Mobilne hiše, bivalna kultura in trg


»V moji vlogi sledim tako kriznemu upravljanju kot razvojnemu vizionarstvu. Prisegam na vrednote odgovornosti, inovativnosti in timskega dela. Krizna obdobja se vedno ponavljajo oz. so ciklična. Formula za uspeh je kombinacija konkretnih dejanj, zavezanosti kakovosti ter izpolnjevanja obljub. Verjamem, da je ključen razvoj ljudi in kompetenc ter transparentna komunikacija. Izzive razumem kot motivacijo, ki je eden najpomembnejših dejavnikov tako pri uspešnosti in učinkovitosti posameznika ali podjetja v celoti.« To je menedžerski credo Marte Kelvišar, direktorice črnomaljskega izdelovalca mobilnih hišk in šotorov za glamping Adria Dom. Menedžerska stanovska organizacija jo je razglasila za menedžerko leta 2023. Prvi v svetu imajo orodje za optimiranje procesa proizvodnje.


Marta Kelvišar, direktorica Adria Dom
Marta Kelvišar, direktorica Adria Dom

Gospodarstvo se ohlaja, vendar turizem oživlja. Kaj bolj vpliva na vaše poslovanje – višji stroški energentov, surovin, materialov ali ponovno razcvetanje turizma. Kako letos poslujete?

Splošne makroekonomske razmere se spreminjajo in gospodarska rast se ohlaja tudi v naši panogi, ki je vezana na investicije v turizmu. Spremembe smo pri investicijskih napovedih naših kupcev opažali že med sezono. Mislim predvsem na kampe, resorte in turistične agencije, ki najemajo parcele v kampih, naši produkti jim predstavljajo investicjisko blago, obrestne mere in dostop do financiranja pa ključen. Sejemske predstavitve za sezono 2024 so se zaključile in razlogov za padec povpraševanja je veliko: Hrvaška z vstopom v evro, ohladitev na skandinavskem trgu in predvsem na nemško govorečih trgih, kjer se ohlaja celotno gospodarstvo. Visoke obrestne mere, inflacija ter nestabilnost pomembno pripomorejo k previdnosti pri tekočih naročilih in naročilih za sezono 2025. Za nas je izredno pomembno, da pravočasno zaznavamo spremembe ter se hitro prilagodimo.

A iščete nove trge, usmerjate se na sever. Kaj kaže evropski trg v zadnjih letih? Za katere vaše proizvode je največ povpraševanja – mobilne hiške, mobilne šotore, modularne hiše?

Naš fokus na trge EU se je izkazal za uspešnega v pokoronskem času. Toda v zadnjem obdobju zaradi makroekonomskih razlogov čutimo močan padec naročil s severnih trgov in nemško govorečih področij. Največ povpraševanja je za mobilne hiše. Spremembe doživljamo predvsem na zahtevnejših trgih. Gre za trajnostni razvoj, ekološko gradnjo in pridobitve ustreznih certifikatov. Opažamo povečano sofinanciranje trajnostnih projektov, kar pa za nas, proizvajalce, pomeni razvojne spremembe. Ne glede na vse to naši kupci želijo unikatne produkte oz. individualne prilagoditve, bodisi da gre za mediteranske ali kontinentalne projekte.

Pravite, da se znate hitro prilagoditi trgu. Vaš razvoj določajo stalne inovacije, ki presegajo zgolj potrebe turizma. Želite sodelovati v ustvarjanju drugačne bivalne kulture, drugačne kakovosti bivanja? Razvijate celinsko hišo, bivalne parke za starejše prebivalstvo. Kam sega vaš razvojni pogled?

Drži, naša razvojna usmerjenost presega zgolj turizem, saj želimo soustvarjati drugačno bivalno kulturo in dvigniti kakovost bivanja. Naš cilj je ustvariti inovativne rešitve, ki presegajo zgolj turistične potrebe. Izzivov in priložnosti za prihodnost je veliko, kar je izjemna odgovornost razvojnega oddelka v našem podjetju. Trenutno se menjajo standardi gradnje. Smer je znana – okoljska naravnanost, energetska varčnost in tudi recikliranja po končanem življenjskem ciklu produktov. S produkti se bomo morali prilagoditi tem zahtevam predvsem na kontinentalnih klimatskih trgih. Nedvomno bodo temu sledili še ostali trgi.

Če ostanemo pri bivalni kulturi. Koliko vaše hiše sodijo v urbani prostor, kje je zanje idealni prostor?

Naše hiše so zasnovane s prilagodljivostjo. To nam omogoča, da jih brez težav lahko integriramo v urbani prostor. Idealni prostor je tam, kjer lahko naše hiše združujejo funkcionalnost, estetiko, trajnost in seveda namen oz. uporabnost. Dejstvo je, da smo danes že sposobni izdelati bivalni produkt zunaj turistične panoge. Naši produkti so že danes primerni za urbani turizem, študentska naselja ali naselja za starejše generacije, toda povpraševanj še ne zaznavamo. Ključni je urbanizem.

Ste se zato odločili za spletno platformo Adria Holidays, ki je uspešna zgodba? Kje je največ povpraševanja za vaše glamping resorte in kaj ponujate? V čem je vaša konkurenčna prednost ter kakšno je zanimanje v Sloveniji?

Res je Adria Holidays posebna zgodba, saj smo edini med konkurenti, ki s svojimi kupci sodeluje tudi pri promociji in trženju njihovih destinacij. To je največja prednost. Adria Holidays je namenjena predvsem njim in med ponudniki na spletni strani boste našli samo projekte z Adria produkti. Trenutno je na spletni strani okoli 45 projektov, ki jih sezonsko dodajamo. Blagovna znamka Adria Holidays je na trgu že 21 let. Največ gostov je Slovencev, povpraševanja pa prihajajo tudi iz drugih evropskih držav.

V čem je težava in v čem prednost, da delate po naročilu. Ali to vpliva na stroške dela in dodano vrednost?

Delo po naročilu omogoča visoko prilagodljivost in personalizacijo, kar je naša konkurenčna prednost. To ne pomeni, da razvijamo in izdelujemo vsako hišo posebej, gre za proizvodnjo večjega števila hiš za enega kupca. Kljub izzivom v stroških dela in organizaciji to prinaša dodano vrednost, saj strankam zagotavljamo produkte, ki popolnoma ustrezajo njihovim potrebam.

Če hišo razvijete za potrebe kupca, mu morate ponuditi vse. Kaj je vse za kreativni proces v razvojnem oddelku?

Da, obvladujemo celotno verigo – od ideje, prodaje, razvoja, nabave, produkcije do poprodajnih storitev. Torej nudimo celovito rešitev, pri čemer ustvarjamo trende in celovite rešitve za bivanje. Z lastnim produktnim razvojem, s povezovanjem prodaje, nabave in razvoja razvijamo inovativne izdelke najvišje kakovosti in ponujamo izredno razpršen produktni portfelj za različne standarde bivanja in različne klimatske pogoje.

Takšen pristop zahteva interdisciplinarnost.

V podjetju imamo razvojno-raziskovalno skupino, ki se ukvarja z eksperimentalnim razvojem. Vsako leto prijavimo vsaj eno inovacijo. Redno kandidiramo tudi na raziskovalno-razvojnih razpisih. Dizajn je vključen že v snovanje produkta, skozi vse faze izdelka (dizajn thinking). Produktno vodenje je organizirano v prodaji. Člani iz procesa razvoja in nabave so matrično povezani. Razvoj in tehnologija sta vedno plod lastnega znanja preko kreativnosti v vseh fazah. Aktivno smo vključeni že v tretjo generacijo KCDM. Z uporabo design management pristopov smo izostrili našo blagovno znamko ter sistematično pričeli spoznavati našega uporabnika. Naši cilji so usmerjeni v povečevanje dodane vrednosti z upoštevanjem potreb in pričakovanj tako uporabnikov kot tudi družbe in okolja.

Uvajate tudi vitko poslovanje.

Da. Od leta 2020, in sicer pod strokovnim mentorstvom dr. Petra Metlikoviča, strokovnjaka za lean poslovanje. S številnimi orodji vitkosti na dnevni bazi izboljšujemo poslovanje in ga spremljamo preko kazalnikov. Na strateškem nivoju izvajamo projekte A3, preko katerih uvajamo izboljšave, novosti in spremembe. Skozi digitalni dvojček in preko pametnih ur, s katerimi so opremljeni operaterji, imajo vsi deležniki vedno na voljo potrebne podatke za optimalno optimizacijo celotnega proizvodnega procesa. Med prvimi na svetu imamo orodje, ki sproti in v realnem času optimira proces in vodi vsakega delavca posebej. Poleg tega pa lahko poudarimo še popolnoma transparenten pregled nad trenutnim, preteklim in planiranim stanjem celotne proizvodnje, imamo orodje za samodejno vodenje proizvodnje, poenostavljeno normiranje operacij in sprotno reševanje zastojev.

V proizvodnji uporabljate predvsem naravne materiale, les, kovino, kamen, steklo. Ali to pomeni, da pri vsakem produktu upoštevate življenjski ciklus izdelka? Katerega materiala največ uporabite in od kod ga dobivate?

Življenjski cikel izdelka je ključnega pomena, saj smo predani trajnostnim pristopom. Pri izbiri materialov sodelujemo s zanesljivimi dobavitelji, ki sledijo enakim etičnim standardom. Naš trg vedno bolj izkazuje težnjo po trajnostnosti v širšem smislu. Mislim na razgradljivost materialov, ogljični odtis, ekološke materiale itd. To kaže, da na trgu poteka transformacija. Kakšne bodo konkretne zahteve, se bo še pokazalo. Skladno s tem bomo tudi mi iskali dobavitelje / materiale, ki bodo ustrezali zahtevam naših kupcev. Za naše podjetje so lokalni dobavitelji izredno pomembni. Imamo cca 80 % lokalnih dobaviteljev, s katerimi odlično sodelujemo. Gre za pomembno sinergijo med lokalnimi dobavitelji in nami. Skupaj z našo rastjo seveda rastejo naši dobavitelji.

Vaše podjetje po velikosti sodi med tiste, ki bodo morda upoštevali standarde zelenega prehoda. Kakšna je vaša pot do trajnostnega profila podjetja? ESG? Ste se odločili za odbor za trajnostnost?

Iščemo možnosti, da postanemo del trajnostnih inovacij ter razmišljamo o ustanovitvi odbora za trajnostnost, ki bo vodil naša prizadevanja na tem področju. Že danes lahko rečemo, da so naši produkti v 80 % razgradljivi. V strateških dokumentih že imamo vključen okoljski in družbeni vidik, kar so usmeritve ESG. Seveda ima to velik vpliv na dolgoročno poslovanje podjetja. Najprej je pomembno, da podjetje spoštuje vso aktualno zakonodajo s tega področja. Trajnostno delovanje bo imelo vedno večji vpliv tudi na finančno poslovanje. Trg oziroma naši kupci so vedno bolj ozaveščeni in od nas zahtevajo spoštovanje in izvajanje trajnostnih principov. V kolikor so te zahteve zaenkrat še nekoliko manj eksplicitne, bo v prihodnosti trg zagotovo zahteval konkretne kazalnike, LCA, CO₂ odtis, kazalnike razgradljivosti, delež recikliranega materiala vgrajenega v produkte, transparentnost nabavne verige in spoštovanje trajnostnih principov tudi od ostalih vertikalno integriranih dobaviteljev.

LCA že uvajate?

Da. Trenutno imamo narejeno analizo LCA za eno produktno skupino. Pripravljamo se na certifikat ISO 14.001. Na nivoju skupine pa že tri leta spremljamo nefinančne kazalnike, porabo energentov, obvladovanje odpadkov, emisij in drugih vplivov na okolje.

Kako sodelujete z dobavitelji?

Z njimi se veliko pogovarjamo o implementaciji rešitev. O tem, kako zmanjšati vpliv na okolje, uporabo recikliranih materialov, optimizacijo embalažnega materiala, uporabo okolju prijaznejših tehnologij izdelave in podobno. Enako s kupci, ker je to zanje pomembno. Po eni strani so trajnostni principi vedno bolj pomembni za pridobivanje finančnih sredstev, po drugi strani pa trg, v našem primeru kampi oz. počitniški resorji, potrebuje razne oblike znaka Ecolabel, s katerimi lahko deklarirajo svoje kapacitete kot trajnostne.

V vaši poslovni karieri ste bili vedno pred izzivom, kako sanirati podjetje. Ste bolj krizna menedžerka ali razvojni vizionar? Na katere kvalitete in vrednote menedžeriranja prisegate? Kaj je formula za uspeh? Bolj stavite na dejanja kot na obljube?

V moji vlogi sledim tako kriznemu upravljanju kot razvojnemu vizionarstvu. Prisegam na vrednote odgovornosti, inovativnosti in timskega dela. Krizna obdobja se vedno ponavljajo oz. so ciklična. Formula za uspeh je kombinacija konkretnih dejanj, zavezanosti kakovosti ter izpolnjevanja obljub. V današnjem času formul za uspeh ni. Verjamem, da je ključen razvoj ljudi in kompetenc ter transparentna komunikacija. Izzive razumem kot motivacijo, ki je eden najpomembnejših dejavnikov tako pri uspešnosti in učinkovitosti posameznika ali podjetja v celoti.