|
V sodobnem svetu, kjer hiter tempo življenja dopušča vedno manj časa, pozabljamo na naše naravno okolje in onesnaženost, ki postaja vse večji problem. Naj gre za dom, avto ali goriva, pomembno je, da se trudimo v čim manjši meri posegati v okolje. Seveda se tu pojavi vprašanje finančnih zmožnosti, saj dejstvo ostaja, da t.i. »eko življenje« (še) ni poceni.

Narava nas pozdravlja, pozdravimo jo nazaj …
Pomembno je, kako gradimo ali smo zgradili naš dom – ali se trudimo z uporabo okolju prijaznih materialov in upoštevamo standarde, ki prispevajo k varčevanju energije, ali na to kratko malo kar pozabimo? Potrebno je prisluhniti naravi in se hkrati tudi poučiti o možnostih, kako jo obvarovati. Ob napovedi novega pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES), ki bo začel veljati že to leto, pa bo zavest varovanja narave postala nujna pri vsaki odločitvi, ki zadeva gradnjo ali prenovo prebivališča. Določa ostre kriterije za toplotno zaščito in obvezen delež obnovljivih virov energije v novih objektih. Pomembnejša določila pravilnika so:
– kar 25 odstotkov energije mora biti zagotovljene iz obnovljivih virov energije,
– zahtevana je učinkovitejša toplotna zaščita v novogradnjah in stavbah, ki se bodo prenavljale,
– temperatura v ogrevalnih sistemih z vodo se mora znižati, in sicer s 70 oziroma 90 na 55 stopinj Celzija.