TECOS


Razvojni center orodjarstva Slovenije letos praznuje 30 let delovanja. V tem obdobju se je TECOS pozicioniral kot strateški razvojni partner proizvodnih podjetij v Sloveniji in širši regiji ter krepi svojo vlogo evropsko prepoznavnega tehnološkega centra na področju razvoja novih izdelkov, orodij in tehnologij.


Kot eden nosilcev razvoja Industrije 4.0 in razvoja materialov v Sloveniji ter eden od vodilnih partnerjev v Strateško razvojnem inovacijskem partnerstvu SRIP Tovarne prihodnosti prispeva predvsem k stabilni rasti poslovanja slovenskega orodjarstva. Praznovanje 30. obletnice bo prav zato v znamenju pomembne novosti v slovenskem prostoru – popolnoma avtomatizirane pilotne linije proizvodnje plastičnih izdelkov s pomočjo 3D-tiskanih orodij, ki jo bo dodatno oplemenitila predstavitev najvidnejših projektnih dosežkov.

Spodbujanje inovativnih pristopov v proizvodnji

Better factory, inovativen projekt v okviru programa Obzorje 2020, se z aktivnostmi osredotoča na stimulacijo novih in inovativnih pristopov v proizvodnji, predvsem s spodbujanjem proizvodnih podjetij k sodelovanju s predstavniki umetniškega, kulturnega in kreativnega sektorja ter informacijskimi/digitalizacijskimi strokovnjaki. Eden temeljnih namenov projekta je bil vzpostavitev servisne platforme, ki podjetjem omogoča dostop do različnih orodij in metod izboljšanja in razvijanja novih proizvodnih metod, njihove optimizacije, pa tudi razvoja novih ali izboljšanih proizvodov skozi medsektorsko sodelovanje.

Better Factory oz. partnerji projekta (poleg TECOS-a je v projekt vključenih še 27 partnerjev in skupno 18 evropskih držav) so izbrali 16 inovativnih idej, ki so uspešno povezale potrebe proizvodnih podjetij z znanjem kreativnega sektorja in informacijskih/digitalizacijskih strokovnjakov. Realizacijo inovativnih idej je spremljala tudi znatna projektna podpora, saj so proizvodna podjetja prejela po 100.000 evrov spodbude, strokovnjaki iz informacijskega sektorja pa po 200.000 evrov spodbude. Projekt, ki je kot servisno platformo uporabljal platformo RAMP (www.ramp.eu), se v septembru zaključuje, njegovo izvajanje pa so omogočila prav sredstva Evropske unije.

Inovativnost na vseh področjih delovanja

Dosledno koriščenje priložnosti na področju znanosti in inovacij v okviru evropske kohezijske politike je TECOS-u v zadnjih 15 letih poleg izjemnih projektnih rezultatov prineslo tudi številna nova strateška partnerstva in mednarodno priznane inovacije. S praznovanjem 30 let delovanja TECOS pogled usmerja tudi v prihodnost predvsem na okrogli mizi s številnimi domačimi in evropskimi odločevalci ter strokovnjaki. Na Dnevu orodjarstva bomo skušali osvetliti konkretne korake za uspešno zasledovanje TECOS-ovih temeljnih ciljev; soustvarjanje razvoja izdelkov in tehnologij z visoko dodano vrednostjo, nudenje podpore slovenskim orodjarjem za prihodnjo rast in zapolnjevanje vrzeli na področju izdelovalnih tehnologij v formalnem sistemu izobraževanja. Vabljeni na Dan orodjarstva, v četrtek, 14. novembra, na celjskem sejmišču. Vse podrobnosti najdete na www.tecos.si.