre spregledati njihovih brezplačnih vodenih programov zdravja, ki se jih je na vseh njihovih ključnih trgih skupaj udeležilo že 170.000 uporabnikov. V strategijo prenove proizvodnje in poslovne stavbe Donat je v sodelovanju z občino Rogaška Slatina vključen tudi doživljajski turizem.


Blagovna znamka Donat v svojem prvem samostojnem trajnostnem poročilu trajnostne cilje, prizadevanja in rezultate predstavlja na področju štirih ključnih stebrov: upravljanje, izdelki, ljudje in okolje. Kateri so ključni cilji stebrov in s kakšnimi ukrepi jih dosegate?

Leta 2021 smo pri blagovni znamki Donat sprejeli dolgoročne zaveze trajnostnega razvoja, s katerimi podpiramo uresničevanje trajnostnih ciljev Organizacije združenih narodov do leta 2030. V stebru upravljanje stremimo k transparentnemu in zdravemu poslovanju s poudarkom na ohranjanju vira. Prav tako želimo biti pobudniki pri spreminjanju praks in standardov trajnostnega razvoja, tako med drugim sodelujemo pri oblikovanju kavcijskega sistema.

V sklopu stebra izdelek od leta 2021 uporabljamo izključno plastenke iz 100 % reciklirane plastike. Tudi naša transportna folija je narejena iz 50 % reciklirane plastike, kar je trenutno največ kar omogoča tehnologija. Prav tako uporabljamo manj materiala, saj smo etiketo zmanjšali za 12 %. Vseskozi pa spremljamo svetovne inovacije in izboljšave, da bi v prihodnosti lahko naredili še korak naprej.

V kateri smeri?

Skrb za ljudi in družbo je za nas izjemnega pomena, zato v tem stebru izobražujemo potrošnike in zaposlene, vseskozi pa sodelujemo tudi s strokovno javnostjo. Potrošnike in zaposlene ozaveščamo o pomenu urejene prebave in učenju zdravih življenjskih navad. V okviru promocije preventivnega zdravja pripravljamo različne izobraževalne projekte tudi za zdravnike splošne medicine na naših ključnih trgih. Za ozaveščanje o pomembnosti prebavnega zdravja sodelujemo s strokovnimi organizacijami

Kaj pa področje okolja?

Tudi skrb za okolje za nas ni nič manj pomembna. Stremimo k zmanjšanju ogljičnega odtisa, zmanjšanju porabe vode in energentov v polnilnici, k varovanju vodnega vira in sodelovanju z lokalno skupnostjo pri projektih razvoja Rogaške Slatine. Tu bi izpostavili dve naši najpomembnejši zavezi: CO₂ odtis in varovanje vodnega vira. Ogljični odtis smo že zmanjšali za 90 % s tem, ko smo menjali plastenko iz deviške plastike z reciklirano plastenko. Do leta 2030 želimo postati ogljično nevtralni. Pomemben del prizadevanj trajnostnega razvoja blagovne znamke Donat je usmerjen v varovanje vira, zato vsako leto zajamemo le toliko Donata, kolikor je naravnega prirasta. Dodatno skrb namenjamo tudi agrotehničnim ukrepom, s katerimi zagotavljamo, da na površju območja, kjer se nahaja vir, ne prihaja do negativnih vplivov.

Kot pravite, je vaš biser naravna mineralna voda, ki je omejen vir. Kako skrbite za njeno ohranjanje in kako na podlagi omejenosti njenega črpanja prilagajate vašo ponudbo?

Res je, pomemben del prizadevanj trajnostnega razvoja blagovne znamke Donat je usmerjen v varovanje vira. Vsako leto se zajame le toliko Donata, kolikor je naravnega prirasta. Posledično je s tem letna količina naravne mineralne vode Donat omejena, vendar si želimo to enkratno naravno mineralno vodo maksimalno zaščititi, saj je naravno obnavljanje vira ključno. Rast načrtujemo zgolj na dodani vrednosti, ne pa na povečanju količine Donata.

Čeprav je vir kot tak že naravno zaščiten zaradi slabo prepustnih plasti zemlje, v Donatu dodatno skrb namenjamo agrotehničnim ukrepom, s katerimi zagotavljamo, da na površju območja, kjer se nahaja vir, ne prihaja do negativnih vplivov. Z modernizacijo procesov smo tudi poskrbeli, da je izguba naravne mineralne vode v procesu odvzema vode iz naravnega vira in med prenosom do polnilnice minimalna. Z lastnim delovanjem tako izkazujemo hvaležnost in skrbimo, da bo Donat na voljo tudi generacijam za nami.

Ali razmišljate o širitvi vašega portfelja še v kateri drugi smeri – kateri?

Tudi širitev portfelja je za razvoj prihodnosti pomembna. Lahko povem, da razvijamo nekaj novega, nekaj, kar temelji na našem več kot 110-letnem znanju in novih trendih. Več bomo pa razkrili v letih, ki so pred nami.

Pripravljate tudi strategijo prenove proizvodnje Donata v Rogaški Slatini. Za kakšno prenovo gre in kako pri tem upoštevate najboljše razpoložljive tehnologije?

Prenova proizvodne lokacije je del jasno zastavljene strategije v 2021 in nove prihodnosti. Gre za razvoj novih tehnologij, ki nam bodo z novo generacijo embalaže pomagale odgovoriti na želje potrošnikov. So skladne s trajnostnimi zavezami, ki smo si jih zastavili. V strategijo prenove proizvodnje in poslovne stavbe Donata v Rogaški Slatini smo vključili tudi doživljajski turizem. Uporabnikom Donata namreč želimo podati posebno izkušnjo, od kje Donat je in kakšna je njegova zgodba. Z občino Rogaška Slatina tradicionalno dobro sodelujemo na več področjih. Smo partner v projektih, katerih namen je oživljanje lokalne skupnosti. Hkrati v svojih projektih velik poudarek dajemo okrepitvi zdraviliško-destinacijske znamke Rogaška Slatina. Na tak način želimo prispevati k razvoju občine kot močne lokalne skupnosti in kot prvovrstne turistične destinacije.

Za vsa pakiranja Donat ste izdelali analizo LCA. Na podlagi tega ste se v letu 2021 tudi odločili, da za pakiranje Donata uporabljate izključno 100 % rPET. Kaj je pokazala analiza LCA, za kakšen model uporabe reciklirane plastike gre ter kakšne pozitivne okoljske, družbene in finančne učinke to prinaša?

Leta 2021 smo naredili oceno življenjskega kroga izdelkov za več vrst embalaže iz plastike, reciklirane plastike in stekla. Za LCA (Life Cycle Assessment) analizo smo se odločili, ker želimo dolgoročno upravljati s tistimi vplivi na okolje, ki so najpomembnejši oziroma so največji. Za večino kazalnikov vplivov na okolje je najpomembnejši delež vplivov na okolje povezan s proizvodnjo surovin. Sledita faza proizvodnje in polnjenja ter faza ravnanja z odpadki po preteku življenjske dobe. Transport ima manjši vpliv, razen v embalažnem sistemu s povratnimi steklenicami.

Upravljate reciklat?

V skrbi za okolje za polnjenje naravne mineralne vode od leta 2021 pri blagovni znamki Donat uporabljamo izključno plastenke iz 100 % recikliranega polietilen tereftalata (rPET). Te so v skladu z opravljeno LCA analizo najmanj obremenjujoče za okolje. Hkrati smo se v sodelovanju s partnerskim podjetjem Alpla, ki za nas proizvaja 100 % rPET predoblike, uspešno vključili v sistem krožnega gospodarstva na slovenskem trgu, saj v Sloveniji odkupimo celotno količino embalaže, ki je potrebna za izdelavo Donatovih plastenk. S tem bistveno prispevamo k varstvu okolja in trajnosti, saj se ponovno uporabi embalažo, ki bi sicer predstavljala odpadni material. S tem je Donat, v primerjavi z deviškim PET materialom za izdelavo plastenk, ogljični odtis zmanjšal za 90 %.

V letu 2021 smo bili za svojo reciklirano plastenko nagrajeni tudi s prvim mestom v kategoriji Okolju najbolj prijazen postopek. Nagrado podeljujeta časnik Finance in Eko Sklad Slovenije.

Kakšni so bili odzivi kupcev?

Odzivi kupcev so bili na odločitev, da uporabljamo 100 % rPET plastenke, mešani, saj so potrošniki v veliki meri še vedno prepričani, da je steklo najbolj trajnostni material za pakiranje izdelkov. Plastiko se prevečkrat zelo pavšalno enači z negativnim vplivom na okolje. Naša analiza je pokazala, da temu ni tako, saj sta bila tako povratno kot nepovratno steklo v sklopu analize LCA razvrščena slabše kot reciklirana plastika.

Zakaj?

Vedeti moramo, da je treba steklenice, ki se vračajo v proizvodni proces, pred ponovno uporabo temeljito očistiti. V skladu s higienskimi standardi in za zagotavljanje najboljše kakovosti steklene povratne embalaže smo pri čiščenju steklenic uporabljali pitno vodo, primerna čistilna sredstva in čistilne naprave. Z ukinitvijo povratne steklene embalaže smo prihranili skoraj milijon litrov pitne vode, 98.000 kWh električne energije in približno 60.000 Nm³ zemeljskega plina ter zmanjšali obremenitev okolja s čistilnimi sredstvi za 12 ton. Pri povratni stekleni embalaži ne smemo pozabiti na njeno maso. Ker je masa steklenic mnogo večja kot masa plastenk za pakiranje enakega volumna mineralne vode, plastenka 1 l PET tehta 32 g, steklenica 1 l pa 568 g, smo z ukinitvijo povratne steklene embalaže zmanjšali tudi število prevozov za približno tretjino in s tem znižali tudi emisije ogljikovega dioksida.

V vaša prizadevanja za trajnostno poslovanje vključujete tudi dobavitelje. Kako?

Nabavna politika skupine Atlantic Grupa, ki zajema tudi upravljanje nabavne verige za blagovno znamko Donat, posebno pozornost namenja kriterijem, ki jih morajo izpolnjevati tako dobavitelji kot dobavljeni izdelki. Dobavitelji morajo spoštovati človekove in delavske pravice. Pri izdelavi izdelkov ne sme biti izkoriščano delo otrok in mladoletnih, embalažni material mora biti v celoti ali delno izdelan iz recikliranih materialov in embalažo je mogoče reciklirati.

Nenehno iščemo in izbiramo dobavitelje, ki lahko dokažejo, da so proizvodi in storitve, ki jih zagotavljajo, gojijo, izdelujejo ali dobavljajo, v skladu z vsemi merili trajnostnega razvoja. Pri končni izbiri dobavitelja imajo prednost lokalni dobavitelji, ki izpolnjujejo vse naše zahteve glede materialov. V poslovni enoti Donat imamo 67 odstotkov lokalnih dobaviteljev, 90 odstotkov glede na vrednosti dobav.

Pomemben steber trajnostnega upravljanja blagovne znamke Donat predstavljajo ljudje. Potrošnike izobražujete o pomenu zdrave prebave za celotno telo tudi preko celostnih vodenih programov zdravja. Kaj so vaša ključna sporočila ter kako se ljudje odzivajo in dojemajo Donat?

Ozaveščanje ljudi za bolj zdravo življenje je posebno področje, ki ga izvajamo z vodenimi programi zdravja in izobraževalnimi projekti za splošno populacijo na naših ciljnih trgih. Hiter tempo življenja, stres, nepravilna prehrana in premalo gibanja negativno vplivajo na naše zdravje in počutje. Donat kot strokovnjak na področju zdrave prebave s svojim poglobljenim znanjem o delovanju prebavil izobražuje uporabnike o pomenu zdrave prebave za celotno telo. Tako so nastali štirje celostni, s strani strokovnjakov pripravljeni, vodeni programi zdravja: Donat Vital, Donat Detox, Donat Imuno in program 6 dni do boljše prebave. Vsak ima svoj cilj, a eno krovno strategijo: izboljšanje zavedanja, kako pomembna je zdrava prebava za zdravje celotnega telesa in usvajanje novih, zdravih življenjskih navad, s katerimi lahko ljudje kljubujejo negativnim zunanjim vplivom.

Vse vodene programe zdravja smo pripravili skupaj s strokovnjaki. Podprti so z znanstveno študijo in vsebujejo zdrave jedilnike, nasvete za gibanje, nasvete za obvladovanje stresa, njihovo delovanje pa je podkrepljeno z vsakodnevnim pitjem Donata.

Kakšni so odzivi na Donatove programe zdravja in kako se odzivnost razlikuje glede na trg?

Ljudje se radi udeležujejo naših brezplačnih vodenih programov zdravja. Do danes smo izvedli že kar 18 skupinskih izvajanj vodenih programov zdravja na vseh naših ključnih trgih, skupaj se jih je udeležilo že 170.000 uporabnikov. Vodene programe zdravja na trge umeščamo na podlagi poglobljene analize trga in poznavanja potrošnikov. Udeleženci po zaključku programov poročajo, da imajo več energije, se počutijo bolj lahkotno, imajo boljšo prebavo, se bolje počutijo itd. Še posebej so jim všeč jedilniki zaradi raznolikosti obrokov in enostavnosti priprave jedi ter dodatni nasveti, ki jih dobijo med izvajanjem programa. Zelo pa nas veseli, da vsaj del usvojenih navad in znanja obdržijo tudi po končanem programu. Kar pa je še posebej pomembno – vsi programi so za udeležence brezplačni.