Toplotne črpalke v zelenem prehodu

| Avtor: Jože Volfand |


Lani se je količina vgrajenih toplotnih črpalk na trgih v EU zmanjšala, v Sloveniji pa se je močno povečala. A se zdaj tudi v Sloveniji trg ohlaja, pravi Igor Herman, direktor podjetja Weishaupt v Celju. Predvsem zato, ker so v Sloveniji subvencije precej nižje kot v ostalih članicah EU in ker je cena plina ugodna, potrošniki pa tudi čakajo na obljubljeno zvišanje subvencij. NEPN, pravi sogovornik, bi moral prepoznati nujnost nameščanja toplotnih črpalk, še posebej, ker je kombinacija sončne elektrarne in toplotne črpalke optimalna rešitev za ogrevanje, poudarja Igor Herman. Celjski Weishaupt pokriva tudi trge nekdanje Jugoslavije in povsod želi povečati kvaliteto servisnih storitev.


Na globalni ravni se delež toplotnih črpalk med ogrevalnimi sistemi zelo povečuje, tudi v EU se toplotne črpalke prodajajo skoraj kot vroče žemlje. Je tako tudi na domačem trgu, se to pozna v vaših poslovnih rezultatih za lansko leto?

Dejstvo je, da je začetek vojne v Ukrajini močno povečal povpraševanje po toplotnih črpalkah v celotni EU. Na glavnih trgih EU se je količina vgrajenih črpalk v letu 2022 glede na leto 2021 povečala povprečno za 48 %. V letu 2023 pa se je količina vgrajenih črpalk na štirinajstih največjih trgih EU zmanjšala za 5 % glede na predhodno leto. Glavni vzroki za padec prodaje v leta 2023 so bile visoke obrestne mere, draga električna energija v primerjavi s plinom in spreminjanje ukrepov nacionalne politike v smislu subvencioniranja zamenjave ogrevalnih sistemov.

Tudi v Sloveniji?

V naši državi so bili trendi v letu 2023 nasprotni kot v EU. Število vgrajenih črpalk se je močno povečalo tudi zaradi neizdobavljenih, a že naročenih toplotnih črpalk v letu 2022. Naše podjetje je količino prodanih toplotnih črpalk v Sloveniji v letu 2023 povečalo za 42 %, kar se je pozitivno odrazilo tudi v rezultatih poslovanja in povečanju števila zaposlenih predvsem na področju postprodajnih aktivnosti.

A napovedi v EU so optimistične. EU načrtuje, da bi do leta 2026 v domove potrošnikov namestili več milijonov toplotnih črpalk, saj so ključne za razogljičenje stavbnega fonda. Kako Slovenija spodbuja nakupe toplotnih črpalk in kakšne cilje naj bi si zapisala v prenovljenem NEPN?

Potrebno je priznati, da je bila Slovenija ena od prvih tranzicijskih držav izmed mlajših članic EU, ki je začela s podeljevanjem subvencij za vgradnjo toplotnih črpalk. Vendar se višina subvencij v zadnjih letih ni spreminjala kljub inflaciji in je precej nižja kot v ostalih članicah EU.

Ker trenutno ugodna tržna cena plina negativno vpliva na izračun ekonomike za zamenjavo plinskega trošila s toplotnimi črpalkami, bi morala država zamenjavo pospešiti z ugodnejšimi subvencijami. NEPN mora z ukrepi pospeševati zamenjavo starejših ogrevalnih sistemov s toplotnimi črpalkami, kar pomeni manj izpustov. Poleg tega je potrebno pospeševati elektrifikacijo prometa. Z intenzivnim uvajanjem obeh ukrepov se bo bistveno povišala tudi poraba električne energije, kar pomeni, da mora biti eden izmed prvih ukrepov države zagotovitev stabilnega vira električne energije.

Država še ne ukrepa, čeprav obljublja. Kaj pa trg? Kaj lahko potrošnika najbolj spodbudi k nakupu in kaj ga ovira, da se ne odloči za nakup? Kakšna je konkurenca na domačem trgu in kakšna je dejanska ponudba po kvaliteti, ceni in glede na zmanjšanje izpustov?

Glavni argument za nakup je spodbudna subvencija in konkurenčna cena električne energije v primerjavi z ostalimi energenti. V l.2022 je spodbudilo povpraševanje tudi dejstvo, da se je pojavilo vprašanje zanesljivosti oskrbe s plinom. Ponudba toplotnih črpalk na trgu Slovenije je zelo velika. Eko sklad je definiral minimalno sezonsko energijsko učinkovitost, ki jo mora toplotna črpalka dosegati, da je investitor ob vgradnji upravičen do prejema subvencije. Glede cene pa je enako kot pri vseh izdelkih. Tudi pri toplotnih črpalkah so različni cenovni nivoji. Ocena kvalitete je najbolj odvisna od ogrevalnega števila, kvalitete izdelka in kvalitete postprodajnih aktivnosti. Od višine sezonske energijske učinkovitosti je odvisna tudi poraba električne energije, ki glede na način proizvodnje vpliva tudi na zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.

Strokovnjaki pravijo, da je optimalna kombinacija sončne elektrarne in toplotne črpalke. Zakaj? Kako lahko potrošnik, s katerimi ukrepi, doseže največjo učinkovitost domačega energetskega sistema?

Dolgoročno je kombinacija sončne elektrarne in toplotne črpalke optimalna rešitev. Učinkovitost delovanja te kombinacije se poveča z vgradnjo baterijskega hranilnika in vgradnjo akumulatorja toplote na ogrevalni strani. Sistem mora biti regulacijsko usklajen, kar omogoča moderna komunikacija fotovoltaike in toplotne črpalke na podlagi MODBUS TCP-IP protokola. Ob takšni kombinaciji se najbolj učinkovito zmanjša vpliv viška proizvodnje električne energije in strošek omrežnine, ki se bo po 01.07. obračunavala na osnovi petih različnih časovnih modulov.

Ostanimo pri potrošniku. Raziskava, ki jo je izvedla Zveza potrošnikov Slovenije, je pokazala, da potrošniki niso dovolj informirani o pomenu TČ. Predvsem podjetja ne storijo dovolj, da bi potrošniku zagotovili obisk strokovnjaka na domu. Na spletnih straneh ne objavljajo seznamov certificiranih strokovnjakov, ki bi jim lahko pomagali. Kakšna je tržna strategija Weishaupta?

Podjetje Weishaupt d.o.o nudi tehnično svetovanje potencialnim kupcem preko mreže pooblaščenih instalaterjev in s svojimi lastno zaposlenimi prodajnimi inženirji. Zavedamo se, da je nakup novega ogrevalnega sistema pomembna investicija in zato poskušamo ob odločitvi za nakup potencialnemu kupcu ponuditi celovito in kvalitetno rešitev. Udeležujemo se tudi različnih sejmov, kjer se dogovorimo s potencialnimi kupci za obisk, svetovanje in na koncu tudi izdelavo ponudbe.

Koliko subvencije Eko sklada prispevajo k večjemu povpraševanju po toplotnih črpalkah?

Subvencije Eko Sklada v veliki meri pospešujejo prodajo toplotnih črpalk. Že v drugi polovici leta 2023 se je povpraševanje začelo zmanjševati predvsem zaradi informacije, da investitorji lahko pričakujejo povišanje subvencij. Dejstvo pa je, da ta odločitev še ni bila potrjena, kljub temu, da je višina sredstev v letu 2024 povišana glede na leto 2023 in je predvidena zamenjava 12.300 kotlov na fosilna goriva s toplotnimi črpalkami.

Kakšni so vaši poslovni načrti v tem letu v Sloveniji in na trgih nekdanje Jugoslavije? Kje so največje prodajne možnosti?

Glede na dejstvo, da smo v letu 2023 dosegli kumulativno rast v višini 23 %, je osnovni cilj v tem letu doseči enako višino realizacije. Kljub trenutnemu zmanjšanju povpraševanja po toplotnih črpalkah je povečanje našega tržnega deleža v letu 2024 naš glavni cilj. Naš tržni delež na segmentu industrijskih gorilnikov je relativno visok in jasno je, da ga želimo kljub zmanjšanju povpraševanja zadržati. Na trgih Srbije ter Bosne in Hercegovine predvidevamo, da se bo nadaljeval trend povpraševanja po večjih industrijskih gorilnikih. Na trgih Slovenije in Hrvaške pa se bo najverjetneje nadaljeval trend zamenjave obstoječih ogrevalnih sistemov s ciljem povečanja energetske učinkovitosti in hitrejšega prehoda v nizkoogljično družbo. Na vseh trgih želimo povečati kvaliteto servisnih storitev s širitvijo lastnih kadrovskih resursov.