Energija Plus | Promocija |
 
Razvoj tehnologij, ki spreminjajo življenje, je vsak dan hitrejši. Podjetja nenehno razvijajo nove storitve in s pomočjo uporabe novih tehnologij prispevajo k trajnostnemu razvoju. Novim razvojnim trendom sledijo tudi v Energiji plus. Na podlagi pridobljenih izkušenj in znanja razvijajo napredne storitve, inovativne pakete oskrbe z energijo in na ta način širijo ponudbo. Pri tem zasledujejo cilj učinkovite in celovite energetske oskrbe ob sočasni skrbi za trajnostni razvoj. Ker se zavedajo škodljivih posledic podnebnih sprememb, v prizadevanju za prehod v brezogljično družbo vsakodnevno spodbujajo iskanje in implementacijo rešitev za učinkovitejšo rabo energije.
 

Z namenom sodelovanja pri trajnostnem razvoju mesta Maribor in želje po večji kakovosti bivanja se je Energija plus povezala s Centrom za pametna mesta in skupnosti, ustanovljenega v okviru Univerze v Mariboru. Le ta povezuje raziskovalce, mesto, gospodarstvo in lokalne skupnosti. Vse z namenom iskanja in razvoja visokotehnoloških rešitev. S sodelovanjem v pilotnem projektu »Energetsko neodvisno-samozadostno mesto Maribor« želijo v slovenski vzhodni kohezijski regiji z rešitvami na področju učinkovite rabe energije (URE) in uporabe obnovljivih virov energije (OVE) prispevati k trajnostnemu znižanju porabe energije in zmanjšanju izpustov CO2 v mestu. Osredotočili so se na naslednja področja:

Izgradnja sončnih elektrarn

sončna elektrarna

(Foto: www.shutterstock.com)

Sončna elektrarna predstavlja prvi korak v energetsko neodvisnost. Pomeni, da energijo sonca uporabimo za proizvodnjo elektrike za lastne potrebe. Takšna investicija se lahko povrne v že nekaj letih in je primerna za prebivalce v mestih in na deželi. V Energiji plus omogočajo izgradnjo visokokakovostnih in cenovno ugodnih sončnih elektrarn na ključ na strehah gospodinjskih in malih poslovnih kupcev. Tudi v kombinaciji s toplotno črpalko in polnilnico za električno vozilo.

Nova Uredba o samooskrbi sedaj omogoča samooskrbo tudi uporabnikom večstanovanjskih objektov in OVE skupnosti. Odjemalci se pogodbeno povežejo in si z energijo iz sončne elektrarne pokrijejo lastne potrebe ter porabo skupnih prostorov in naprav. V kolikor ni na razpolago dovolj lastnih površin strehe, se lahko elektrarna postavi tudi na druge objekte (npr. gasilski dom, kulturni dom, …) in tako nastane OVE skupnost. Pri tem je pomembno, da so vsa merilna mesta priključena na isto transformatorsko postajo.

Energija plus vam pripravi rešitev na ključ, izkoristite lahko tudi nepovratna sredstva Eko sklada.

E-mobilnost

Zanimanje za e-mobilnost narašča, še posebej v mestih. V Sloveniji je trenutno registriranih okoli 1500 električnih vozil in hibridov, s katerimi so stroški vožnje nižji. Električna energija je cenejša od drugih pogonskih goriv, stroški vzdrževanja takih avtomobilov so manjši tudi do 50 %. Prav tako ne gre zanemariti vpliva na okolje, saj je izpust CO2 pri električnih avtomobilih bistveno manjši kot pri avtomobilih z bencinskim motorjem. Je pa za to potrebna primerna mestna infrastruktura in/ali domača polnilna postaja.

Za brezskrbno vožnjo z električnim avtomobilom ter varno in učinkovito polnjenje vseh vrst električnih vozil pri Energiji plus poskrbijo za visokokakovostno hišno polnilno postajo. Dobra domača polnilna postaja omogoča prihranek pri času polnjenja (neprimerno hitrejše polnjenje v primerjavi z navadno vtičnico) in varnost polnjenja. Čas polnjenja lahko po želji nastavite na čas, ki vam najbolj ustreza. Polnilne postaje omogočajo dinamično polnjenje, saj lahko polnijo z največjo razpoložljivo močjo in ščitijo pred preobremenitvijo varovalke. Odporne so na vremenske razmere, avto prepoznajo preko Bluetootha. Preko mobilne aplikacije je nadzor delovanja zelo preprost. Nudijo 24 mesečno garancijo, za kupce Energije plus pa tudi možnost plačila na obroke. Postavijo tudi javno polnilno mesto.

Javna razsvetljava

Mesta z javno razsvetljavo neposredno vplivajo na varnost, počutje ljudi in okolje. Razsvetljava je lahko velik porabnik električne energije, zato se mesta trudijo, da bi jo optimizirala. Pri tem ima pomembno vlogo LED tehnologija, prav tako pa tudi sam način upravljanja razsvetljave, saj različni senzorji in krmilniki omogočajo dodatno optimizacijo delovanja luči in s tem še večje prihranke.

S pilotnim projektom želijo v Energiji plus testirati in izboljšati delovanje rešitev, ki jih ponujajo, ter na konkretnih primerih prikazati potencial posamezne rešitve za učinkovito rabo energije. Energija plus tako s svojimi aktivnostmi sodeluje pri nastajanju uspešnih verig vrednosti za trajnostno zasnovo in uporabo izdelkov in storitev pametnih mest in skupnosti v dobro njenih prebivalcev. In to bo počela tudi v prihodnje.