LUŠTen projekt | Promocija |
 
Za optimalno rast paradižnika v rastlinjakih je ključno zagotavljati optimalne klimatske pogoje glede na rastni cikel ter ne glede na zunanje vremenske razmere. Za dober okus paradižnika je potrebno rastlinjake pozimi in delno poleti izdatno ogrevati. Izbira pravega ogrevalnega sistema je za takšno proizvodnjo ključnega pomena, da se zagotovi dober okus ob čim nižjih stroških. Pri iskanju prave rešitve so se v podjetju Paradajz d.o.o., pridelovalcu paradižnika Lušt, obrnili na strokovnjake iz Kronoterma in skupaj so pripravili projekt izgradnje nove toplotne črpalke po meri, da bi zagotovili potrebo po ogrevanju dodatno povečanih kapacitet rastlinjakov. Tako so v letu 2017 v Kronotermu pričeli razvijati največjo toplotno črpalko v Sloveniji, z močjo ogrevanja kar 2000 kW moči, ki je bila uspešno nameščena in zagnana v začetku leta 2018.
 

Do leta 2018 so rastlinjake v Luštu ogrevali le s pomočjo vroče vode iz geotermalne vrtine in z dogrevanjem z zemeljskim plinom. Vse višji stroški ogrevanja zaradi dodatnih kapacitet rastlinjakov in okoljske zahteve so pripeljali do tega, da obstoječe rešitve niso več zadoščale njihovim vse večjim potrebam po toplotni energiji. Z vgradnjo nove toplotne črpalke Kronoterm so želeli dvigniti izkoristek izrabe geotermalne energije, hkrati pa zmanjšati stroške in vplive na okolje. Ob nadgradnji ter optimizaciji sistema ogrevanja rastlinjakov so postavili novo toplotno postajo, kamor so namestili toplotno črpalko in vse ključne krmilne ter hidravlične elemente sistema, vse skupaj pa povezali v sodobni centralni nadzorni sistem.

72-% prihranki

Moč nove, edinstvene toplotne črpalke Kronoterm za potrebe Lušta znaša kar 2 MW. To je moč, ki zadostuje ogrevanju naselja s 400 nizkoenergijskimi hišami povprečne velikosti 140 m2. Odlična je tudi delovna učinkovitost toplotne črpalke COP, ki se giblje med 5,1 in 6,0, kar pomeni, da za 1 enoto vložene električne energije za pogon toplotne črpalke pridobimo od 5 do 6 enot toplotne energije. To je preseglo pričakovanja tako razvijalcev toplotne črpalke kot investitorja. Celotna investicija se je zaradi izredno nizkih stroškov ogrevanja investitorju povrnila v manj kot letu dni. Nov sistem zagotavlja kar 100-% izkoristek geotermalne energije, ki jo črpajo iz globine 1500 m. Vodo so uspeli pohladiti s 65 stopinj na 10-15 stopinj. Prihranek v primerjavi s predhodno koriščenim plinom je kar 72-%, emisije CO2 pa so se zmanjšale za približno 50 %. Predvidena proizvodnja toplote iz toplotnih črpalk je okoli deset tisoč MW ur na leto, ki pa je bila že v prvem letu presežena za približno 20 %.

Dvojni prihranek

Toplotna črpalka črpa toploto iz nižje temperaturnega vira toplote, kot je na primer geotermalna voda, v višje temperaturni sistem, kot je na primer ogrevanje rastlinjakov. Lahko pa črpa toploto tudi iz kakšnega drugega vira, zato so v Kronotermu Luštovo toplotno črpalko nadgradili s posebnim sistemom, ki omogoča črpanje toplote tudi iz skladišča obranega paradižnika, pri čemer ga ohlaja in zagotavlja idealno skladiščno temperaturo. S tem je Kronotermu uspelo kar dvoje. Kot prvo so znižali investicijske stroške, saj investitorju ni bilo potrebno kupiti in vgraditi dodatne hladilne naprave moči vsaj 200 kW. Kot drugo pa se odpadna toplota, pridobljena s hlajenjem skladišča, koristi za ogrevanje rastlinjaka.

Upravljanje na daljavo

Omogočeno je udobno in pametno spremljanje ter upravljanje sistema na daljavo z aplikacijo in sistemom Cloud.kronoterm.com ter s povezavo na centralni nadzorni sistem. Ker je natančna temperatura ključna za rast paradižnikov, je Luštovim zaposlenim v nadzornem centru v vsakem trenutku na voljo nadzorni sistem, s katerim lahko temperaturo v rastlinjakih spremljajo in regulirajo. Luštova toplotna črpalka je bila v celoti zasnovana, razvita in narejena znotraj podjetja Kronoterm, z lastnimi kapacitetami, od razvoja do izvedbe.