Trajnostna embalaža |
 
Eden najmočnejših trendov v embalažni industriji se vrti okoli krožnega gospodarstva. EU sprejema zakonodajo hitreje kot običajno, vključno s predpisi za povečanje stopnje recikliranja in recikliranje po materialih ter zakone za zmanjšanje plastike za enkratno uporabo. Podjetja v dinamičnem konkurenčnem okolju skušajo zlagati posamezne delčke, s katerimi si prizadevajo izpolniti črko zakona, svojo lastno vest do družbenega in naravnega okolja, spreminjajoče se vrednote potrošnikov, ki bi radi imeli okolju prijaznejše dobrine, a zanje pogosto ne bi plačali višje cene, obvarovati ugled blagovne znamke … Ob tem na marsikatero vprašanje tudi stroka nima enoznačnega odgovora. Pogosto ponuja parcialne poglede na parcialne rešitve, ki se stežka zložijo v celovito trajnostno sliko. Ob tem imamo ljudje, na katere čustveno vplivajo različne medijske zgodbe, svoje predstave o tem, kaj je trajnostno. Te predstave niso vedno utemeljene na znanih dejstvih.
 
Kaj potrošniki razumejo pod »okolju prijazna embalaža«? Odstotek potrošnikov, ki pravijo, da jim je določena lastnost embalaže pomembna. Vir: GlobalWebIndex, marec 2019; respondenti: 1.589 (ZDA), 2.244 (Velika Britanija), starost 16–64, spletna raziskava

Kaj potrošniki razumejo pod »okolju prijazna embalaža«? Odstotek potrošnikov, ki pravijo, da jim je določena lastnost embalaže pomembna. Vir: GlobalWebIndex, marec 2019; respondenti: 1.589 (ZDA), 2.244 (Velika Britanija), starost 16–64, spletna raziskava

Okolje in trajnost imata vse pomembnejše mesto v vrednotah potrošnikov, njihovem razmišljanju in dejanjih, socialni mediji pa so tem potrošnikom omogočili hitro in enostavno izmenjavo informacij. Za ohranitev okolju prijazne podobe morajo podjetja narediti marsikaj, česar morda drugače ne bi.

Podoba podjetja v očeh javnosti ni več odvisna samo od dojemanja storitev, blagovne znamke in samega izdelka. V današnjem svetu se je poudarek preusmeril tudi na embalažo.

Med ključnimi kriteriji, ki jih potrošniki pričakujejo od trajnostne embalaže, so:

zmanjševanje odpadkov (z zmanjševanjem nepotrebnih odpadkov podjetja izkazujejo svojo predanost okolju);

jasno označevanje (kupci cenijo, če so dobro informirani o stvareh, ki jih zanimajo);

lahka in majhna embalaža (prevelika ali pretežka embalaža je nezaželena);

embalaža z vsebnostjo recikliranih materialov;

užitna embalaža (užitna embalaža naj bi sčasoma postala trend, saj bi v celoti odpravila odpadno embalažo, vendar se s tem trendom pojavlja več izzivov, vključno z logističnimi vprašanji, kot je razpad embalaže, pa tudi vprašanje higiene).

Zakaj se podjetja odločajo za bolj trajnostno embalažo

Ameriško podjetje Jabil je letos spomladi izvedlo raziskavo, v kateri je sodelovalo 204 odločevalcev iz različnih panog. Respondenti so pristojni na področju upravljanja s primarno embalažo, namenjeno končnim potrošnikom. Prihodki teh podjetij so v višini 50 milijonov dolarjev ali več. Raziskava je postavila vrsto vprašanj o napredku in ciljih trajnostnega razvoja ter o pristopih za doseganje trajnostne embalaže.

Največji izzivi, ki jih navajajo podjetja, vir: Jabil 2019

Največji izzivi, ki jih navajajo podjetja, vir: Jabil 2019

Kako daleč so podjetja na poti do svojih trajnostnih ciljev? vir: Jabil 2019

Kako daleč so podjetja na poti do svojih trajnostnih ciljev? vir: Jabil 2019

Na vprašanje, zakaj v njihovem podjetju delajo spremembe v smeri bolj trajnostne embalaže, so navedli tri najpogostejše odgovore:

zaradi lastnih vrednot in skrbi za okolje,

zaradi zaščite ugleda blagovne znamke,

zaradi zahtev in pričakovanj kupcev.

Najpogostejši cilji, ki jih podjetja želijo doseči z bolj trajnostno embalažo:

upravljanje javne podobe blagovne znamke,

zmanjševanje dodatnega onesnaževanja oceanov s plastiko,

zniževanje ogljičnega odtisa,

sledenje trendom, ki jih postavljajo kupci,

zmanjšanje odlaganja odpadne embalaže na odlagališčih,

višanje vsebnosti reciklatov v embalaži,

vzpostavitev zaprte krožne zanke embalaže.

Slaba polovica udeležencev v raziskavi je potrdila, da je eden njihovih glavnih ciljev zmanjšanje ogljičnega odtisa. Medtem ko je prehod s plastike na kovino ali steklo morda pravi korak z vidika zmanjševanja dodatne količine plastike v oceanih, ima lahko zelo slab vpliv z vidika emisije ogljika. V primerjavi s sedanjimi alternativnimi materiali plastika ustvari manj kot polovico količine emisij CO₂. Trenutne raziskave kažejo, da je plastična embalaža od proizvodnje, distribucije do konca življenjske dobe učinkovitejša v smislu oddajanja toplogrednih plinov kot kovina ali steklo.

Leto 2025 bo na podlagi rezultatov raziskave pomemben mejnik za trajnostno pakiranje. Nekaj več kot 40 % respondentov predvideva, da bodo prešli na nove materiale in implementirali trajnostne strategije v petih letih. Podjetja načrtujejo krožne poti s trajnostno embalažo, vključno z uporabo biorazgradljivih ali kompostabilnih materialov in preoblikovanjem embalaže za zmanjšanje njihove porabe ali zmanjšanje odpadkov.

Slabih 95 % anketirancev je priznalo, da se soočajo z izzivi pri zagotavljanju trajnostnih rešitev, največje tveganje pa je pomanjkanje tehničnih rešitev. Ključni izziv je najti alternativne rešitve, ki so hkrati okolju prijazne, stroškovno učinkovite, optimalno zaščitijo izdelek in so enostavne za uporabo.

Po mnenju podjetij naj bi imela zamenjava plastike v trenutni obliki najbolj pozitiven vpliv na okolje. Ta pristop ocenjujejo tudi kot najprimernejši za njihovo podjetje. Na splošno podjetja verjamejo, da bodo imeli novi materiali, ki so sedaj v fazi inoviranja in naj bi nadomestili plastiko (kompostabilna ali biorazgradljiva embalaža), največji vpliv pri razvoju trajnostne embalaže.

Postopni koraki

Ocenite vsakega od naslednjih pristopov k trajnostni embalaži na podlagi potenciala za pozitiven vpliv na okolje, vir: Jabil 2019

Ocenite vsakega od naslednjih pristopov k trajnostni embalaži na podlagi potenciala za pozitiven vpliv na okolje, vir: Jabil 2019

Podjetja uporabljajo več različnih pristopov k trajnostnim rešitvam embalaže. Raziskava je pokazala, da večina podjetij raje izboljšuje svoje obstoječe embalaže, kot razvija popolnoma nove. Nove rešitve, kot so inovativni materiali, zahtevajo večja vlaganja v čas, vire in znanje.

Z izboljšanjem trajnostnega profila svoje trenutne embalaže se podjetja nadejajo, da bodo njihove trenutne ponudbe in procesi postali učinkovitejši, hkrati pa se bodo izognili popolni prenovi svojih sedanjih sistemov. Nekaj več kot 60 % respondentov v raziskavi želi izboljšati možnost recikliranja svoje trenutne embalaže, 55 % pa jo želi preoblikovati tako, da bo imela manjšo težo.

Podjetja in drugi udeleženci v embalažnem sistemu priznavajo, da je resničen napredek možen le v sodelovanju med različnimi sferami: kompleksno stroko pakiranja, gospodarstvom, okoljevarstvom, politiko in širšo družbo, v kateri imajo ključen glas potrošniki. Noben deležnik ne more sam rešiti teh kompleksnih izzivov. 

Več v priročniku Razvoj embalaže v krožnem gospodarstvu www.fitmedia.si