Razvojni center avtomobilske industrije

Miloš Šturm

Družba SiEVA d.o.o., je razvojni center slovenske avtomobilske industrije. Ustanovljen je bil pred desetimi leti. Opravlja storitve na raziskovalno razvojnih področjih: pogonske tehnologije s poudarkom na elektrifikaciji, varnost in udobnost vozil, orodja in tehnologije, aditivne tehnologije in tehnologije navidezne resničnosti. V družbi SiEVA je posebna pozornost namenjena razvoju kompetenc na področju razvojnih metod, procesov in tehnologij, prvenstveno pa so to: izdelava kompleksnih izdelkov z dodajnimi tehnologijami ter postprocesiranje, sočasni inženiring, simulacija procesov, konstruiranja in modeliranja izdelkov in orodij, izvajanje testiranj prototipov v simuliranih pogojih realnega obratovanja, zasnova in izvajanje validacijskih postopkov, strukturna analiza, karakterizacija materialov, optimizacija procesov ter statični, dinamični in trajnostni preizkusi.

20191017 091938

3D LAB

Dobri 2 leti je že minilo od otvoritve SiEVA 3D LAB na Fakulteti za strojništvo. V tem času smo dosegli odlične rezultate v svetu 3D tiska kovin, si nabrali veliko izkušenj na področju dodajnih tehnologij ter uspešno promoviramo novo tehnologijo v privatnem in akademskem sektorju.

V sodelovanju s partnerji, člani SRIP ACS+, imamo na EOS M290 SLM stroju že več kot 8000 ur tiska, v katerih smo izdelali 2000 izdelkov, skupne mase več kot pol tone. Iz prahu posebnega maraging orodnega jekla tiskamo orodja za tlačno litje aluminija in brizganje plastike s prednostmi konformnega hlajenja. Predvsem se posvečamo tisku funkcionalnih prototipov in testnih vzorcev zaradi študija, razvoja in uvajanja tehnologije 3D tiska na področju hitrega prototipiranja in iskanja novih rešitev na področju hlajenja orodij za avtomobilsko industrijo.

Poleg orodnega jekla in aluminija imamo tudi licence za tisk nerjavnega jekla 316L in nikljeve zlitine IN718, na voljo pa je še mnogo drugih kovin, ki se jih da tiskati na stroju. Večina tiskanih izdelkov se z odličnimi rezultati že preizkuša v industrijskih aplikacijah. Smo vodilni ali sodelujoč partner v več nacionalnih in mednarodnih projektih, v katerih se ukvarjamo z razvojem in promocijo tehnologije 3D kovinskega tiska ter razvojem novih orodij z izboljšanimi lastnostmi hlajenja in krajšimi časi cikla litja in brizganja.

XR LAB

XR (ang. extended reality) laboratorij na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je center znanja, inovativnih rešitev in novih tehnologij navidezne in obogatene resničnosti. Ustanovljen je bil v novembru lanskega leta. Povezuje dobavitelje strojne in programske opreme, fakultete in podjetja s področja avtomobilske industrije ter jim prek širokega nabora storitev nudi vzvode za rast in razvoj. Svojim partnerjem ponuja svetovanje, izdelavo študij izvedljivosti specifičnih projektov, izobraževanje za delo z XR tehnologijami, preizkušanje strojne in programske opreme ter razvoj demonstracijskih aplikacij.

XR rešitve so vsestranske in jih v podjetju lahko vključimo v delovne in proizvodne procese, kot so načrtovanje, prototipiranje, razvoj, vzdrževanje, usposabljanje zaposlenih idr. Uporaba omenjenih tehnologij med drugim omogoča oddaljeno pomoč delavcem na terenu ob zagonu ali zastoju naprave, pri servisiranju in vzdrževalnih delih. S tem znižujemo ogljični odtis in prihranimo čas ter ostala sredstva, ki so povezana s prihodom strokovnjaka na oddaljeno lokacijo.

XR tehnologije, kot eden izmed stebrov Industrije 4.0, so trajnostno naravnane in zmanjšujejo obremenitev za okolje, saj prispevajo k vitkejšim proizvodnim procesom, daljši življenjski dobi strojev in manjši količini odpadnega materiala.