OŠ Artiče in najboljša trajnostna ideja | Natalija Vahčič |
 
Natečaj Hoferja in Medexa Ohrani čebelo in smreko me je kot mentorico navdušil, saj so iskali trajnostno idejo in ponudili denarno nagrado. Začutila sem priložnost, da s svojimi učenci pridobimo sredstva, s katerimi bi lahko potem širili našo miselnost Kar seješ, to žanješ med prebivalce našega kraja in družine naših otrok. Kako sem navdušila otroke? Preprosto, sama s sabo. Za tisto, kar gori učitelj, gorijo tudi njegovi učenci. Ko sem učencem povedala, da je naša ideja dobra, da zmoremo z njo okužiti še ostale in zmagati, da nam bo prinesla nova spoznanja: izobraževanje, udejanjanje našo vizijo v lokalni skupnosti … smo se z veseljem lotili dela.
 

Natalija Vahčič

Natalija Vahčič

Prvi korak je bila izdelava Zdrave eko smreke. Za naš “prehlajeni” planet Zemlja moramo Zemljani nemudoma poskrbeti na več področjih: slediti pozitivnim mislim v naših glavah, jih usmeriti v prijateljstvo, ljubezen, gibanje, zdravo prehrano. Čista narava = ključ do zdravja ljudi in pomembnih opraševalk naše hrane – čebel. Ko smo izdelali eko smreko, smo pripravili predlog trajnostnega projekta, s katerim smo prepričali žirijo. Na šolskem vrtu OŠ Artiče sledimo viziji Od semena do semena, kar pomeni, da sejemo, spremljamo razvoj rastlin, pridobivamo semena in presežke širimo med ljudi. Na našem šolskem vrtu imajo učenci pristen stik z Zemljo – zemljo in se tako prizemljijo z naravo v vseh možnih pogledih: sejemo, plejemo, iščemo živali v zemlji in v vrtu, pobiramo semena, se učimo ob delu, se družimo in sproščamo v naravi.

Usmerjeni smo v samooskrbo in ozaveščanje pomena lastnega vrta za zdravje vsake družine. Naš cilj je pridobivanje lastnih ekoloških semen in da med ljudi širimo pomen ekološkega semena, avtohtonih sort semen in žive hrane ter hrane brez ogljičnega odtisa. Z motom Ko veš, kaj ješ. Širili smo tudi pomen medovitih rastlin za ohranjanje pestrosti žuželk ob vrtu. Sedaj želimo stopiti korak naprej. Semena smo začeli pakirati in jih želimo širiti med ljudi z motom: KO VEŠ, KAJ JEŠ!

S temi in drugimi idejami smo zmagali. Prejeli smo denarno nagrado, ogledali si bomo Medex in Hoferjev čebelnjak. Denarno nagrado 1000 EUR bomo porabili za izobraževanje in za ogled učnega poligona za samooskrbo Dole pri Slovenski Bistrici, za delavnice znotraj poligona, za izdelavo novih semenskih vrečk za brezplačno razdeljevanje semen, za nakup pripomočkov za vrtnarska opravila in izdelavo lastne štampiljke z našim motom: Kar seješ, to žanješ.

Mnoge šole se zadnja leta temeljito ukvarjamo s prehransko politiko, z ozaveščanjem mladih o kakovostni prehrani, ker smo z različnimi analizami ugotovili, da je negibanja, prenajedanja z nezdravimi izdelki, ponujanja mrtve hrane… dovolj in da naši otroci zbolevajo za boleznimi, ki so posledica nezdravega načina življenja. V Sloveniji so se tako pojavila različna gibanja, ki uzaveščajo strokovne delavce, učence in njihove družine o zdravi prehrani, kroničnih boleznih kot posledici nezdravega življenja, o zdravem življenjskem slogu, s poudarkom na samooskrbi, lokalni pridelavi…

OŠ Artiče se ponaša z dolgoletno tradicijo lokalnega, domačega in našega. Že pred štiridesetimi leti smo imeli za šolo ogromne vrtove, vsak razred svojega. Zaradi izgradnje telovadnice, ki je zrasla na mestu vrtov in delo na vrtu zamenjala z možnostjo gibanja v vsakem letnem času, smo vrtnarjenje opustili. Svoje proizvodno delo in stik z naravo smo pospešeno vlagali v šolski sadovnjak, ki nas je bogato hranil dve desetletji. Pred petimi leti pa je v sklopu vzpodbud s strani Ekošole ponovno vzklila ideja o vrtičku. Mesto zanj se je našlo ob sadovnjaku. Oblikovali smo zeliščno gredico. Učenci so ponovno dobili možnost neposrednega stika z zemljo. Začeli smo v oddelku podaljšanega bivanja. Danes, v sedmih letih, je vrtiček postal mini učilnica na prostem. Namenjena je vsem učencem na šoli. V šolskem letu 2015/2016 smo talno mini gredico nadgradili s pomočjo društva Regrat s tremi visokimi gredami vzporedno ob njej, v katerih smo ustvarili nov ekosistem v malem. Poleg smo postavili še kompostnik in hotel za žuželke. Ustvarili smo še dodatne možnosti za širjenje zdravega duha v zdravem telesu – Živim zdravo. Sočasno s tem se je oblikovala skupina oziroma krožek Šolski vrt, ki s pomočjo članov, mentorice, učencev, društva Regrat in drugih ozavešča ostale učence s svojim delom, izobraževanjem in znanjem o pomenu zdravega prehranjevanja in odgovornega ravnanja s hrano. Vsi člani se posredno ali neposredno vključujejo v akcije, ki so uživajmo v zdravju, obiski eko kmetij, kuhanje ob šolskem vrtu, sodelovanje na novoletnem sejmu in sejmu Altermed, sodelovanje v projektu EatThink in drugih. Mnogi člani so sočasno tudi člani planinskega krožka, kjer z mentorico in s sodelovanjem staršev še dodatno krepijo in sledijo smislu zdravega življenjskega sloga.

Delo na šolskem vrtu, foto: Vahčič

Delo na šolskem vrtu, foto: Vahčič

Na šolskem vrtu učenci OŠ Artiče, učitelji in starši skupaj z lokalno skupnostjo in vrtcem ob šoli opazujemo dihanje narave, razvoj rastlin od semena do semena, srečujemo živali, ki najdejo zatočišče v vrtu, in ob različnih priložnostih kulinarično ustvarjamo.

Primarni cilj šolskega eko vrta, iz katerega izhaja rdeča nit in zasnova ideje Živim zdravo, sledi želji, da bi poleg jabolk, ki jih že dve desetletji pridelujemo, pridelovali še ekološko zelenjavo in zelišča za potrebe pouka in spremljali razvoj rastlin od semena do semena.

Okolje, v katerem se naša šola nahaja, nudi idealne pogoje za pouk v naravi in ustvarjanje z njo. Ponujajo se nam nove možnosti in priložnosti. Ob prenovi šole, ki se bo začela v prihodnjih letih, načrtujemo novo pridobitev – učilnico na prostem kot zunanjo kuhinjo, s klopmi in mizami, tablami, vodo in umivalnikom, elektriko, vremensko hišico… Lokacija bo ob šolskem vrtu, sadovnjaku in kozolcu. Namenjena bo dosedanjim dejavnostim in širšemu pouku naravoslovnih, umetnostnih in družboslovnih predmetov. Pri načrtovanju bomo sodelovali vsi strokovni delavci in učenci, kjer bomo izrazili svoje potrebe po obliki, vsebinski zasnovi in lokaciji učilnice. Postavitev učilnice na prostem bi bila ne le izobraževalna pridobitev, temveč bi šolo še bolj povezalo s starši in okoljem.

In ne smem pozabiti podjetniških ciljev. Podjetništvo predstavlja osmišljanje naših ciljev, produktov, ki so plod našega ustvarjalnega uspeha na šolskem vrtu. Učenci so, kadar imajo pred sabo jasen cilj, veliko bolj motivirani za delo, saj v njem vidijo smisel. Poleg tega se pri trženju in direktni prodaji učijo odgovornega ravnanja z denarjem, se učijo preračunavanja, denarne menjave, postavljanja cen produktom in vrednotenja izdelkov glede na povpraševanje in aktualnost. Učijo se, kako iz nič ustvariti nekaj, kar bo imelo na trgu veljavo, kar bo koristno za zdravje širšega uporabnika. Podjetniške cilje smo do sedaj uresničevali na šolskem sejmu in Altermedu, v prihodnosti pa se bomo udeležili še sejmov šol na medobčinski ravni. S tem bomo sočasno promovirali šolo in zdrav način prehranjevanja.