Promocija

Krožne prakse in razvoj


Vsak izmed nas je zagotovo že kdaj slišal za obstoj »sedmega kontinenta« – velike zaplate odpadkov v severnem Pacifiku, ki pokriva 1,6 milijona kvadratnih kilometrov, sestavlja pa ga okoli 1,8 bilijonov kosov plastike. V povprečju se v svetovnem merilu proizvede 430 milijonov ton plastike na leto, od tega se dve tretjini izdelkov uporablja le kratek čas. Toda ta kratek življenjski cikel ima posledice.


V enem letu se, po trenutnih ocenah, akumulira 11 milijonov ton plastičnih odpadkov, ta količina pa naj bi se v naslednjih dvajsetih letih še potrojila. Evropska komisija je zato predstavila strategijo za plastične odpadke s ciljem, da bo vso plastiko do leta 2030 možno reciklirati ali ponovno uporabiti. Po drugi strani pa industrija plastike predstavlja več kot 1,5 milijona delovnih mest v Evropi s skoraj 60.000 podjetji, ki so leta 2022 ustvarila več kot 400 milijard EUR prometa in bilanco trga v vrednosti 9,2 milijarde EUR. Da bi spremenili negativno oznako te proizvodne dejavnosti se bo potrebno usmeriti v razvoj inovativnih, konkurenčnih in tehnično skladnih proizvodov iz plastike, ki bodo trajnostni, predvsem pa okolju prijazni.

Evropski projekt INCIRCULAR, ki ga financira program I3 (Interregional Innovation Instrument) Obzorje Evropa, uvaja nove vrednostne verige za ponovno uporabo reciklirane plastike v kompozitni sestavi za izdelke široke potrošnje v sektorju bele tehnike. Cilj projekta je sprostiti inovacijski potencial treh evropskih regij (SI, FR in ES) v krožnem gospodarstvu, zahvaljujoč kaskadnemu sistemu financiranja. Skozi projekt INCIRCULAR bodo podprte inovativne rešitve za proizvodnjo novih vrst polimernih materialov, ki bodo okolju prijazni in cenovno dostopni, hkrati pa bodo izkazovali enakovredne tehnične lastnosti kot jih imajo polimeri na osnovi fosilnih goriv. Namen projekta je proizvajati plastične izdelke za sektor bele tehnike iz nove kompozitne formulacije, razvite s strani TECOS-a v sodelovanju s partnerjema Ecocastulum (Španija) in Univerze v Jaénu (Španija), s tehničnimi lastnostmi, podobnimi ali boljšimi od trenutno uporabljenih materialov. Končna materialna sestava bo v kombinaciji z izbranimi dodatki naravnega izvora, neposredno vključena v proizvodno reciklažno linijo na industrijski lokaciji GORENJE IPC v sodelovanju z Grosupeljskim podjetjem Omaplast, vodilnim na področju reciklaže odpadne plastike v Sloveniji. Za optimizacijo proizvodnje sta zadolženi tehnološki podjetji Simcon (Francija) in SISE (Francija), ki bosta poskrbeli za vpeljavo digitalnega dvojčka in učinkovit nadzor proizvodnega procesa. Polymeris, francoski inovacijski grozd za industrijo plastike in kompozitov, pa bo upravljal shemo kaskadnega financiranja in nudil celovito strokovno znanje ter prenos izkušenj pri povezovanju digitalnega razvoja s trajnostnimi cilji Evropske Unije.

Projekt INCIRCULAR bo poleg pilotne investicije za proizvodnjo recikliranih izdelkov nudil finančno podporo za med regijske inovacije na področju avtomatizacije, digitalnih dvojčkov, trajnosti in umetne inteligence, ki jih bodo izvajala mala in srednje velika podjetja iz razvitih in manj razvitih EU regij. V tem kontekstu bomo preko javnega razpisa namenili nepovratna sredstva v višini 60.000 EUR na inovacijski projekt za razvoj novih izdelkov, procesov in/ali tehnoloških storitev, ki bodo prispevali k višji stopnji recikliranja in krožnemu zapiranju materialnih tokov.

Projekt INCIRCULAR so-financira Evropska unija v okviru razpisa I3-2021-INV2a s skupnim proračunom 4,28 milijona EUR v treh letih.

Za več informacij o projektu lahko kontaktirate Simono K. Vernon na e-naslovu simona.vernon@tecos.si.


EN Funded by the EU   INCIRCULAR

Projekt je podprla Evropska unija. Mnenja in stališča projekta INCIRCULAR pripadajo samo avtorjem in ne odražajo mnenj Evropske unije ali izvršne agencije EISMEA, ki prav tako ne prevzemata odgovornosti za zapisano.