Anketa z ambasadorji slovenskega gospodarstva

Jože Volfand

Agencija SPIRIT Slovenija je na osnovi javnega poziva povabila slovenska podjetja k sodelovanju v nacionalni kampanji za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart«*. Izbrala je podjetja, 22 jih je, ki s poslovnimi modeli, prebojnimi rešitvami, izdelki in storitvami kažejo konkurenčnost slovenskega gospodarstva na mednarodnem trgu. To so zelena, ustvarjalna in pametna podjetja. Izbrana so bila naslednja: Acies Bio, Arctur, AV Living Lab, Biosistemika, raziskave in razvoj, Domel, Donar, podjetje za notranjo opremo in svetovanje, Duol inženiring, Elaphe pogonske tehnologije, Eles, Fotona, genEplanet osebna genetika, Iskra, Iskraemeco, JUB, Medex, Kronoterm, Magneti Ljubljana, Marles hiše Maribor, Optotek, Podkrižnik specialna kovinska industrija TPV Automotive, Tovarna avtomobilskih komponent in Varis Lendava. Nekatera med njimi smo povabili, da predstavijo prebojne rešitve, s katerimi bodo sodelovali v mednarodni kampanji.

*Slovenija.Zelena.Ustvarjalna.Pametna

shutterstock 291472427

Odgovorili so na dve vprašanji:

•  S katerimi vašimi rešitvami boste sodelovali v mednarodni komunikacijski kampanji oziroma katere vaše zelene ali ustvarjalne ali pametne rešitve vam dajejo konkurenčno prednost na tujem trgu?

•  Trajnostno naravnano poslovanje pomeni vnašanje trajnostnih ciljev v poslovanje. Kako je trajnost vključena v korporativno strategijo? Ali do trajnosti pristopate v luči »business case-a«? S katerimi strateškimi področji povečujete konkurenčnost podjetja: ugled, racionalizacija virov oz. ekoučinkovitost, inovativnost izdelkov / storitev idr.? Katere trajnostne cilje ste si zadali? Ali imate konkreten večletni načrt za izvajanje trajnostnega programa?

Roswita Golčer Hrastnik
Roswita Golčer Hrastnik

Ključna kompetenca je zasnova trajnostnih rešitev in izdelkov

Roswita Golčer Hrastnik, BioSistemika:

•  V mednarodni komunikacijski kampanji SPIRIT-a bomo sodelovali z rešitvijo PlatR, to je pripomoček za pipetiranje, kar predstavlja enega glavnih rutinskih procesov pri laboratorijskem delu. Z uporabniškimi študijami smo pokazali, da z uporabo PlatR-ja pri vsakodnevni rutini en raziskovalec privarčuje vsaj 10.000 € na leto. Porabi manj časa in manj reagentov. V večini primerov gre za okolju škodljive in precej drage reagente, ki jih je potrebno ob zavrženju ustrezno obdelati. Predstavljamo se tudi s produktom SciNote. To je odprtokodna, digitalna platforma za upravljanje znanstvenih podatkov za raziskovalce na področju ved o življenju z več kot 80.000 uporabniki v akademski sferi in industriji. Platforma temelji na odprtokodnosti in omogoča svojim uporabnikom popolno sledljivost, dostopnost, intereopreabilnost in ponovno uporabo podatkov brez porabe papirja. V BioSistemiki razvijamo tudi rešitev DNA Data Storage za hrambo digitalnih podatkov na biološkem mediju – v obliki DNK molekule. Z rabo molekule DNK kot medijem za hrambo podatkov želimo revolucionirati standard arhiviranja podatkov, saj tehnologija omogoča hrambo vseh podatkov v zgodovini človeštva v zgolj nekaj litrih biološke raztopine. Rešitev je trenutno v razvoju.

•  Kot podjetje, ki se specializira za digitalizacijo poslovnih procesov v diagnostičnih in raziskovalnih laboratorijih, je naša ključna kompetenca zasnova trajnostnih rešitev in izdelkov za naše stranke. Iz starega, neučinkovitega ročnega sistema dela našim strankam omogočamo prehod na trajnosten, učinkovit in produktiven način delovanja. Vsi naši produkti so plod lastnega razvoja in vključujejo veliko mero novega znanja in inovacij. Med preko 45 zaposlenih imamo kar 10 doktorjev znanosti s področja ved o življenju. Izvajamo evropske in nacionalne raziskovalno razvojne projekte, katerih končni cilj je razvoj prebojnih rešitev in doseganje konkurenčnih prednosti ter vključevanje v globalne verige vrednosti. BioSistemika svoje produkte in storitve skoraj izključno trži na tujih trgih kjer imamo razvejano mrežo partnerjev.

Trajnostni razvoj predstavlja ključen element vizije in naravnanosti podjetja že od ustanovitve naprej.

Zavezanost k trajnostnim ciljem dokazujemo tudi z opravljeno Akademijo trajnostnega razvoja, ki jo je organizirala agencija SPIRIT leta 2019-20, in uspešno zaključenim projektom trajnostnega razvoja. BioSistemika ima pripravljeno dolgoročno trajnostno poslovno strategijo, ki temelji na trajnostnih lastnostih izdelkov, storitev in širših vrednot podjetja, med drugimi odprtokodnost, dostopnost, okoljevarstvenost, interoperabilnost, ponovna raba ter pošten in transparenten odnos do strank in zaposlenih. Imamo vizijo, ki vključuje trajnostno naravnanost poslovanja oz upoštevamo družbeni vidik, okoljski vidik in ekonomski vidik trajnosti. Od kadrovanja pa do interne politike poslovanja nas vodijo načela enakopravnosti, varnosti, poštenosti in posluha do zaposlenih in sočloveka. Pohvalimo se lahko z enakomernim razmerjem vodstvenih pozicij med obema spoloma, s pošteno plačilno in nagrajevalno politiko na podlagi delovnega mesta in zahtevnosti dela.

Podjetje se že v osnovi specializira na področju digitalizacije znanstvenega in raziskovalnega dela, ki vodi v bistveno zmanjšanje porabe naravnih virov (npr. papir) in optimizacijo poslovanja in delovnih procesov.

Imamo politiko gospodarnega ravnanja, izbire trajnostnih in družbeno odgovornih (lokalnih) dobaviteljev in poslovnih partnerjev ter ustvarjanju novih delovnih mest za lokalno in širšo skupnost. V svoje storitve in produkte vključujemo tudi inovativne in trajnostne poslovne modele, ki temeljijo na konceptu krožnega gospodarstva in ponovne rabe.

Dušan Olaj
Dušan Olaj

Naši produkti bodo tudi na Luni in Marsu

Dušan Olaj, DUOL:

•  DUOL bo v mednarodni komunikacijski kampanji sodeloval s patentnimi rešitvami na področju gradnje hitropostavljivih in energetsko samozadostnih objektov, ki so lahko 100 % reciklirani in brez trajnih posledic za okolje. Sledimo filozofiji podjetja: Duol is Actor, others are only Reactors… Tudi sicer je DUOLovo poslovanje v celoti trajnostno naravnano. Bodisi z razvojem in optimizacijo poslovnih procesov in morda še bolj pri razvoju novih produktov.

•  Trajnostna naravnanost podjetja je zaveza podjetja družbi in okolju, katerega del smo, in kupcem, ki prepoznavajo našo inovativnost in sposobnost prilagajanja produktov najbolj zahtevnim tehničnim, varnostnim in ekološkim standardom. DUOLove poslovne odločitve so trajnostne in družbeno odgovorne. Prepoznavanje te odgovornosti zagotavlja dolgoročno rast in razvoj podjetja, pri kupcih pa vliva zaupanje v produkte in zanesljive poprodajne storitve.

Naši produkti so zasnovani na izhodiščih maksimalne energetske učinkovitosti z vidika minimalnih toplotnih izgub in minimalne porabe energije za zagotavljanje optimalnih bivalnih pogojev. DUOLovi produkti so rezultat stalnih izboljšav, inovativnih rešitev in lastnih patentov, zaradi česar je na globalnem trgu DUOL korak pred konkurenco. Prav zaradi tega so DUOLovi produkti prisotni na vseh kontinentih sveta. Prihodnost od nas zahteva inovativne pristope razvoja, razmišljanje izven okvirjev naše veje industrije, integracijo dosežkov znanosti in tehnološkega razvoja ter cilje, o katerih si konkurenca ne upa razmišljati. Imamo vizijo produktov, ki bodo samozadostni, energija za delovanje pa v celoti pridobljena iz obnovljivih virov. Z idejami, znanjem in izkušnjami bodo DUOLovi produkti osvojili tudi tiste dele sveta, kjer do danes še ni razvite ustrezne infrastrukture, prepričani pa smo, da bodo DUOLovi produkti stali tudi na Luni in Marsu.

Aleša Mižigoj
Aleša Mižigoj

Dokazali pozitivni vpliv matičnega mlečka na sistemsko vnetje

Aleša Mižigoj, Medex:

•  Na razpis smo prijavili našo blagovno znamko Gelee Royale, ki se ponaša s prvo, dvojno slepo klinično študijo na svetu, ki potrjuje pozitivne učinke matičnega mlečka na ljudi. Študija je bila izvedena z lokalnim povezovanjem, s Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem.

Gelée royale je plod dolgoletnega razvoja in preučevanja v Medexu. Matični mleček ima številne pozitivne učinke na človeško zdravje. V naravni obliki je mikrobiološko nestabilen in ima kratek rok uporabe. Kot strokovnjaki na tem področju smo razvili naravne formulacije matičnega mlečka, ki omogočajo daljši rok uporabe, brez konzervansov, v obliki, ki je prijazna za uživanje uporabnikom vseh starosti, ter v ekološkem pakiranju. Razvili smo metode standardizacije, ki zagotavljajo konstantno kakovost, ter učinke potrdili z dvojno slepo, randomizirano, placebo kontrolirano klinično študijo, izvedeno v Sloveniji. Matičnemu mlečku so dodane še različne naravne sestavine, ki podpirajo njegov širok spekter delovanja.

S klinično študijo smo prvič pokazali pozitivni vpliv matičnega mlečka na sistemsko vnetje, ki je posledica prekomerne telesne teže in lahko vodi v razvoj bolezni, kot so sladkorna bolezen tipa 2, srčno žilna obolenja, zamaščenost jeter in rakava obolenja.

Medex je pionir apiterapije in prvi ambasador Svetovnega dneva čebel. Spodbujamo širšo uporabo čebeljih pridelkov in s tem širimo zavedanje o pomenu čebel za okolje in človeka. Pri razvoju embalaž sledimo trajnostni strategiji, zato je leta 2019 preoblikoval zunanjo embalažo linije matičnih mlečkov Gelée Royale v okolju bolj prijazno pakiranje (manj plastike in škodljivih materialov). Matični mleček je najdragocenejši čebelji pridelek in se zato s svojim znanjem in razvojem uvrščamo v svetovno kategorijo proizvajalcev z nišno konkurenčno prednostjo.

Stalno se povezujemo z akademskimi partnerji pri razvoju naprednih in patentabilnih tehnoloških oblik naravnih učinkovin, raziskovanju njihove absorbcije in predvsem fiziološkega vpliva na človeka. Z investicijami v raziskave in razvoj omogočamo razvoj temeljnega znanja o čebeljih pridelkih in razvoj inovativnih aplikativnih rešitev za njihovo uporabo v prehranskih dopolnilih.

•  Trajnost je v korporativno strategijo vključena na več načinov. V grobem jo delimo na tri glavne stebre: družbeni, okoljski in ekonomski. Veliko damo na naše zaposlene, omogočamo jim prijazno delovno okolje, razvijamo kadre in jih izobražujemo. Zavedamo se svoje odgovornosti do okolja, zato ravnamo gospodarno in trajnostno tudi na tem področju. Izbiramo trajnostne in reciklabilne materiale pri izdelavi produktov, zmanjšujemo porabo naravnih virov in mešanih odpadkov. Naša tesna povezanost s čebelami je glavna inspiracija za širjenje zavedanja o pomenu čebel za okolje in človeka. Povezujemo se s trajnostno naravnavano dobaviteljsko verigo, radi delamo z lokalnimi partnerji. Finančno uspešnost merimo s potrebnimi kazalniki na podlagi zastavljenih trajnostnih ciljev. Sama sem zagovornica trajnostnega voditeljstva in »mind set« stalnih izboljšav. Vsak dan se trudimo biti boljši za človeka, okolje in skupno družbo.

Vsi naši trajnosti cilji so zastavljeni tako, da koristijo družbi, okolju in ekonomiji. Od izobraževanja zaposlenih, optimizacije procesov, zmanjšanja količin papirja in plastike, zmanjšanja ogljičnega odtisa do izvedbe trajnostnih projektov in sodelovanja z dobavitelji, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj.

dr. Ivan Erenda
dr. Ivan Erenda

Z manjšo težo vozil vplivajo na globalno zmanjšanje emisij

Dr. Ivan Erenda, TPV Automotive d.o.o.

•  Prebojna rešitev, s katero smo sodelovali na razpisu Green. Creative. Smart. in ustreza smernicam zelenega, kreativnega in pametnega, je razvoj in proizvodnja strukturnega sklopa podvozja iz visokotrdnostnega jekla. Pri razvoju smo uporabili nov koncept »lightweight«, ki je plod lastnega znanja. Temelj pristopa je »pravi material na pravem mestu v pravi količini in za sprejemljivo ceno«. Zmanjševanje teže vozil je namreč v avtomobilski industriji izjemno pomembno in predstavlja motivacijo za razvoj in raziskave. Cilj je zmanjševanje porabe surovin, energije in izpustov. Ravno na področju t.i. »lightweight« je TPV AUTOMOTIVE eden največjih specialistov. S poznavanjem in uporabo novih materialov ter spremembami geometrije izdelka znamo bistveno zmanjšati težo, hkrati pa izboljšati zahtevane funkcionalnosti. Vozila so tako lažja, varnejša in imajo manjši vpliv na okolje. Z zmanjševanjem teže vozil vplivamo na globalno zmanjševanje CO₂ emisij. Proizvodnja s hladnim preoblikovanjem zmanjšuje porabo energije in podaljšuje življenjski cikel strojev. Pomemben je tudi material – jeklo, ki je 100% neskončnokrat reciklabilno. Proizvodnjo novega izdelka uresničujemo s pilotnim projektom TPV4LIGHT, v katerem bomo demonstrirali inovativne procese na robotiziranih linijah za oblikovanje in sestavo komponent podvozja iz visokotrdnostnega jekla. Pri razvoju celovitega proizvodnega procesa na inovativen način integriramo optimizirane tehnologije oblikovanja in spajanja s sodobnimi vizualno-glasovnimi tehnologijami in omogočitvenimi tehnologijami skladno s konceptom Industrija 5.0. Pametne rešitve, sploh takšne, ki so »green, creative & smart«, zagotovo predstavljajo konkurenčno prednost, kar se je izkazalo tudi pri pridobitvi zelo pomembnega posla prav za omenjeno rešitev.

•  Trajnostno naravnan razvoj je izhodišče naše vizije in poslanstva. Naše strateške rešitve podpirajo področje elektromobilnosti in so trajnostno usmerjene v uporabo lahkih materialov, čistejših procesov in odgovornega ravnanja do vseh deležnikov. V TPV AUTOMOTIVE imamo opredeljen kodeks ravnanja, ki določa smernice našega delovanja povezano z zaposlenimi in s spoštovanjem človekovih pravic, odnos s poslovnimi partnerji, lokalno skupnostjo, kakovostjo našega dela, ravnanja z okoljem, zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, varovanja informacij, odnosa do delovnih sredstev in komuniciranja. Vlagamo v razvoj zaposlenih. Zaposlenim omogočamo celovit karierni razvoj s pomočjo razvoja ključnih strokovnih in vedenjskih kompetenc ter ciljno usmerjenega nabora izobraževanj. Zagotavljamo varno delovno okolje – sistematično prepoznavamo tveganja in jih učinkovito obvladujemo. Ena naših ključnih prioritet je odgovoren odnos do okolja, kar potrjuje pridobitev certifikata ISO 14001, ki ga vsa leta uspešno vzdržujemo. Pristope k ravnanju z okoljem nenehno izboljšujemo.

Konkurenčnost podjetja krepimo s sistemskim razvojem področja inovativnosti, z vlaganjem v raziskave in razvoj, vpeljevanjem sodobnih tehnologij, nenehno optimizacijo in izboljševanjem procesov ter certificiranimi sistemi vodenja. Med ključne trajnostne cilje štejemo nižanje teže izdelkov z uporabo lahkih visokotrdnostnih materialov, učinkovitejšo rabo energije in ostalih naravnih virov, racionalizacijo notranje logistike ter zmanjšanje količine odpadkov in ostalih vplivov na okolje.

Tomi Ilijaš
Tomi Ilijaš

Z računalniško simulacijo analizirajo učinke turizma na okolje

Tomi Ilijaš, Arctur d.o.o.:

•  Arctur je visokotehnološko podjetje s skorajda 30-letno tradicijo, ki s svojim kreativnim nabojem proizvede veliko več inovacij, kot jih lahko spravi na tržišče. Že desetletje smo znani po svojih uspehih pri uvajanju superračunalništva v mala in srednja podjetja (MSP). Kot največji zasebni HPC center v tem delu Evrope večino teh storitev izvozimo. S superračunalniškimi simulacijami lahko bistveno zmanjšamo ogljični odtis, saj lahko dogajanja v naravi simuliramo brez odvečne porabe energije in drugih virov. Dober primer so t.i. crash testi v avtomobilizmu, kjer se prihrani ogromno časa in materiala, saj avtomobilskih karoserij ni potrebno več fizično sestaviti, da vidimo, kaj se bo zgodilo pri trku, ampak to izvedemo s celim naborom simulacij.

V zadnjih letih prebijamo led z uvajanjem ključnih tehnologij Industrije 4.0 v turizem, in sicer v sinergiji s tremi največjimi slovenskimi univerzami, ki so prispevale svoje znanje in izkušnje v Turizem 4.0. Kot prvi smo v ospredje postavili kvaliteto življenja lokalnih prebivalcev, trajnostni razvoj in spoštovanje zasebnosti. Okoli tega smo zgradili celosten ekosistem, sestavljen iz ključnih deležnikov, ki prihajajo iz akademskega, raziskovalnega in drugega okolja in seveda iz gospodarstva. Do danes se je partnerstvu Turizma 4.0 pridružilo že preko 160 svetovnih organizacij, med zadnjimi npr. tudi Connect4Climate, katerega ustanoviteljica je med drugim tudi Svetovna banka.

Z raziskovalno razvojnim delom smo dokazali, da lahko tudi manjše države in turistične destinacije s pridom uporabljajo umetno inteligenco, tehnologijo veriženja blokov in super računalniške simulacije za spremljanje, analizo in napovedovanje učinkov turizma, negativnih in pozitivnih, na vsa področja življenja v izbrani lokalni skupnosti. To rešitev, ki smo jo poimenovali TIM – Tourism Impact Model (Model učinka turizma) smo predstavili na Tourism Innovation Summit-u 2020 v Sevilli. Prejeli smo prvo nagrado v kategoriji Umetna inteligenca in analitike podatkov. Rezultat TIM-a je pravi, pravcati digitalni dvojček izbrane turistične destinacije, s pomočjo katerega nam je omogočeno preigravanje številnih scenarijev in opazovanje posledic. Kar je vsekakor bistveno bolje, kot pa se prepustiti toku, sprejemati neustrezne odločitve in se potem čuditi, ko gredo stvari v napačno smer. Dober primer je recimo načrtovanje povečanja prenočitvenih kapacitet na neki destinaciji in povečanja porabe električne energije, vode, potrebe po parkirnih mestih, onesnaževanja zraka, pa seveda tudi povečanja prihodkov in delovnih mest. Pri tako kompleksnih ekosistemih je zelo pomembno, da zaobjamemo čim večje število parametrov. Pri tem nam seveda morajo pomagati sodobne tehnologije, saj so človeški možgani sila omejeni.

Pomen TIM-a je tako dvojen. V Arcturju smo kot prvi pokazali, da je za dobre, trajnostno naravnane rešitve, treba sprejemati odločitve na podlagi pravih podatkov in ne čez palec. In to, da so podatki odlična surovina, celo strateška dobrina, iz katerih se da pridelati še kako uporabne izdelke. Zato je treba podatke zbirati, hraniti in obdelovati na pravi način, saj se le tako lahko zoperstavimo dominanci svetovnih korporacij in ne postanemo zgolj marioneta v službi tujega kapitala. Pilotna testiranja TIM-a potekajo tako na Črnem morju, Podonavju kot seveda tudi v Sloveniji. Srčno upam, da bo prav naša domovina prva na svetu, ki bo svoj trajnostni razvoj v turizmu in širše načrtovala na podlagi natančnih in verodostojnih podatkov, obdelanih z domačo pametjo.

•  V podjetju sledimo dobrim trajnostnim praksam, smo precej ekološko naravnano storitveno podjetje z nizkim ogljičnim odtisom. Največji porabnik energije je seveda naš superračunalniški center, a so tudi tega naši inženirji zgradili na način, da porabi kar najmanj energije. S to inovacijo smo eden najbolj varčnih HPC centrov v tem geografskem pasu, na kar smo še posebej ponosni.

Matej Fenguš
Matej Fenguš

Za izdelke ne uporabljajo materialov, ki ne krožijo

Matej Feguš, Donar:

•  V podjetju Donar predstavljamo našo tehnološko inovacijo na področju ponovne uporabe odpadka kot surovine prihodnosti. Predstavljamo ponovno uporabo PET plastenk v recikliranemu filcu (netkani material), ki ga s postopkom pritiska in temperature brez dodanih lepil spreminjamo v sedežne elemente (stole) visoke dodane vrednosti.

Z uporabo principov krožnega oblikovanja, principov ‘cradle to cradle’ (od zibke do zibke) ter zero waste smo s priznanimi slovenskimi oblikovalci oblikovali serijo izdelkov (stoli, fotelji ter akustične rešitve) visoke likovne, emotivne in dodane vrednosti. Prednost na trgu dosegamo predvsem z jasno strategijo prehoda v nizkoogljično družbo, ponovno uporabo odpadka ter z razvojem lastnih (avtorskih) končnih izdelkov, za katere smo prejeli številna mednarodna priznanja na področju oblikovanja (RedDot 2013, RedDot 2016, RedDot 2019, EUIPO design finalist, German Innovation Award nominee, Slovensko Oblikovanje leta) ter okoljske odgovornosti (Green Product Award winner 2018, Circular design of the Year 2019, Finalisti Okolju prijazen izdelek idr). Primer: pri vsakem stolu NicoLess ponovno uporabimo cca 70 plastenk ter zmanjšamo ogljični odtis za 2,1 kg.

•  Trajnostnost je ključni element v strategiji podjetja Donar, saj verjamemo v nujen prehod v krožno ekonomijo, v zmanjšanje količine odpadka ter v nujen prehod v nizkoogljično družbo. Zato smo v strategiji podjetja Donar na prvo mesto pri snovanju produktov, storitev, procesov in komunikacije postavili okolje, na drugo mesto družbeni učinek ter na tretje uporabniško izkušnjo ter izobraževanje uporabnikov. Osnova za vse to je krožno oblikovanje (izdelkov, storitev, procesov in komunikacije) ter uporaba različnih metod in principov za njegovo uveljavitev (Compassion design, Circular Design Thinking ipd.).

Ne izbiramo med okoljem in ekonomijo, temveč smo okolje postavili za temelj našega poslovanja. Ključni cilj je, da v procesu izdelave novih izdelkov ne uporabljamo materialov, ki ne krožijo, ter da so vsi naši novi izdelki razgradljivi in popravljivi ter imajo zelo dolgo življenjsko dobo. Prav tako poskrbimo, da vsi izdelki (materiali) po izteku življenjske dobe ponovno vstopajo v krog uporabe (v različnih oblikah). Primer: odpadek pri izdelavi stolov iz odpadnega filca ponovno uporabimo pri izdelavi akustičnih plošč.

Verjamemo, da trajnostnost ni (le) modna beseda, temveč edini način načrtovanja za prihodnost našega planeta in družbe!