36. Slovenski oskar za embalažo | Tanja Pangerl |
Znani so nominiranci 36. Slovenskega oskarja za embalažo, ki poteka v organizaciji Pomurskega sejma in pod pokroviteljstvom Gospodarske zbornice Slovenije. Na natečaju je sodelovalo 12 prijaviteljev s 15 modeli embalaže, med katerimi je strokovna žirija v sestavi red. prof., univ. dipl. obl. Vladimir Pezdirc (predsednik) ter člana žirije oblikovalec Jani Bavčer in profesor dr. Gregor Radonjič, nominirala šest različnih izdelkov. Vsi izdelki bodo razstavljeni v okviru posebne razstave na sočasnih sejmih INPAK in AGRA v Gornji Radgoni od 20. do 25. avgusta 2016, kjer bodo razglasili tudi zmagovalca in prejemnika laskavega naziva 36. Slovenski oskar za embalažo.

Vladimir Pezdirc

Vladimir Pezdirc

Pravilnik natečaja Slovenski oskar za embalažo določa merila, ki jih strokovna žirija upošteva pri vrednotenju modelov embalaže, ki se potegujejo za ta prestižni naslov. Predsednik žirije prof. Vladimir Pezdirc, univ. dipl. obl., redni profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, je povedal: »Po kriteriju izvirnosti oziroma inovativnosti predlagane rešitve ocenjujemo glede na prispevek pri zaščiti vsebine in s tem posredno potrošnika. Kriterij praktičnosti uporabe obravnava vse vidike ravnanja z embalažo v njenem celotnem življenjskem ciklusu – od zasnove, proizvodnje, polnjenja, zapiranja, transporta, skladiščenja in drugih logističnih postopkov do končnega uporabnika in na koncu njene ustrezne razgradnje ali predelave. Ob tem je seveda posebna pozornost namenjena rešitvam, ki predstavljajo pomemben prispevek pri varnostnih in higienskih pogojih izdelka. Embalaža komunicira. Zato ima pri ocenjevanju svoje mesto tudi vizualna podoba embalaže in njena ustreznost komunikacije s potrošniki tako v likovno estetskem smislu kot tudi pri posredovanju vseh drugih potrebnih podatkov, ki so namenjeni končnemu uporabniku.

Posebno področje, ki je izrednega pomena in močno zastopano znotraj že navedenih kriterijev inovativnosti in praktičnosti, je skrb za okolje. Tu gre na eni strani za skladnost z veljavnimi predpisi in standardi, ki jih določata slovenska in evropska zakonodaja, na drugi strani pa za vizionarsko preseganje teh predpisov. To so zmanjšanje volumna in mase embalaže v odnosu na prejšnje generacije, poenostavitev vračanja ali zbiranja odpadne embalaže, najbolj primerne možnosti za recikliranje, skrb za racionalno rabo različnih virov energije pri proizvodnji, uporabi in recikliranju, kompostiranje ali vsaj možnosti uničenja s koristnimi ali čim manj škodljivimi vplivi na okolje.

Z zadovoljstvom lahko ugotovim, da trend najboljših modelov embalaže, ki sodelujejo na natečaju Slovenski oskar za embalažo, izkazuje upoštevanje navedenih smernic. Želeli bi, da bi bilo slovenske embalaže, ki bi sodelovala na tem najpomembnejšem nacionalnem ocenjevanju še več. Da bi slovensko znanje in inovativnost zmogla še v večji meri konkurirati na domačem in tujem tržišču ter se povezovati z najnaprednejšimi tehnološkimi, tržnimi in okoljskimi svetovnimi tokovi.

Izdelki, ki jih je žirija nominirala za priznanje Slovenski oskar za embalažo, dosegajo vse ocenjevalne kriterije. V najbolj vizionarski meri po soglasnem mnenju žirije pa jih izpolnjujejo zmagovalci, ki bodo znani na dan podelitve, v ponedeljek, 22. avgusta, na razglasitvi in podelitvi priznanj Slovenski oskar za embalažo.«

Žirija je skladno s pravilnikom natečaja sprejela odločitev, da v ožji krog za najvišjo nagrado nominira navedene modele embalaže, ki so razvrščeni po abecednem vrstnem redu prijaviteljev.


Ime izdelka:
        Barierna troslojna vrečka iz materialov, primernih za kompostiranje

Prijavitelj:           Amba Co., proizvodnja in trgovina d.o.o.

Avtor modela:      Razvojna skupina Amba Co. (vodja Nuša Blagotinšek)


Ime izdelka:
        Speedman Box

Prijavitelj:           Bio – top, raziskave, razvoj in izobraževanje d.o.o.

Avtor modela:      Sprick GMBH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerke & Co. (Hanfstraße 23, 33607 Bielefeld, Nemčija)


Ime izdelka:
        (Multilayer) Ovojna etiketa

Prijavitelj:           Cetis d.d.

Avtor modela:      Cetis d.d.


Ime izdelka:
        Barcaffè Black’n’easy

Prijavitelj:           Droga Kolinska, živilska industrija, d.d.

Avtor modela:      Aljoša Muženič


Ime izdelka:
        Wood embalaža za Leosigro

Prijavitelj:           Eurobox d.o.o.

Avtorji modela:     Natalija Zanoški, mag. ing. arh, Darko Plevnik, univ. dipl. arh, Tadeja Štritof


Ime izdelka:
        Prilagodljiva embalaža

Prijaviteljica:       Andreja Pogačar, samozaposlena v kulturi, industrijska oblikovalka

Avtorica modela:          Andreja Pogačar