Promocija


Po najnovejši raziskavi Mednarodne agencije za energijo (IEA) stavbe samo z gradnjo in obratovanjem porabijo približno 30 odstotkov svetovne energije in so odgovorne za 40 odstotkov svetovnih letnih emisij toplogrednih plinov. Arthur Vašarević, generalni direktor Schneider Electric za Slovenijo, Hrvaško ter Bosno in Hercegovino meni, da bi bilo treba vse zgradbe preoblikovati, da bodo postale bolj trajnostne, učinkovite in odporne, v kar bi morala vlagati vsaka organizacija, ki gradi, ima v lasti, upravlja ali zaseda katerikoli objekt. Ne jutri, ampak že danes, ker imamo samo en planet, ki ga moramo varovati.


Arthur Vašarević, generalni direktor Schneider Electric za Slovenijo
Arthur Vašarević, generalni direktor Schneider Electric za Slovenijo

Trajnost se vse pogosteje omenja kot ključen pojem v vseh gospodarskih panogah in dejavnostih. Kaj pomeni trajnost v segmentu stavb, zakaj je pomembna?

Programi za zmanjšanje emisij zahtevajo po njihovem zagonu dosledno spremljanje, merjenje, prilagajanje in optimizacijo, da se zagotovi njihovo delovanje v skladu s cilji dekarbonizacije. To organizacijam omogoča, da poročajo o svojem napredku, izboljšujejo ugled in vplivajo na druge v ekosistemu. Tu lahko izpostavim našo poslovno stavbo IntenCity, ki je med energetsko najučinkovitejšimi stavbami na svetu postavila novo neto ničelno lestvico v trajnosti stavb. Gre za rekonstruiran objekt, velik 26.000 kvadratnih metrov, ki se nahaja v raziskovalnem poligonu v Grenoblu in ima ničelni ogljični odtis. V stavbo smo vgradili celovit sistem v skladu z aktualnimi okoljskimi izzivi. Rešitev EcoStruxure Building uporabljajo v štirih stavbah, ki jih napaja 4.000 m² sončnih panelov. Povprečna letna poraba stavbe tako znaša 37 kWh/m², medtem ko je povprečna letna poraba obstoječih evropskih stavb 330 kWh/m², kar je skoraj desetkrat več.

Izračuni kažejo, da bi ob sedanjem tempu prenove stavb za doseganje trajnostnih ciljev potrebovali več kot 350 let, z digitalizacijo pa lahko te dosežemo desetkrat hitreje. Najhitrejša pot do uspešne dekarbonizacije stavb, prometa in industrije je celovita uporaba digitalnih tehnologij.

Ko govorimo o pametnih stavbah, pravzaprav govorimo o pametnih tehnologijah. Kako tehnologija naredi zgradbe pametne?

Zahvaljujoč inovativnim tehnologijam je upravljanje stavb vse enostavnejše in naprednejše. Optimiziramo in spremljamo lahko celoten ekosistem stavbe v vseh fazah – od iskanja napak do sistemov upravljanja z energijo, razsvetljavo, ogrevanjem, prezračevanjem in klimatizacijo, požarno zaščito in ambientalnega upravljanja delovnega mesta. Naprave, senzorji, aktuatorji in krmilniki, ki temeljijo na internetu stvari (IoT) in so povezani s sistemom za upravljanje zgradb (Building Management System, BMS), morajo zagotavljati učinkovitost in optimizacijo na vseh ravneh operacij pametne stavbe. Ko se sistemi programske in strojne opreme povežejo in komunicirajo prek osrednje hrbtenice, internetnega protokola (IP), zgradbe postanejo vozlišča ali omrežja, ki omogočajo komuniciranje. Tak primer je senzor prisotnosti, ki zaznava raven CO₂, da preveri, ali so ljudje trenutno v prostoru. Ko so v prostoru, senzor komunicira prek BMS, da vklopi prezračevalni sistem in poveča dotok svežega zraka. Lahko tudi sporoči, ali je treba vklopiti več luči ali nastaviti temperaturo. Ko najemniki zapustijo sobo, se vse vrne na prvotne nastavitve za varčevanje z energijo.

Komu pa so namenjene te rešitve?

Veseli me, da imamo v zares zahtevnih časih, ko smo vsi poklicani k zmanjševanju okoljskega odtisa, pri roki orodja, ki nam bodo omogočila maksimalno učinkovitost in nadzor nad vsemi parametri porabe energije. V skladu s tem so naše rešitve in izdelki namenjeni vsem upravnikom stavb, izvajalcem, proizvajalcem panelov in ponudnikom storitev. Naša platforma IoT, EcoStuxure Building, zahvaljujoč svoji odprti arhitekturi omogoča enostavno integracijo naprav, drugih gradbenih sistemov in storitev v oblaku, zagotavlja zmogljivost in pretok podatkov, ki so potrebni tako v majhnih zgradbah kot v velikih kompleksih ali v verigi objektov, ki se nahajajo na več lokacijah. Imamo številne različne programske aplikacije in rešitve, kot je aplikacija EcoStruxure Building Advisor, ki omogoča neprekinjeno spremljanje sistema in proaktivno upravljanje na podlagi podatkov. To omogoča znižanje stroškov energije za povprečno 20 odstotkov, odvisno od objekta.

Kako razširjene so pametne stavbe v Sloveniji?

Slovenija je dobro pripravljena na prehod na zeleno tehnologijo in pametna mesta, a pri tem gre za stalen proces, ki se ves čas izboljšuje, saj vzporedno potekajo priprave in prilagoditve na različnih področjih. Energetskim obnovam tako javnih kot zasebnih stavb, ki so v porastu, bodo zagotovo sledile tudi investicije v pametne sisteme in vgradnjo sistemov, ki prispevajo k varčevanju energije. Vsekakor je to segment, v katerem lahko veliko naredimo, izboljšamo ali razvijemo predvsem s podporo EU skladov in Zelenega načrta EU. Večji vlagatelji razmišljajo dolgoročno in na začetku naredijo izračune letnih stroškov. Z našimi rešitvami lahko stroške energije znižajo do 30 odstotkov, stroške vzdrževanja pa celo prepolovijo, kar danes ni več samo vprašanje dobičkonosnosti poslovanja, temveč tudi trajnosti.

Ali je pandemija pospešila razvoj pametne gradnje glede na to, da se je veliko pisarn »preselilo« v domove?

COVID-19 je bistveno pospešil preobrazbo v skoraj vseh sektorjih, tudi v gradbeništvu. Pandemija je dodatno poudarila potrebo po daljinskem upravljanju, avtomatizaciji in učinkovitosti na vseh ravneh trajnosti. Napredek je viden tudi na delovnih mestih, povezanih z industrijo. Programska oprema, kot je EcoStruxure Secure Connect Advisor, omogoča tehnikom in razvijalcem oddaljen dostop do naprav. Tako lahko odpravijo težave in opravijo servis tudi na daljavo, kar omogoča nadaljevanje proizvodnje ne glede na ovire v oddaljenosti. S tem se zagotavljata zanesljivost in odpornost sistema ter konec koncev donosnost poslovanja.

Eden glavnih ciljev Zelene agende je zmanjšanje porabe energije. Pametna omrežja bodo imela pri tem pomembno vlogo. Na katere druge načine je še mogoče doseči pomembne prihranke energije?

Elektrifikacija 4.0, kombinacija električnega in digitalnega, spodbuja dvosmerno decentralizirano energetsko omrežje prihodnosti, tako imenovano pametno omrežje. Potrošniki in podjetja lahko iz obnovljivih virov in mikro omrežij proizvajajo čisto energijo, namenjeno lastni uporabi ali prodaji drugim na trgu. Vlaganje v nove energetske priložnosti in porazdeljene energetske vire (DER) izboljšuje odzivnost omrežja, agilnost in zanesljivost, saj globalno prehajamo na električna vozila in elektrificiramo tradicionalno porabo. Zahteve glede odpornosti omrežja bodo rasle v skladu s povečano povezljivostjo, digitalizacijo in prizadevanji za trajnost. Naša strategija je usmerjena v izpolnjevanje individualnih potreb s prilagajanjem modularne rešitve za pametna omrežja. Osredotočeni smo na inovativne načine uporabe tehnologije in analitike za sprotno znanje, ki odjemalcem omogoča lažje in hitrejše sprejemanje odločitev, ki prispevajo k znatnim prihrankom v obliki zmanjšanja izgub električne energije ter povečanja učinkovitosti in zanesljivosti omrežja.

Vse več držav je postavilo roke, ko pričakujejo, da bodo električni avtomobili nadomestili tiste s klasičnim pogonom. Nezadostna mreža polnilnic se zdaj omenja kot ena največjih težav pri doseganju tega cilja. Ali lahko pričakujemo, da bodo nove stavbe kmalu imele integrirane polnilne postaje za električne avtomobile?

Električna vozila so rešitev za množično elektrifikacijo cestnega prometnega sektorja, ki danes ustvarja kar 24 odstotkov svetovnih emisij CO₂. Toda popoln prehod na e-vozila je odvisen od usklajevanja več zainteresiranih strani. Schneider Electric prek partnerske mreže projektantov izvaja stalna izobraževanja, da bi jih seznanili s pomenom implementacije rešitev v zgodnji fazi načrtovanja in projektiranja. Naša rešitev EcoStruxure eMobility pomaga komercialnim in industrijskim zgradbam na poti v nič-energijsko prihodnost. Vključuje tri glavne elemente: EVlink Pro AC, polnilnico za večjo učinkovitost, ki se hitro namesti ter zmanjšuje stroške in izpade, aplikacijo za upravljanje polnjenja EcoStruxure EV Charging Expert in EcoStruxure EV Advisor, programsko opremo v oblaku, ki omogoča daljinsko spremljanje in enostaven zagon infrastrukture za polnjenje električnih vozil.