Promocija

Zeleno omrežje Slovenije


Vzgoja otrok v digitalnem svetu je za mnoge starše oziroma skrbnike velik izziv. Tako, kot je treba otroke pripraviti na varnost v prometu, je vse bolj pomembno, da starši otrokom pomagajo pri varni rabi interneta in da jih pravočasno seznanijo s pastmi, s katerimi se lahko srečajo v digitalnem svetu. Otroci in mladostniki so namreč bolj zaupljivi in zato bolj ranljivi.


V Telekomu Slovenije smo skupaj s strokovnjaki zasnovali različne aktivnosti z namenom ozaveščanja o uravnoteženi, varni in odgovorni rabi interneta. Aktivnosti, ki smo jih združili v platformo Uživajmo pametno, spodbujajo odprt pogovor med starši in otroki o varnosti na spletu in pametni rabi digitalne tehnologije.

Vsebine in priporočila za starše smo pripravili skupaj s strokovnjaki organizacije Logout; zbrani so na spletni strani telekom.si/pametno. Priporočila so usklajena s smernicami slovenskih pediatrov za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih, nasveti pa prilagojeni za otroke različnih starosti in najstnike. Osnovni namen je, da starši oz. skrbniki lahko mlade pripravijo za varno navigacijo po spletu, družbenih omrežjih in ostalih svetovih digitalnega vesolja.

Zaenkrat smo v Telekomu Slovenije skupaj z Logoutom za starše pripravili štiri pripomočke:

1. Prva pogodba za prvi mobitel

Prvi mobitel je velik dogodek za vsakega otroka, a vstop v digitalni svet prinaša tudi veliko odgovornost, zato je pomembno, da se starši oz. skrbniki z otrokom že na začetku dogovorijo o pravilih zmerne in varne rabe mobitela in interneta. Moja prva pogodba je dogovor glede pravil uporabe prvega mobitela in odgovornosti, ki ga podpišeta starš in otrok. V njem opredelita družinska in splošna pravila uporabe mobitela, s podpisom pa se zavežeta, da jih bosta spoštovala.

2. Družinski načrt rabe zaslonov, ko internet že uporablja vsa družina

Staršem oz. skrbnikom otrok, ki že uporabljajo zaslone in internet, je na voljo družinski načrt rabe zaslonov. Gre za družinski dogovor glede aktivnosti, ki vključujejo čas pred zasloni, brez zaslonov, skrb za gibanje, rutino spanja idr. Družinam pomaga, da se lažje dogovorijo o pravilih, dovoljenih digitalnih aktivnostih in časovnih okvirih, dotakne pa se tudi spletnih zlorab in nevarnosti, ki jih otroci in mladostniki lahko srečajo na spletu. V dogovor, ki ga družina oblikuje v družinski načrt rabe zaslonov, so vključeni tako starši kot otroci. Skupaj ga podpišejo in s tem potrdijo, da ga bodo upoštevali.

3. Igra Spomin

Gre za družabno igro, ki krepi spomin in je hkrati odličen pripomoček, s katerim lahko starši skozi igro spodbujajo radovednost in pogovor z otroki o temah, ki se jih je dobro spomniti, ko smo na spletu oz. pred zasloni. Gre za digitalno različico igre Spomin, ki jo starši prenesejo s spletne strani Telekoma Slovenije, jo natisnejo, izrežejo kartice, med igro pa se ob vsakem najdenem paru z otroki pogovorijo o temi, ki jo kartica predstavlja.

4. Hitri priročnik nasvetov »Smernice za uporabo zaslonov«

Kot pripomoček, ki je vedno pri roki, smo pripravili še hitri priročnik za starše, kako otroke vzgojiti v kritične mislece digitalnega sveta.

In nenazadnje: v Telekomu Slovenije za večjo varnost v digitalnem okolju priporočamo uporabo storitve Varen splet (https://ts.si/vklopi-varen-splet). Storitev Varen splet je namenjena zaščiti domačega omrežja in mobilnih naprav. Poleg zaščite naprav pred zlonamernimi spletnimi stranmi in spletnimi grožnjami Varen splet staršem omogoča blokiranje neprimernih vsebin. Tako lahko nadzorujejo spletno vsebino, do katere imajo otroci dostop, ali nastavijo časovno omejitev za uporabo interneta, s čimer spodbujajo zmerno rabo zaslonov pri otrocih in ostalih članih družine.

Na spletni strani Telekoma Slovenije telekom.si/pametno so na voljo vedno nove aktualne vsebine.

V digitalnem svetu uživajmo pametno.