Obnovljivi viri energije


Mobilnost je za ljudi ključnega pomena. Zaradi prehoda v nizkoogljično družbo so spremembe (navad) nujne še posebej na tem področju. Prihodnost se vse bolj nagiba k elektrifikaciji. Poleg okoljskih razlogov je dodaten vzvod za iskanje alternativnih rešitev želja po zmanjšanju stroškov. V Petrolu prepoznavajo, da se vse več podjetij odloča za zamenjavo voznega parka z električnimi avtomobili.


Promet predstavlja za okolje veliko breme predvsem zaradi emisij toplogrednih plinov, kjer je po podatkih statističnega urada odgovoren za vsaj četrtino le-teh v Evropski uniji. Poleg tega negotove razmere v svetu močno vplivajo na gospodarske trge, zlasti na trg energentov in s tem tudi pogonskih goriv. Številna podjetja zato iščejo možnosti zmanjšanja oziroma optimizacije stroškov, kamor sodijo sodobne storitve mobilnosti, ki vključujejo tudi poslovni najem električnega vozila. Poleg pozitivnih učinkov na okolje primerjave kažejo, da je za poslovnega uporabnika to tudi finančno najugodnejša izbira.

Drugačen koncept mobilnosti

V Petrolu si prizadevajo za razvoj trajnostne mobilnosti, saj je trenuten koncept mobilnosti nevzdržen, na kar opozarjajo številni strokovnjaki in nenazadnje tudi zakonodaja. Mobilnost mora postati čista in bolj prilagodljiva. To pomeni spremembe vozil in podpornega okolja, kot tudi spremembe samega koncepta mobilnosti, da se premakne od lastništva k najemu.

S tako imenovanimi storitvami mobilnosti, ki vključujejo upravljanje voznih parkov, dolgoročni in kratkoročni najem, storitve od vrat do vrat, elektrifikacijo voznega parka in upravljanje polnilne infrastrukture, svojim uporabnikom pomagajo do nižjih stroškov, manjšega ogljičnega odtisa in povečanja učinkovitosti poslovanja.

Zakaj upravljanje voznih parkov prepustiti specializiranim podjetjem?

Službena vozila zahtevajo, podobno kot osebna, skrb in nego. Potrebno jih je redno vzdrževati in učinkovito upravljati. Če podjetje to storitev odda zunanjim strokovnjakom, s tem občutno razbremeni svojo administracijo in izboljša stroškovno učinkovitost vozil.

V Petrolu so s prevzemom podjetja Atet pridobili veliko specializiranega znanja za upravljanje in vzdrževanje voznih parkov. Bistvo tega modela je, da ima vozilo v »storitvi« vključene vse stroške v času obratovanja – od stroška nabave in financiranja vozila, vzdrževanja, zavarovanja, registracije, do menjave in hrambe pnevmatik. Poleg tega ima upravljavec nadzor nad celotnim življenjskim ciklom vozil, analitiko, poročanjem in spremljanjem ključnih kazalnikov, zato lahko bolje oblikuje stroškovno učinkovito floto vozil ter pomaga pri prehodu na trajnostno mobilnost in nižji ogljični odtis.

Vse več razlogov za poslovni najem vozila

Ena od boljših rešitev, namenjenih podjetjem, je možnost poslovnega najema električnih vozil. Ta uporabnikom omogoča enostavno dostopnost do tehnološko najsodobnejših električnih vozil. Ker ne gre za lastništvo vozila, so uporabniki razbremenjeni dodatnih stroškov in skrbi z vzdrževanjem, ob koncu izteka pogodbe pa električno vozilo preprosto vrnejo. Dodaten razlog je spremenjena dohodninska zakonodaja, ki je ukinila boniteto za zasebno uporabo službenega električnega vozila.

V Petrolu opažajo, da so predvsem jasni fiksni stroški eden izmed ključnih razlogov, da se podjetja odločajo za poslovni najem električnih avtomobilov. Ta v ceni vključuje vse ključne stroške, ob doplačilu pa še vinjete in polnjenje vozila na javnih polnilnicah.

Storitve od vrat do vrat

V Petrolu so oblikovali tudi storitve »od vrat do vrat«, ki prinašajo predvsem prihranek časa naročnikom. V tem paketu vse zadeve, povezane z vozili, uredijo strokovnjaki, medtem ko se lahko zaposleni posvetijo svojim delovnim nalogam. V Petrolu poskrbijo za organizacijo terminov s servisnimi delavnicami, uredijo prevoze vozil na menjavo pnevmatik, servis ali registracijo in tehnični pregled, v času izvajanja storitve pa zagotovijo nadomestno vozilo in s tem neprekinjeno mobilnost.

Partner rubrike Obnovljivi viri energije
Petrol logotip