Na poti k ogljični nevtralnosti

| Avtorica: Tanja Pangerl |


Razvoj strojev z inštaliranim programskim modulom za nadzor in krmiljenje delovanja, demonstracijski center za prehod podjetij v krožno gospodarstvo, mobilna ogrevalna enota, ki temelji na internetu stvari, samoučečih sistemih in pametnih algoritmih, modularnost, digitalizacija in inovativne rešitve drobilnikov za nadaljnje ravnanje z odpadnimi surovinami so ene od tehnoloških rešitev, ki jih v družbi Robust razvijajo za prehod podjetij v krožno gospodarstvo in trajnostno poslovanje. Naredili so tudi razširjen energetski pregled svojega delovanja, kjer so, kot je povedal direktor Marko Krajnc, prišli do ugotovitev, da se največji potenciali optimizacije kažejo pri rabi energije ter pri proizvodnih in transportnih poteh. V izdelavi imajo dokument ocene življenjskega cikla za svoje izdelke in vlagajo v digitalno prenovo podjetja.


Razvijate in izdelujete cepilnike drv, ovijalce, platoje in univerzalne drobilnike lesa, lesenih ostankov, plastike in podobnih materialov. Za inovativne rešitve ste prejeli tudi več priznanj, prav tako ste nosilci šestih patentov. Kako pri razvoju inovacij upoštevate trajnostne kazalnike, kot so energetska učinkovitost, raba virov, življenjski cikel izdelkov, zmanjševanje vplivov na okolje idr.? Kje ste najbolj uspešni?

Vsi naši izdelki so že v osnovi razviti in konstruirani tako, da za njihovo izdelavo uporabimo tehnologijo, ki jo imamo na voljo. Strojni park nenehno posodabljamo po principu BAT (best available technology), kar nam omogoča nižanje stroškov v proizvodnem procesu in zmanjšanje onesnaževanja. Pri samem načrtovanju strojev, predvsem v reciklažnem segmentu, so stroji izdelani ne samo po principu zmanjšanja rabe energije in optimizacije proizvodnih procesov, ampak tudi z mislijo, da lahko stranki ponudimo stroj, ki omogoča nizko priključno moč pri maksimalni izhodni kapaciteti, kar za stranko pomeni znaten prihranek energije, do 15 %. Vsi stroji imajo inštaliran programski modul, je plod lastnega razvoja, ki je namenjen nadzoru in krmiljenju celotnega delovanja ter omogoča optimalno delovanje glede na vhodni material.

Serije drobilnikov, ki jih proizvajajo v podjetju Robust.
Serije drobilnikov, ki jih proizvajajo v podjetju Robust.

Ena vaših trajnostnih zavez je ogljična nevtralnost do leta 2030. S kakšnimi ukrepi boste to dosegli in kako v to vključujete svoje dobavitelje?

V izdelavi imamo dokument ocene življenjskega cikla za naše izdelke. V sklopu zaveze Ogljična nevtralnost do leta 2030 že izvajamo določene aktivnosti, kot je ločevanje odpadkov, spremljanje in posledično zmanjšanje rabe energije in vode ter osveščanje zaposlenih in dobaviteljev. V sklopu digitalne strategije podjetja, poleg ostalih načrtov, prehajamo na brezpapirno poslovanje, kar vodi k znatnemu zmanjšanju pisarniškega materiala in odpadkov.

V proizvodnih procesih optimiziramo potrebne kooperacije, mislim na okoljsko odgovorne kooperante iz lokalnega območja, optimiziramo logistične procese in celotne proizvodne poti izdelkov. Imamo inštalirano sončno elektrarno in SPTE enoto, ki nam pokrijeta 32 % potrebne električne energije. Objekte ogrevamo s toplotnimi črpalkami. V sklopu širitve proizvodnih prostorov bo streha namenjena inštalaciji nove, dodatne sončne elektrarne. Za ogrevanje bomo koristili odpadno toploto ter vgradili centralni nadzorni sistem (CNS) za energijo in tehnološke postopke. S pomočjo CNS bomo tako lahko optimalno nadzorovali in upravljali z energijo ter bili pozorni tudi na morebitne presežke oz. povečanja emisij. S takšnim načinom obratovanja in spremljanja bomo lahko nemudoma zaznali negativne anomalije ali odstopanja in takoj tudi ustrezno ukrepali.

Za trajnostno upravljanje v podjetju ste med drugim vzpostavili posebno skupino za stimuliranje zaposlenih, ki mesečno skrbi za operativne procese zmanjševanja virov. Na kakšen način skupina deluje in kje v vašem poslovnem in proizvodnem procesu opažate največje potenciale za optimizacijo?

Za podjetje Robust d.o.o. imamo izdelan Razširjen energetski pregled, kjer so v sklopu predlogov in analize ukrepov za učinkovito rabo energije podani tako organizacijski kot tudi investicijski ukrepi. V sklopu organizacijskih ukrepov je določena oseba, ki skrbi za stimuliranje zaposlenih, energetsko učinkovitost zgradbe in procesov ter izvajanje aktivnosti skladno s standardom ISO 14001. Največji potenciali se kažejo pri zmanjšanju rabe energije, optimizaciji proizvodnih in transportnih poti. Ocenjujemo, da lahko na tem področju dosežemo še prihranek do 23 %.

Kako v procese optimizacije vključujete digitalne tehnološke rešitve?

Izdelali smo digitalno strategijo z akcijskim načrtom, v katerem so zajete smernice in načrt razvoja digitalnih zmožnosti podjetja. Z željo, da bi čim bolj skrajšali poslovne in proizvodne procese, jih standardizirali, uvedli informatizacijo na vsa področja oz. vse dejavnosti v podjetju ter postopoma prešli v popolnoma digitalno, brezpapirno poslovanje, prenavljamo obstoječi informacijski sistem na podlagi opredeljenih procesov. Izvedli smo integracijo podatkovne strukture z drugimi sistemi, razširili MES sistem v smislu zagotavljanja spremljanja proizvodnega dela poslovanja, vključujoč materialno poslovanje. Integrirali smo B2B sisteme v podatkovno strukturo ERP in MES sistema, kar nam omogoča skrajšanje poti od trenutka oddaje naročila do izdelave izdelka. Zasnova podatkovne strategije nam omogoča dostop do podatkov, ki jih je možno na osnovi zastavljenih KPI hitro obdelovati in analizirati. V MES in B2B sistemu je v nadaljevanju predvidena uporaba umetne inteligence predvsem pri simulacijah, konfiguriranju in planiranju ter sistem strojnega učenja pri planiranju in časih izdelave v procesu proizvodnje.

Kaj so vaši ključni vzvodi za delovanje v skladu s trajnostnim razvojem in koliko vas k temu spodbujajo vaši kupci, naročniki, partnerji? Kakšne so njihove zahteve in s katerimi izzivi se pri tem soočate?

Letos končujemo z ureditvijo demonstracijskega centra, kjer bodo prikazani stroji/izdelki iz naše proizvodnje za prehod podjetij v krožno gospodarstvo. V center bodo lahko potencialni kupci prinesli svoj material, ki mu želijo zgolj zmanjšati volumen ali ga preoblikovati v granulat z višjo dodano vrednostjo oz. za nadaljnjo uporabo. Njihov material se bo zdrobil glede na želje uporabnika, videli pa bodo tudi delovanje drobilnikov različnih tipov z možnostjo prikaza delovanja za različne granulate. Ravno tako bodo lahko spremljali delovanje na namensko razviti aplikaciji, ki jim bo prikazala analizo občutljivosti, finančno in ekonomsko, nakupa različnega modela drobilnika glede na njihov vhodni material.

Razvijate koncept mobilne ogrevalne enote na biomaso, ki vključuje drobilno enoto, ločevalnik kovin in peč, s čimer želite lokalnim skupnostim omogočiti, da lahko na lokaciji akumuliran lesni odpad, ki ga ima lokalna skupnost, spremenijo v energent za ogrevanje stanovanjskih objektov. Kakšen je potencial in interes za tovrstno rešitev na trgu? Na kakšen način naj bi mobilna ogrevalna enota delovala in s kolikšno kapaciteto? Je mobilna enota primerna tudi za podjetja?

Koncept mobilne ogrevalne enote je razvit v skladu z načeli S4, t. j. industrije 4.0, naravnimi in tradicionalnimi viri za prihodnost ter načeli zdravega bivalnega in delovnega okolja. Osnova koncepta mobilne ogrevalne enote je v inovativnem pristopu, modularni zasnovi in dovršeni procesni tehniki, ki bo temeljila na internetu stvari, samoučečih sistemih in pametnih algoritmih. Dimenzijsko bo prilagojena tako, da bosta omogočena enostaven transport in enostavna postavitev s hitro možnostjo priključitve. Kapaciteta konceptne kotlovnice bo 160 kW, v nadaljevanju pa predvidevamo priključne moči do 340 kW. Kotlovnice s takšno močjo so primerne tudi za podjetja.

Zakaj?

S takšno rešitvijo smo posegli v panoge, ki se ukvarjajo z alternativnimi viri energije in energijskimi procesi, hkrati pa poskrbimo tudi za način osveščanja posameznikov in koriščenja obnovljivih virov pri končnih uporabnikih. Potencialni uporabniki so vsi trgi, na katerih smo že prisotni, širše v Evropi ter na svetovnem trgu.

Pri svojem delovanju sledite zero waste konceptu pri tehnološkem razvoju izdelkov kot pri notranjih procesih. S kakšnimi ukrepi sledite temu in kakšno vrednost to prinaša pri pozicioniranju na trgu?

Zaradi svoje modularnosti, digitalizacije in inovativnih rešitev drobilniki zajemajo zelo širok spekter uporabe. Omogočajo od klasične redukcije volumna odpada do priprave zahtevnejših granulatov za nadaljnjo obdelavo/koriščenje, ki so še kako potrebni za predpisano nadaljnje ravnanje z odpadnimi surovinami. Naj bo to za potrebe ponovne uporabe izhodne surovine ali pa snovne uporabe granulatov. Integrirane imajo sodobne digitalne rešitve, ki so plod lastnega razvoja, zajemajo mehatronski in procesni del, ki zajema napredne matematične optimizacijske algoritme in samoučeče sisteme. Uporaba takšnega stroja kot najmodernejše in trajnostne tehnologije za ravnanje z odpadki v evropskem merilu zagotavlja tudi zelena delovna mesta za svoje uporabnike, omogoča pa še prehod v krožno gospodarstvo. V sklopu proizvodnje tako sledimo oz. pripomoremo k hitrejšemu odzivnemu času od naročila do izdobave, nižjim zalogam, krajšim obratom, 100 % nadzorom nad procesom izdelave/predelave, nižjim stroškom, večjim izkoristkom dela, nižji porabi energije, sekundarnim surovinam, omogočanju razvoja in zgraditve 100 % čiste blagovne znamke.